Latest news

Трепем се по пътищата

Трепем се по пътищата
134 пътнотранспортни произшествия са станали от началото на 2024 год в Кюстендилско, обявиха от КАТ. От тях 46 са тежки с 2-ма убити и 17 ранени. В сравнение със същия период на миналата година сега има 19 повече катастрофи, тежките пътни инциденти са със 7 повече, ранените са с 8 повече. Убитите на пътя са с 1 по-малко – ако е някаква утеха. Причините аз увеличените ПТП в региона са различни – превишена и несъобразена с пътните услония скорост . И снощи стана катастрофа между ТИР и лек автомобил на пътя Кюстендил – София, в Конявския балкан. . Сблъсъкът между тежкотоварния камион и леката кола е станал след отклонението за село Буново В автомобила са пътували мъж и жена – турски граждани. Наложило се е служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил да се намесят и да извадят пострадалата жена. Тя е транспортирана с линейка на Центъра за спешна медицинска помощ до болницата в града. Според водачи в този участък често стават ПТП при валеж поради лошото сцепление между асфалтовото покритие и гумиет на автомобилите.Проблемът е от години, ама какво от гова. Друга причина са употребата на алкохол или на наркотици.Или неправоспособни водачи – 9.ма такива бяха установени при полицейска операция миналата седмица. Могат да суе изреждат още причини – лошата инфраструктура, тесни и зле изградени пътища. Стресът. Стресираният и обзет от всякакви ядове нашенец не може да е изряден на пътя. И най-съществената причина, а и непоправима. Липсата на интелект, кретенията. Кара се просташки, брутално. За такива има само една санкция – лишаване завинаги. Иначе ще си се трепем по пътищата. Няма решение…

Някакъв указ

Някакъв указ
Министерският съвет ще предложи на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на Иван Николов – известен поет, публицист, общественик, дългогодишен директор на Културноинформационния център в Босилеград, с орден „Стара планина“ без лента, първа степен. Предложението е за изключително големите му заслуги към България, свързани с последователното и непоколебимо отстояване на правата, националната идентичност и достойнството на българите в Република Сърбия. Юг нюз научи, че предложението за награждаването на Иван Николов, обявен през 2016 год. и за Гражданин на Европа, е от инициативен комитет с участието на дипломати, учение, културни дейци, хора на изкуството, общественици от България, работили с него през годините. Безусловно. И предложениеито е от февруари т.г. Иван Николов е всепризнат обществен, културен и политически деятел, който работи всеотдайно за решаването на проблемите на българите и има съществени заслуги за запазването на българския дух и символите на българщината в района на Босилеград. Награждаването му е израз на дълбока признателност за дългогодишния му труд, както и свидетелство за последователната ангажираност на Република България и нейните институции към българското национално малцинство в Република Сърбия, се казва в предложението на МС. Самият Николов, с когото се свързахме по телефона, приема предстоящия приз скромно. Със съзнанието, че „наградата си е награда, но нещата не се променят“. И още по-зле – Сърбия става все по-авторитарна и дори „фашизирана“, както се изразява Николов, държава…И България в повечето случаи е безучастна по съдбата на сънаподниците ни оттатък
Но сега се чака указът на Румен Радев. Може би трябва технологично време. Може би – около 24 май. Не е важно. Накакъв указ, па макар и президентски. Важното, че Иван и без указ е този, който пишат в мотивацията номиниращите го. И Бог, който го е закрилял, насърчавал в така трудния му път дотук и нататък. Честито, Иван!!

