Без категория

Кюстендилско саниране

Кюстендилско саниране

Êí - çà Îáùåñòâî Öâåòíî ïàíî è 2,5-ìåòðîâà ôèòóðà íà áîãèíÿòà íà çäðàâåòî, ÷èñòîòàòà è õèãèåíàòà Õèãèÿ ñà îò ìíîãîòî àòðàêòèâíÈ êúòîâå íà Êþñòåíäèë.. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

  bl1  bl2

bl4

С освет, отслужен от бившия архиерейски наместник на града отец Венци Шияков /71г/ и лента, прерязана от областния шеф Виктор Янев, беше „пуснат“ новосанираният блок 1-А на бул. „Цар Освободител“ в Кюстендил. Довършителните работи по обекта са финализирани в срока и качествено, блокът е един от първите, одобрени за саниране по Националната програма за енергийна ефективност, в града. „Това е вашият дом и домът на вашите деца и внуци, затова го съхранете и поддържайте отговорно дълги години“ – каза пред събралите се и празнуващите собственици и обитатели на жилищата губернаторът Янев. Живущите се радват и на друго – че не са били обезпокоявани по време на ремонтните дейности и са много доволни от крайния резултат и качеството на ремонта, не са имали конфликти със строителите. Те благодариха на своя домоуправител за всеотдайността при организирането на документите и тичането по санировката.

  img_20160602_143639  Êí - Áëîê-5 â êâ.Ðóìÿíà âîéâîäà" å ïúðâèÿò, êîéòî ñå ñàíèðà, â Êþñòåíäèë, îáÿâèõà îò îáùèíàòà è îáëàñòíàòà óïðàâà. Ðåõàáèëèòàöèÿòà ïî íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò ùå ñòðóâà 431 962,50 ëâåâà /áåç ÄÄÑ/. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ
Не навсякъде нещата са така гладки и затрогващи. Има комшийски търкания, обвинения и дори заклинания по повод санировките. Собственици на апартаменти спекулират с подмяната на дограма при санирането на блоковете, коментират от общината. Тези, които са подменили дограмата си преди санирането, като констатират, че старата дограма е по-некачествена, искат да им я сменят сега безплатно, а старата да си я продадат като втора употреба. Други пък настояват да им я платят, ако не бъде сменена. Има и случаи, при които по-заможни семейства претендират защо по-несъстоятелният им съсед сега ще получи нова дограма и саниране, без да си е мръднал пръста и без да похарчи и 1 лев. И мързеливите намазват в случая. Това създава междуособици сред съседи по кооперациите. „Моя син бъхта по Испания да изкара пари и да санираме апартаменто преди 3 години, а тая парантия под нас я мързи и да се умие, а сега я санират безплатно. П-ю, такива да ги гонят от блоковете“, кълне активистка в една от кооперациите в кв. Запад. Минувачи намират мана на първия саниран блок-5 в кв. Румена войвода – един с един прозорците по фасадата не си приличали като размер и изработка! Други претендират за качеството на материалите – работници, сред които и турци и помаци и цигани, споделяли, че им е наредено след изваждането на материалите да събира опаковките в специален контейнер, за да не се разбира каква марка материал или детайл се слага. Е, няма угодия…
Други кюстендилци пък казват, че се включват сами да помагат в общите работи по санирането на кооперацията им – така следят отблизо как се прави ремонтът, а и да стане по-бързо – преди есенните дъждове и застудявания. Пак типично нашенски прийом – доверие никому, всичко „око да види, ръка да пипне“. Така си е…