Абитуриентско

Абитуриентско

Êí – çà èçáîðèòå Âúçïèòàíè÷êàòà íà äóïíèøêàòà ãèìíàçèÿ „Õðèñòî Áîòåâ“ Åâãåíèÿ Ìàðèíîâà ñúçäàäå íàñòðîåíèå â èçáèðàòåëíàòà ñåêöèÿ, ñëåä êàòî äîéäå äà ãëàñóâà â îáèòóðèåíòñêèÿ ñè òîàëåò. Äâå êþñòåíäèëñêè ãèìíàçèè è åäíà âÄóïíèöà èìàõà áàë çà çàâúðøâàíåòî íà âèïóñêà „íàâðúõ èçáîðèòå4, òîâà ñ íåùî å ïîâëèÿëî íà èçáèðàòåëíàòà àêòèâíîñò, êîìåíòèðàò òóêàøíè àêòèâèñòè. Ñíèìêà – èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Партии и коалиции в Кюстендил ще се въздържат от предизборна кампания на открито заради абитуриентите, чиито балове и изяви започват след следмица, коментират от местните партийни щабове. Така ще е няколко дни. Повечето от предизборните програми на открито са насрочени за юни.Випуските със зрелостници за първа година ще дефилират на централния площад „Велбъжд“, като ще преминават и през специално издигната в тяхна чест арка. Политически партии, например -ПП, ще се съобразят и на площада и в централната градска част няма да насрочват изяви на открито – митинги, концерти, срещи, подписки и др., за да не повлияват на празника на обитуриентите . Най-малкото като проява на добър тон. Макар, че по закон могат да го правят – още повече, че абитуриентите вече са навършили пълнолетие. Иначе предизборната кампания в града, поне на този етап, върви вяло, отбелязва го и кметът на Общината инж.Огнян Атанасов, по чиято идея обитуриентите ще се събират тъкмо на централния, а не на гаровия, площад – както беше последните няколко десетилетия. А може и да са приключили парите и затова да нямат кампании, което си е правдоподобно.
Както и да е. От една страна е добре тийнейджърите да бъдат оставени на воля да дефилират, празнуват, шестват и вилнеят. Но, от друга – защо да не видят на живо кампания предозборна, тупурдиите и тъпни на политии и активисти. Те, момчета и момичетата, имат мнотго вярна оценка за полотиците, страхотни попадения с прякори за някои от най-известните. Има и друго. Накои от същиет тия тийнейджъри ще станат полотици .В младежките партийни стурктури си личат кои са най-неудържимите за изява, за кариера и поспериране. В Дупница имаше преди време момиче, което отиде да гласува за пръв път, с абитуриентската си рокля ог направи….

Човекът болница

Човекът болница

bty

Кюстендилската болница ще има нов управител – Димитър Стоилов, досегашен експерт в регионалния клон на Здравната каса. Така е според обявените от Министерството на здравеопазването резултати от проведения конкурс. Досегашният управител – д-р Александър Величков, заемаше поста 14 години без прекъсване. В лекарското съсловие и сред работещи в болницата се коментира, че спечелилият конкурса експерт Димитър Стоилов не е медицинско лице, няма лекарска специалност. Вторият явил се – неврологът д-р Борис Жабински, е с по-нисък резултат на конкурса, който беше обявен на 3 април. Самата смяна вероятно ще стане от следващия месец. За БНР кардиологът д-р Александър Величков казва, че излиза в пенсия. Освен, че беше главен лекар на болницата, той даваше редовно и дежурства в Спешно приемното отделение. Изнесе цялото натоварване, тежест и отговорност при КОВИД пандемията, денонощно беше там. Тичаше по етажите и изпреварваше и асансьорите… Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат ще се сключи за срок до изтичане мандата на настоящия съвет на директорите – до 1 февруари 2026 година.
И така, д-р Величков се тръгва. По кюстендилски някои се радват и отбелязват – „време беше“, „болницата е забатачена“, „не може всичко един човек да свърши“. И т.н. Други страдат – по негово време имаше стабилност, болницата не дължи и 1 лев… Справяше се и с недостига на кадри, кърпеше положението. Сега – неясно какво предстои. Величков знаеше и последната крива ламаринка по комплекса къде и какво, по двора, по складовете, цялата материална база. Направи индикации и тук да се строи хеликоптерна площадка за въздушна линейка. Така и няма да се направи без него. Ако има някакво признание /не и от кюстендилци – разбира се/ то е – човекът болница. Защо ли се разбърза към пенсия. Не /му/ трябваше…

Екшънът Дангов

Екшънът Дангов
Срещу кмета на Дупница Първан Дангов е повдигнато обвинение за отправени преди два месеца закани към и.д. шеф на полицията в града Йордан Зарев и семейството му., съобщиха от Райнната прокуратура в Кюстендил.Дангов е привлечен в качеството на обвиняем по чл. 144 от Наказателния кодекс – закана спрямо длъжностно лице. Грозят го до 5 години затвор, коментираха от Обвинението. Случаят е от средата на м. март, когато градоначалникът отправил заплаха към началника на полицията в града гл. инспектор Йордан Зарев с думите: „Щом искаш война, ще има война. Ще ви приключа“, перифразира . Радостина Стоянова, зам.-районен и говорител на Райнната прокуратура. Срещу градоначалника има образувани няколко преписки в прокуратурата, Районният прокурор Албена Разсолкова. По жалби на уволнени по принуда от него да си подадат молба чиновници. Досъдебно производство за отрязаните петнадесетина дървета в центъра на Дупница. Преписка има и за руското знаме, което издигна на пилона пред Общината навръх 9 май и озвучи града с руски маршове и песни… Дангов се е явил на разпит, по-точно – да си получи обвинението по досъдебното производство с двама адвокати.
Самият Дангов не изгежда притеснен. Не се счита за виновен. И се чуства като на битка. „Някои искат да има трети тур на изборите“, представя нещата той /спечели балотажа срещу Методи Чимев от ГЕРБ/. Наистина всичко навява мисълта за организирана атака срещу неспасяемия градоначалник, който сътворява скандал след скандал, екшън след екшън. И се справя. Макар, че някои от постъпките и делата му му идват вповече. Да вземе да се кротне. Ама враговете му са толкова много и са толкова нахъсани, че няма спиране и кротване. „От си знае“, казват по Дупнишко.

Къде са директорите

Къде са директорите
Петима училищни директори получиха наградите си от МОН на среща в Рилския манастир, каквато се прави традиционно всяка година в Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. Наградите им връчи зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова /последните години само зам.-министри пращат…/ Награждаването стана по утвърдена вече традиция в Иконната зала на Рилската света обител. С молебен и събеседване с игумена – и това е традиция и е неизменно. Тазгодишната награда „Св. Иван Рилски“ получиха Елка Божикова, директор на Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ – Гоце Делчев; Асен Александров, директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“ – София; Станчо Атанасов, директор на Професионалната гимназия „Велизар Пеев“ – Своге; Татяна Василева, директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“- Враца и Таня Петрова, директор на Основно училище „П. Р. Славейков“ – Варна. „От вас зависи нивото на образованието, нивото на учениците да учат, както и културата и ценностите, които се възпитават“, отбеляза при церемонията заместник-министърът Лазарова. По традиция наградените училищни директори получиха и икони на свети Иван Рилски – основателя на Рилския манастир. Домакин на срещата отново беше РУО-Кюстендил, което подготви и програма с изпълнение на детския състав „Калпазани“, каза началникът на Управлението Мая Стойчева.
Попитана защо пак няма отличен директор на училище от Кюстендилско, Мая Стойчева беше лаконична – „това зависи от директорите“. Така си е. А какви директори имаше и в Кюстендил, и в Дупница. И на други места. Да изредим ли – Мария Лабова, Екатерина /Катя/ Димитрова на Икономиката, Снежана Митова на Езиковата, Ели Паргова на ОУ „Св.Климент Охрадски“ в областния /окръжния/ град, Никола Николов на ПГ „Христо Ботев“ или инж.Олег Стефанов на Механотехникума в Дупница /Станке Димитров/ и др. Сега май няма директори по училищата с такъв потенциал, хъс и себераздаване. Затова ще са само домакини на срещите в Рилската обител на 11 май и ще водят „Калпазани“-те за програма…

 