bl61

Юг News

Пустият Босилеград

Пустият Босилеград

%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bc-4  hpim3822

432_3264

За пореден път по Босилеград стават разправии. И тази година на 8 септември там правили честване на „освобождението на града от българската фашистка окупация“, с възмущение съобщиха от екипа на културно-информационния център /КИЦ/ на сънародниците ни. Организатор е съюзът на бойците на народно освободителната война /СУБНОР/ в Босилеград, това са о.р. офицери и сержанти от Западните покрайнини – каквито си ги имаме и във всеки наш град и са много активни, уточниха босилеградчани. Те редовно правели поклонението на „партизанската чешма“ в центъра на Босилеград до паметника на Левски. Това е още едно доказателство за ксенофобската и комунистическа културна среда, в която продължават да живеят българите в Сърбия, се казва в съобщение на КИЦ-а до медиите.
Подобни демонстрации – макар и правени уж инкогнито, по партизански, но които не ги спират властите в Босилеград, са обидни и провокативни послания срещу България, срещу всички честни и просветени българи в Сърбия и срещу добросъседските отношения между двете държави, казват от културния център. „Използвайки фалшификациите на сръбската комунистическа историография от времето на Студената война, организаторите на отбелязването на „деня на освобождението на Босилеград от българския фашизъм” вече няколко години отправят обидни антибългарски провокации, които биват премълчавани от страна на официална България. С подобни антибългарски мероприятия представителите на крайния великосръбски национализъм и комунизъм в Босилеград продължават да се отнасят към България като към вражеска страна и да насаждат антибългарски настроения срещу българите в Сърбия, при това без никакво историческо покритие. Да се говори за „българска фашистка окупация” на Босилеград по време на Втората световна война – при положение, че по същото време под фашисткото управление на генерал Милан Недич Белград е обявен за единствената европейска столица, освободена от евреи, е безочна и вулгарна подмяна на историческите факти. Още по-безсрамно е това, че тази провокация се прави от хора които и лично са се облагодетелствали от същата тази „фашистка и окупаторска” България – децата им завършиха образованието си по Постановление № 103, а самите те се ползват с привилегиите и предимствата на българското (и европейско) гражданство като карат коли с български регистрационни номера. Крайно неморално е точно хората, които се ползват с хуманитарна и медицинска помощ от България, да се гаврят с името на България като „фашистка” страна, която била „окупирала” Босилеград, и да величаят „демократична Сърбия” като „освободителка” от България!? По този начин те подкопават усилията на Сърбия за членство в Европейския съюз“, се казва в съобщението. Демократичният съюз на българите и КИЦ „Босилеград“ призовават правителството на България да реагира пред сръбското правителство – така, че в Босилеград да не се говори с езика на омразата към българите и България.

%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0  %d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bc-5

517_1753_2  %d1%81%d0%bd%d1%81-2
Думи-думи, но си е вярно, че в „пустия Босилеград“ стават почти всеки ден „патаклами“. Че в свилия се вече под 4 хиляди като население град, един с друг не се имат, воюват всеки срещу всеки. И често там пращат полицейски усиления и жандармерия. КИЦ-ът срещу кмета Владимир Захариев, бизнесът, или част от частниците, срещу кмета. Напрежение има сред учителите, сред поповете. И там с постоянство поддържат каналджийството с мигранти, вървят съдебни дела. „Що има да делят у тоя Босилеград, та се карат“, подхвърлят отсам границата. И кой да се изкара по-българин по Босилеград поражда ежни, закани, препирни, сръдни и крамоли. При около 90% безработица, каквато е неофициалната информация, при никакъв поминък – и там нодуларен дерматит това лято удари добитъка, а предприятия няма. При – както твърдят тамошни активисти, асимилаторска политика на Сърбия, при такава безучастност на българската държава по повод и без повод. Изобщо – беднотия. Какво друго – казал го е народът и оттатък и отсам границата: „Сиромах човек – жив дявол“.

432_3250  432_3243

Êí -Èçëèçàùèÿò îò ãîäèíè áþëåòèí íà ñúíîðàäíèöèòå íè â Áîñèëåãðàä /Ñúðáèÿ/ èìà ñåðèîçíè ôèíàíñîâè òðóäíîñòè, êàçàõà îò åêèïà íà êóðòóðíîèíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð íà áúëãàðèòå òàì. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ    hpim3825

Юг News

Рубежът Гюешево

Рубежът Гюешево

db1

mno1

%d0%bc%d0%bd%d0%be2

Наш дълг е да се поклоним пред българската войска, която от създаването си до днес пази своите ненадминати дух, устрем и настъпателна мощ. Това казал министърът на отбраната Николай Ненчев пред общата гробница в село Гюешево по време на поклонение, организирано от ведомството му по повод 72-ата годишнина от операция „Деве баир“ на 9-ти пехотен Пловдивски полк, съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната. Според министъра Ненчев операция „Деве баир“ е първото бойно кръщение на нашите бойци през Втората световна война. Той припомнил славния подвиг на командира на 9-ти пехотен Пловдивски полк полковник Иван Бонев и в знак на почит завърши изказването си със стихотворението „Орденът“ на неговия син д-р Боньо Бонев. За случая на гробището дошъл и самият доктор поет.

%d0%bc%d0%bd%d0%be3
Та хубаво, ама министърът да си водеше някой мастит историк, за да осветли нещата около тоя полковник Бонев и Пловдивския полк. На 5 септември 1944 г. полковник Иван Бонев получава заповед да се изнесе в района на Кюстендил, като прегради пътя за град Крива Паланка и не позволи на немските части да преминат старата граница. След ожесточени и кръвопролитни сражения на 8 септември в района на „Деве баир“ позицията е удържана, а полковник Бонев е награден с орден „За храброст“ и провъзгласен за почетен гражданин на Кюстендил. Само няколко месеца по-късно – на 9-ти март 1945 г., полковник Иван Бонев е осъден от комунистическия режим на 15 години строг тъмничен затвор. След обжалване е реабилитиран на 5 април 1946 г., но в началото на юни същата година е арестуван отново и след жестоки инквизиции е пратен в концлагера „Росица“, където умира на 10 октомври 1946 г., правилно за незнаещите пратиха в прессъобщението си от МО. И добавят. Подвигът на войниците и офицерите от 9-ти пехотен Пловдивски полк опровергава натрапените след т. нар. „Деветосептемврийска революция“ внушения, че Българската армия не е дала отпор на войските на Германия след прекратяването от правителството на Константин Муравиев на съюза с нея на 4 септември 1944 г.

trknkf0256

Ходи се оправяй! То са полкове и полковници, атаки, неописуема храброст на българския войник и офицер. А на рубежа Гюешево драмата – военна и сражева, е пълна. Костницата с мощите на около 1500 български войници и офицери в гюешевския храм „Св. Троица“, открит през 1930 год. е монументът, прославящ подвига им – е, за друго историческо време, не от първите дни на септември 1944 год., но това е положението. На св. Дух министър Ненчев беше чакан за службата в памет на загиналия български войник в пограничните според сегашното ни разположение рубежи и военни дислокации огневи рубежи. Сега, че дойде малък реванш ли е. По-скоро е бягство за няколко чака от вътрешнопартийното задкулисие по определяне на кандидат-президентските номинации, както за напрежението около бежанския наплив по границите. Ходиш до Гюешево и зачезваш от препирните кой зад кого и докога зад кого на предизборна вълна. Без да омаловажаваме нещата, но що за годишнина е 72-годишнината от сражение срещу отстъпващите германци и един пловдивски полк при положение, че Съветската армия е на Дунава и след 4 дни се установява народна власт в София. А и защо не го заведоха министъра в порутените казарми на изхода на Кюстендил за Гюешево. И там да сложи венец и да построи почетен караул. И там е гробница. На пълното МО безхаберие.

picture-261  picture-219

Юг News

Черно за белия бор

Черно за белия бор

kn boooooooooor 1
Около 500 декара бял бор в Дупнишко са изсъхнали вследствие „епидемията“ от върховия корояд, казаха от Югозападното държавно предприятие. Декарите със сигурност са повече. За увеличаващите се кафяви петна по горските масиви в селата им сигнализират и местни кметове. На тях са им дадени указания как да се борят с корояда – къде ти! Най-засегнати това лято са масиви в землищата на селата Крайници, Тополница, Делян, Дяково, както и при Горна Козница и Бобов дол. От началото на годината до края на юли т.г. са установени 286 засегнати декара и 3 235 куб. метра иглолистна дървесина. Само през август в Дупнишко са регистрирани нови съхнещи бялборови култури на площ от 211 декара. За да се ограничи разпространението, към края на август на санитарна сеч са подложени 273 декара борови гори в района.

433_3367  439_3929

161_6129Съхненето на белия бор в Кюстендилско е лавинообразно, като особено засилено е съхненето по горските стопанства в териториалния обхват на РДГ Кюстендил –„ДГС Кюстендил”, ”ДЛС Осогово”, ”ДГС Земен”, ”ДГС Трън”, ”ДГС Брезник”, ”ДГС Радомир”, казват горски специалисти. За да се подпомогне развитието и съхранението на гората почти е спрян добивът на дървесина от зелени насаждения – така нар. „зелена сеч“.