Кадър

Кадър
Бившият шеф на РДВР Георги Джоглев, и с дългогодишен стаж в системата, е назначен за зам.-областен управител на Кюстендил след издадена заповед на министър-председателя Димитър Главчев. Той заменя досегашния зам.-областен управител Мария Зарева, която е в кандидат-депутатска листа и напуска поста. Джоглев беше официално представен пред служителите на администрацията от областния управител инж. Александър Пандурски. Той му пожела успех и спорна работа на новата длъжност. Просто – ала-бала. Джоглев е с юридическо образование. Бил е дългогодишен директор на Областната дирекция на МВР -Кюстендил, преди това – на Районното полицейско управление. С близо 30-годишен трудов стаж от системата на МВР, като е преминал през различни управленски нива. Започнал е работа като редови полицай /водач на куче/. Зад гърба си има два мандата като общински съветник в ОбС – Кюстендил. Отговаряше за транспорта и за кръговите кръстовища. По време на представянето пред служителите Джоглев определи себе си като активен и отговорен човек и увери администрацията, че в негово лице ще срещнат коректност и добронамереност. Има си хас!
Малцина са скланни да вярват, че Джоглев е придложен, назначен и е приел да е зам.-областен. Да се чудиш с кой акъл. Как с кой акъл.Всичко има пряка връзка с изборите, процентите и мандата за ГЕРБ. Нищо друго. Ама – защо така!

Дангов, отново

Дангов, отново

Руското знаме, издигнато редом с българския трибареник и флага на Европа на пилоните пред Общината в Дупница, предизвика скандал, след като бившият депутат от ПП-ДБ, сега общински съветник, и кандидат на ПП-ДБ за вота на 9 юни, художникът Николай Табаков на два пъти го свалил. По нареждане на кмета на града Първан Дангов /БСП/ обаче то е поставяно отново. „Имах работа, иначе щях да го сваля треит път“, не отстъпва художникът. Който преди години заставаше пред Общината с аранжирани от него арт фенери в ръце…. На площада в Дупница звучали и руски песни в прослава на 9 май – „Вставай страна огромная!“ и др. Табаков помолил да намялат знука, но не би. 9 май е и всеки трябвало да разбере за какво става дума…. „Всеизвестно е, че България се гордее с факта, че няма пленено бойно знаме. Навръх Деня на победата обаче съветникът, бивш депутат, Николай Табаков опита да плени руския флаг, вдигнат на пилоните пред входа на община Дупница. Клипчета от битката за флага се въртят в социалната мрежа и са тема №1 в Дупница. От кадрите се вижда как Табаков сгъва на топка руското знаме. След това демонстративно и със замах го хвърля в кошчето за боклук“ – написа дупнишки сайт. „Не съм го хвърлял, не съм го късал. Само го свалих“ , пояснява Табаков. За да въдворят ред, на място са извикани и полицаи. За момента от Общината се въздържат от коментар дали ще подадат жалба заради вандалската проява. В крайна сметка, руският трибагрениг остана на пилона. Споаред някои Табаков е „терорист“, дори и по-лошо определение му лепват. Според други е „юнак“ и „герой“.
А нещата отново са дължат на дуптишкия кмет Дангов. През половин час нещо с него или около или срещу него се случва. Че е непоправим русофил и путиновист, се знае отдавна. Тогава защо ходи наскоро в Брюксел. Да спасява ТЕЦ „Бобов дол“ от европейците. „Аз съм като съветски танк, който минава през немски окопи“, казва за себе си градоначалникът. И като един герой на Елин Пелин и хитрува .Взел отнякъде английското и американското знаме. Но за беля за тях нямало пилони, та да ги издигне… Първан Дангов.