163_6381_r1Нещата с белия бор са направо трагични, ситуацията е неспасяема. 2 377 декара изсъхнал бял бор, или към 25 хил. куб.метра дървесина, общо ще бъдат отрязани в регионите Кюстендил и Перник тази година, казаха от областната дирекция по горите. Вредителят върхов корояд, който се активизира през вегетативния период на дърветата – след февруари, „няма спиране“. Според специалисти лесовъди има и друга причина за съхненето на белия бор – този вид е засаждан ударно и повсеместно при социализма като противодействие на ерозията и вече е с изчерпан или отслабен потенциал. Всяко село, дори всяко семейство, имало план по колко да засади. Грешка е и, че е засаждан на ниска надморска височина – той расте над 1000 м., но по поречието на Струма е засаждан и на 300-400 м. На такава височина почвите не са подходящи и хранителни за този вид и той изсъхва и загива, коментират горски специалисти. Промените в климата последните години също му влияят – отслабват имунната му система.

146_4700  187_8743

Остава поголовна санитарна сеч като противодействие, която обаче изглежда много е закъсняла. От дърводобивни фирми в региона коментират, че около 500 хил. куб. м. изсъхнал бял бор трябва да се отрежат в Кюстендилско и Пернишко. За цялата страна са около 2 мил. куб. метра. За нея обаче няма пазар, изсъхналият бор става само за огрев. 99% от сечта на територията на Кюстендилското горско стопанство е санитарна. Това, че се реже суха и некачествена дървесина за огрев, която на пазара се реализира по 12,60 лв. за куб. метър, принуждава стопанството да увеличи обема на добитата дървесина – ако досега се режат 3500-4000 куб. метра за месец, при пазарна цена по 17-18 куб. м. за куб. метър, то сега се налага добив по около 6000 куб. метра дървесина месечно, за да се осигурят средства за заплати на служителите, да се реализира печалба, да се покрият всички разходи, отбеляза шефът на стопанството инж. Тони Колев.

Digimax A50 / KENOX Q2Горски казват, че доставната цена на отрязаната суха дървесина ще пада още – по Родопите например стигнала до 1 лев за куб. метър, което ще накара стопанствата да режат все повече и повече. Кой ще я купува обаче. Изобщо – черно и панихида за белия бор.

Êí - Øåôúò íà äúðæàâíî ëîâíî ñòîïàíñòâî "Îñîãîâî" â Êþñòåíäèë èíæ. Áèñåð Äà÷åâ å îñâîáîäåí - ñðåùó íåãî èçïðàòèëè ïèñìî äî ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî Äåñèñëàâà Òàíåâà, êîìåíòèðàò ãîðñêè ïî ãðàäà. Äà÷åâ èçëÿçúë â áîëíè÷íè. Ñíèìêà - èçïðààù Êèðèë ÔÀËÈÍ

165_6564  kn Ralitsaa

Юг News

Цъ-единението

Цъ-единението

Saeddinenieto 2  kn Saaaedinenie 1

s3Областният управител Виктор Янев и представители на областната администрация, кметът Петър Паунов, съветници, от ръководствата на политически партии, граждани отбелязаха Деня на Съединението в Кюстендил. Пред паметника на Булаирци бяха поднесени венци и цветя, момиченце в национална носия издигна националния флаг. Толкоз за честванията. Според местни историци кюстендилци на са взели пряко участие в събитията преди 131 години. Но в града – като граничен район, активисти, населението е имало готовност да защити България и българската територия, ако това се наложи, кюстенидлци са били напълно съпричастни с каузата на съединистите. Дори след получаване вестта за Съединението в Кюстендил, който по това време е бил център на четири околии – Кюстендил, Радомир, Босилеград и Извор, се събират на митинг повече от 2 000 души. Гласувана е телеграма до министър-председателя с призив за защита на Съединението. „Кюстендилските граждани се присъединяват към изразената официална воля на нашите братя в Южна България и искат от негово височество българския княз и от неговото правителство да приемат управлението на Южна България, досегашна Източна Румелия. Тукашното население е готово по всякакъв начин да помогне на правителството ни и да подкрепи за достиженията на това свято и желано от целия български народ дело”. Аналогични телеграми са изпратени от Дупница, Радомир и село Извор.

s1  s2
Значи преди 131 години 2 хиляди излезли в подкрепа, днес до пл. Велбъжд бяха 50-60. В близкото кафене си споделяха, че имат да берат ябълки, чакат първите партиди грозде да докарат търговците, та да наложат вино. Десетки бяха по Гърция – какво ти Съединение. „Ще се съединя с жена си, ама не днеска, а довечера“, остроумничеше друг. Висок е процентът на такива, които не знаят нищо за това събитие. Голям процент от днешните българи бъркат хронологията и участниците. Дори и от микрофоните на честванията се чуват от оратори – „да сведем глави пред паметта на тези, които загинаха за тази кауза – Съединението“. Има само един загинал – майор Райчо Николов и слава богу, че не се стигнало до кръвопролития.

Picture 003Eдинственият паметник на Съединението в Кюстендил е в двора на Регионалния граничен сектор – с. Лозно. Построен е през 1998 година в двора на казармите на бившите Гранични войски. Композицията е дело на четиримата творци – Иван Русев, Мите Чудомиров, Вальо Господинов и Свилен Блажев. За изграждането на монумента са използвани три от най-хубавите антични колони, открити при археологически разкопки в Кюстендил. Издигнатите колони символизират разпокъсаната на три части България – Мизия, Тракия и Македония. Върху колоните е поставен трънлив венец, символ на изпитанията, трудностите, несбъднатият идеал на българския народ за единение. Трите колони са издигнати върху пресечена пирамида, а в подножието й са изписани трите години – 681, 1885 и 1908 г. Пресилено е да се твърди, че този паметник е правен специално за 6 септември. По-скоро обобщенията и внушенията му са по-национални. Но както и да е – и това, че паметникът стои затворен 20 години и клеясва, е показателно колко ни пука за разните Съединения. Друга интерпретация също е неуместна и не издържа  – че Съединението ни призовава и ни води към единение. Кое ни обединява. Мизерията ли. Материалната и духовната. Ще ни обединят ли празници като днешния – Цъ, най-малкото  те. И изобщо.

kn Saaaaedinenie

Юг News

Скопски полет

Скопски полет

trknkf0063  TRKNKF0002

kn pooolet

Прибиращи се от Запада за лятна ваканция и през отпуските гастърбайтъри кюстендилци ползват полети до Скопие – билетът по линията е по-евтин, отколкото през Аерогара София, казаха по празниците предпочели дестинацията. Ако от Германия до София самолетен билет е около 150-160 евро, то до Скопие е 50-60 евро. От македонската столица се прибират до Кюстендил или до някой друг град от Югозапада или до столицата с частен превоз /чака ги роднина/, или групирани по четирима вземат такси, което им излиза евтино. Вариантът се прилага и на прибиране към западните държави, в които пребивава и работи нашенецът гурбетчия. До Скопие летят обикновено самолети на нискотарифни компании. Освен това – като страна не член на ЕС, летищните такси в Скопие са по-ниски, оттам и билетът е с по-приемлива за нашенците по странство на гурбет, чийто роден град е Кюстендил или от района, коментират каращите ваканцията си у дома „чужденци“. Единственото усложнение е бавенето през някой от митническите пунктове и ГКПП-та, където заради проблема „бежанци“ контролът е затегнат и проверките са бавни.

460_6041  456_5645
Покрай тия авиовоаяжи и покрай честите екскурзии и прескачания на пазар по Македония кюстендилци са повече от категорични, че при съседите е къде-къде по-евтино и нормално като цени. Сега е сезонът за туршиите – прословутите червени чушки по Крива паланка, Куманово, Делчево са по 60 наши стотинки за килограм – в Кюстендил 1-1,20 лв за кг. Наближава гроздобер – при нас цените ще са „майка си и баща си“, в Македония – по 50-60 ст. килограма. Това олио, оцет, захар – делиш кюстендилските цени на две и получаваш македонските. Така е и в заведенията. „Поръчахме си в механа „Воденицата“ край Крива паланка и манастира „Св. Йоаким Осоговски“ две шопски салати. Бяхме компания от петима, ядохме и петимата и ни остана. В Кюстендил салатите са такива миниатюрни, че не разбираш дали си ги опитал“, констатира тираджията Даката, който живее в близко до Кюстендил село, а по празниците ходил със семейството и приятелите да се разнообрази и „поядоса“ при съседите. Да се поядосва, че преди няма и двадесетина години македонците бяха ден и нощ в Кюстендил /а и сърбите, шиптърите/ да пазаруват. На лекар и зъболекар, на фризьор, на сервиз за колата. И им беше евтино, дори и домати купуваха и Кюстендил беше станал балканска зеленчукова борса. Сега всичко се обърна. Ето, че и при самолета плащат по-малко от нас. Добре, че нямат море – и на плажа щяха да са под нивата на родното Черноморие. Впрочем капепейци на Гюешево са впечатлени, че македонците това лято ги няма закъм Несебър, Слънчев бряг, Созопол. Защо ли.

trknkf0050

Българо-македонската митница при жп гара Гюешево

стои празна и заключена и се лющи повече от 20 години.