Къса скамейка

Къса скамейка
157 са кандидатите за народни представители в Кюстендилския избирателен район за предсрочните парламентарни избори, а депутатските места са 4, съобщиха за БНР от Районната избирателна комисия. Най-възрастният кандидат е на 80 години и е издигнат от ПП „Български Гласъ“. Най-млади са двама кандидати, на по 22 години, те са издигнати от „Българска нова демокрация“ (БНД) и КП „Център“ на Васил Божков. Общо регистрираните партии за участие в изборите в 10 МИР са 20, а коалициите – 11. Прави впечатление това, че водачите на повечето от листите не са хора, които постоянно живеят в Кюстендил или в региона, а немалко от тях са външни. Коментира се и това, че водачът на БСП Николай Кавалджиклиев от Стара Загора, финансист от 32 години, бивш изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ и в управителните органи на банки, е тукашен зет, съпругата му е от близкото с.Пиперков чифлик. Другото, което се коментира, е, че той не е член н БСП. Корнелия Нинова не слага милионери за водачи от собствената си партия, сложи безпартиен водач.И че листата е била съставена много трудно – имало разправия между актива от Дупница и този в Кюстендил. Едва не се стигнало до физическа разправа. Листата на ПП-ДБ пък била съставена към 1 часа през нощта. От коалицията на бившия гл. прокурор Иван Гешев „Граждански блок“ регистрирали кандидат, който не е навършил 21 години, недопустимо по Закона. Впоследствие предложили друг, навършил законните 21 г. Бе, Гешев, защо не ги изучи в законите…
И другото – толкова къса скамейка. Едни и същи. Водачи са си Христо Терзийски /ГЕРБ/, Снежка Траянска /ИТН/, Георги Стамов /ПП-ДБ/… И отново Сенатора /Младен Ризов/ е в листа, при Мая Манолова, макар и последен, отново Йордан Чипев, води „Роза за България“, отново Здравко Малев, води „Неутрална България /Русофили и комунисти/ – от какво е неутрална! Отново Антанони Шипарова като зелена и екоактивист. Стана като панаира на Петропавловския манастир на скодовъдите. А ако има психотест някои ще имат проблеми с показатеите. Някои просто искат да се покажат и да си ушият нови дрехи. Пълнеж, сбироток. На нищо не прилича вече това български вот, на нищо.

На бой отиват само старците

На бой отиват само старците
Бившият кмет на Дупница инж. Атанас Янев в мандата 2007г до 2011 г., считан тогава за фаворит на братя Галеви, осъди Софийска районна прокуратура на 28 хил. лв. обезщетение. Искът на Янев е бил за 120 хил. лв. за нанесени му морални вреди. Съдебното производство срещу него, по което е оправдан окончателно, е продължило и се влачи… 12 години. През 2008 г. Софийска районна прокуратура повдигнала спрямо Янев обвинение, че като собственик на частна фирма за енергоремонти е присвоил около 35 хиляди евро, отпуснати му по програма „Леонардо да Винчи“. Тогава Янев изпратил 20 заварчици на обучение, но не в Германия, както било по проекта, а в Белгия, което породило съмнения, че има злоупотреби с европейски средства. И че изпратените не са минали пълния курс за обучение. При повдигането на обвинението му е наложена мярка за неотклонение парична гаранция от 10 000 лева, възбранени са били негови имоти, запорирани са били банковите му сметки, наложена му е била забрана да напуска страната, отнети са му били законно притежавани оръжия. Обискирани са били помещения на фирмата, както и домовете на Янев и на 20-те работници. Накрая, през 2020 год., е бил оправдан окончателно. Бившият кмет внесъл в съда иск срещу прокуратурата за 120 хил. лв. обезщетение за нанесените му морални вреди. На първа инстанция Софийският градски съд му присъдил 28 хил. лв. обезщетение и отхвърлил иска му до 120 хил. лв., като решението е потвърдено и от Софийския апелативен съд, но може да се обжалва пред ВКС. Още в началото на досъдебното производство бившият кмет на Дупница Янев казваше, че обвиненията са измислени, пълни партенки. Казва го и сега. „Та аз синовете си пратих тогава на обучение. Дойдоха от прокуратурата и казват – „Ве си ги пращал“. Цирк!“, маха с ръка Янев. Вече ветеран, на 74г. Не че не се явява като кандидат за нов мандат /като спечелилия Дангов/. Така си е – „На бой отиват само старците“. Не и прокуратурата.