Юг News

Пак в ада Големо село

 Пак в ада Големо село

kn Nikolovvv  175_7543

175_7525  175_7540

Copy of TRKNKF0002Близки и приятели, бивши и настоящи техни колеги, живеещи из близките села по Разметаница, преживели и за които още е жив ужасът преди 17 години, почетоха паметта на загиналите при взрива в склад за взривни материали при бобовдолското Големо село шестима полицаи и огнеборци. Тогава загинаха, бяха разкъсани от детонацията, мл. лейтенантите Иван Факирски, Венцислав Георгиев, Бисер Калистратов, Ивайло Иванов, Ивайло Парасков и капитан Крум Зарев. В двора на полицейското управление в Бобов дол, където е паметната плоча за загиналите служители към тогавашното звено при ТЕЦ „Бообов дол“, дойдоха началникът на националната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Николай Николов, директорът на областната дирекция на полицията в Кюстендил ст. комисар Елиан Стамболийски, началници на регионални звена и служби на пожарната, кметът на Бобов дол и представители на общината. Венец изпрати премиерът Бойко Борисов.

156_5612

Дошлите на поклонението си спомниха за трагедията, при която около 16 ч. на 4 септември 1999 год. възниква пожар в цеха за взривни материали за минната промишленост на частната фирма „Лазарит“ на проф. Славчо Лазаров. Изпратеното звено пожарникари и полицаи започва изнасянето на сандъци с материали, при което избухват капсулдетонатори, за които огнеборците не са знаели, че се съхраняват в склада. Взривяват се над 5 тона тротил. Освен шестимата загинали десетина от изпратените на мястото да гасят и обезвредят пожара униформени служители са ранени. Делото по взрива при Големо село продължава с доста обрати и перипетии по различните съдебни инстанции 7-8 години. Резултатът накрая е, че и собственикът на цеха проф. Лазарав и четирима бивши директори ни мини „Бобов дол“ са оправдани окончателно – заключението е, че подразделението, изпратено да гаси в цеха, е действало неправилно, трябвало е да се гаси от дистанция, а не да се влиза вътре и пожарникарите да бъдат обречени на гибел. Пълно безумие – пистолетът на един от разкъсаните полицаи беше намерен на 1,5 километра от кратера на взрива. Може би гасенето е трябвало да става с вертолет, с робот и пр. Никой не обясни на близките какво точно е станало, има ли виновни. Впрочем родителите на повечето от загиналите междувременно се споминаха, не преживяха трагедията – тази при Османов дол в цеха на професора Лазаров, и тази по съдебните зали и кулоари след това. Дъщерята на единия от загиналите – Венцислав Георгиев – Венцислава се родила 5 месеца след гибелта на баща си. Момичето почти неизменно е сред хората, идващи на 4 септември на поклонението пред паметната плоча в двора на бобовдолското РПУ. А всяка година най-близките и някои от ресорните началници на 4 септември са в ада Големо село. Като че ли нищо не е променено. Само мястото е по-ужасяващо, казват местните.

442_4210  155_5599

Юг News

Планината не е до колене

Планината не е до колене

433_3328_3  stobski_piramidi

25-годишен софиянец падна от около 30 м. по скалите при известните Дяволски водопади над с. Пастра в Рила, съобщиха от спешния център в Кюстендил. Мъжът оцелял по чудо. Над 8 часа продължила акцията по издирването му от планинските спасители. Сигнал за бедстващ в планината мъж е подаден на тел. 112 в 0,20 ч. В 2,10 ч. екипът на спешното в гр. Рила успял да стигне мястото на инцидента. Мъжът е с множество контузии – основно на гръдния кош, има съмнения за счупен крайник, каза завеждащият спешния център в Кюстендил д-р Анелия Георгиева. Транспортиран е до болницата в Благоевград за изследвания и лечение, няма опасност за живота му, добави д-р Георгиева. Прегледите в отделението по образна диагностика на МБАЛ – Благоевград са установили три счупени ребра, пневмо и хемоторакс – пробит бял дроб и кръвоизлив в него, както и фрактура на капачката, стана ясно на сутринта. Неотложно е да се закара до столична клиника, произнесоха се благоеврадските лекари. Районът на Дяволските водопади при село Пастра не е безопасен за преминаване, теренът и лабиринтът от скали там е много труден за неопитните туристи, казаха планинари. Серията от 15 водопада с височина до 15 м. всеки е с денивелация от около 400 м. Преодолява се за около 4 часа по трудна и „шибана“ пътека, участъкът е влажен и на места хлъзгав, коментират познаващи района туристи. Пострадалият е бил с още двама души, които към 18 ч. качвали водопадите, Не е ясно при какви обстоятелства единият от тримата е паднал и защо са предприели преход в късната вечер и през нощта. Вероятно са подценили ситуацията или пък нямат достатъчно планинарски опит. Случаят се изяснява от полицията в Рила.

VG4[1]  kn konnne

425_25494-5 часа вися над бездна при Стобските пирамиди 22-годишен младеж, и той от София, докато екип на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кюстендил успял да стигне до него и да го свали. Това стана няма и преди месец. Група от петима приятели – момчета и момичета, тръгнала на стъмване да катери природния феномен. Решили да се откажат, но един от тях продължил. Качил се доста високо, докато не спрял до ръба на скален откос. Не могъл нито да се върне, нито да продължи напред. Успял да се обади на приятелите си, а те позвънили на тел. 112. Изпратените спасители от Рила и Кюстендил успели да стигнат с въжета до изпадналия в критична ситуация младеж към 1 часа през нощта. Момчето беше спасено. Свалиха го в добро състояние, бил е контактен. Присъединил се към групата и всички отпътували към столицата.

Êí - çà "Òâîÿò äåí" Ñåäåìòå ðèëñèê åçåðà ñà ñâåòîâíà òóðèñòè÷åñêà äåñòèíàöèÿ - õèëÿäè ñå êà÷âàò äî àòðàêòèâèíÿ öèðêóñ, îñîáåíî ëÿòîòî. Âúïðåêè ðàçêîøíèåò ñè äàäåíîñòè Êþéñòåíäèëñêèÿò ðåãèîí îò÷èòà åäâà 0,3% ïðèõîäè îò òóðèçìà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  kn kanijon

Същата работа. Дяволските водопади, Стобските пирамиди. Седемте рилски езера. Там хижари  се кръстят, като срещат „посетители“ по джапанки или посетителки по обувки с ток. И кучето си водят – това добре. Ама къде е тръгнала „тая“ с резанки на бос крак, цъкат хората наясно с рисковете по планината. Тя, планината /май се отнасяше първа за морето/ не е до колене. Не е като на плажа и под чадъра. Отнася се най-вече за „оялите се отвсякъде“ софиянци.

  IMGP3365[1]  520_2039

Юг News

Полицията да покаже ГО и винетка

Полицията да покаже ГО и винетка

Êí - çà Êðèìèîòäåëà Öèãàðè áåç áàíäåðîë è íåðåãëàìåíòèðàíî èçêóïóâàíå íà æåëÿçî çà ñêïàð õðàíàõà ÷åíãåòà è æàíäàðìåðèÿ â ðîìñêèÿ êâ.Ãèçäîâà ìàõàëà â Äóïíèöà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

kn gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggrajdanska 1Два коли марка „Пежо” – данжел боксер 4Х4, на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Кюстендил попаднали под номер 172  и 174 в списъка на МПС със спряна регистрация заради неплатена застраховка „Гражданска отговорност“, забелязаха бдителни служители. Списъкът е поставен на видно място във фоайето на КАТ. 1 468 коли, камиони и изобщо превозни средства в региона са в същия списък заради това, че собствениците на МПС нямат актуална „Гражданска отговорност” към дата 29 август 2016 г.  Те са със служебно прекратена регистрация от сектор „Пътна полиция“ при областната дирекция на МВР. „Допусната е техническа грешка – всички наши коли и тези на полицията са с платена застраховка „Гражданска отговорност“, имаме договор  с министереството на вътрешните работи за това. Грешката ще бъде поправена“, каза в четвъртък след обяд шефът на регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“  комисар Светлин Георгиев. След „вътрешно разследване“ станало ясно, че самият Гаранционен фонд е платил „гражданската отговорност“ на специализираните автомобили на Пожарната с дата 3.12.2015 година, когато возилата са били получени като част от европейска програма за подпомагане на звената за защита на населението. Ще ги извадим от този списък двата автомобила на „Пожарната“ и ще възстановим регистрацията им, каза шефът на КАТ – Пътна полиция към областната дирекция в Кюстендил ст. инспектор Радослав Боюклийски.

Êí - Äóïíè÷àíèíúò Ðàäîñëàâ Áîþêëèéñêè îãëàâè ÊÀÒ-Êþñòåíäèë òî â÷åðà. Ñíèìêà - â.Âÿðà, èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  kn ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggragdanska

kn RBojuklijski 2Да, ама съмненията, че има нещо нередно, остават. Как така Застрахователният фонд хем сам платил „гражданска отговорност“ за колите на пожарната, дошли по европрограма, пък след това ги включва в черния списък с неактуална полица. Ако някой редови водач го хванат да кара без „гражданска отговорност“, следва акт от 100 до 300 лева, а допреди година беше от 400 до 800 лева! Затова полицията и пожарната да покажат полици „гражданска отговорност“ за всички автомобили, подлежащи на такова застраховане. И винетка да покажат. А и ченгетата да покажат винетка и полица, когато са с частните си коли. Публична тайна е, че те се ослушват, стане ли дума за такива стикери и „финтифлюшки“. А и други служби да се контролират – здравни, съдебни, регионално административни. По най-затънтени пътища – като този за Двете реки и Сажданик например, както и по Диарбекирите над паланките по Треклянско, искат винетка и „гражданска отговорност“. Как е по централните пътища обаче. Впрочем вървят коментари, че в списъка със спряна регистрация заради неактуална ГО преобладават фирми, дружества, юридически лица, колективи. Никаква изненада.

ef657f3ec442c51324c40892c00e14d5_L[1]  DSCI0101[1]

Юг News

Става ли /за/ ООД Рилският манастир

Става ли /за/ ООД Рилският манастир

197_9758_r1

192_9279  192_9286

045  kn monah
Замисленият преди повече от 10 години – от тогавашния игумен Драговитийския епископ Йоан /вече покойник/, мини ВЕЦ „Илийна“, който да осигури ток за светата обител и прилежащите звена към комплекса, е напът да се осъществи, казаха общинари в гр. Рила. Наскоро е било подписано споразумение за възлагане обществена поръчка по изготвянето на идеен проект за бъдещата централа с мощност 750 киловатчаса. Подписът сложил сегашният игумен Адрианополският епископ Евлогий, пишат регионални издания. Финансирането по изграждането на бъдещата „енеригийна мощност“ на река Илийна, приток на река Рилска, е по международния фонд „Козлодуй“ и е за 2,9 мил. евро. Поръчката трябва да бъде изпълнена до края на третото тримесечие на 2016 год., а самото строителство трябва да започне през март догодина. Това е според оптимистичните прогнози и коментари. Изграждането и пускането на МВЕЦ „Илийна“ би решило десетилетен проблем с напрежението по елмрежата на Рилския манастир, казват експерти. По досегашното трасе, което минава над с. Падала, пресича високи планински местности, често стават аварии, особено при буря и зимата. Не е ясна на етапа реакцията на еколозите и природозащитниците, защото мястото, където е предвидена централата, попада в природния парк „Рила“, където всякакво строителство и „човешка намеса и дейност“ са изключени. Въпреки това монасите вярват, че централата ще стане – в предвидените срокове и по проекта, който вече се готви.
Значи и ВЕЦ ще си прави Рилският манастир. А колкото са буйни рилските реки може и ток над необходимия му да произвежда. И да го продава – на НЕК, на клиенти и т.н. Притежава собствен хотел –  „Царев връх“.

002  014

170_7031 Не е тайна, че дядо Евлогий притежава най-обширните като територия и налична дървесна маса гори. И сече от тях, казват горски. Манастирът има собствена книжарница, знаем колко струва една добре изработена икона или пък ценна църковна книга например. Колко имота манастирски са отдадени при изгодни условия под наем. Освещава, бутилира и продава вода в 0,5-литрови бутилки за 1 лев. Най-евтината свещ в манастирския храм е 40 ст. бройката, най-скъпата – 4 лева за 1 бр. Покойният дядо Йоан обичаше да се хвали, че в подземията бутилирали ракия със 72 билки. Светата обител има помощно стопанство, наема работници за нивите, гледачи за кравите, овцете и козите, дарени от боголюбиви християни. След време ще прави и ток. Дали и не става ли /за/ ООД светата обител. Начело с дядо игумен, когото питат и за най-най-дребното нещо братята, хората от персонала, миряни и поклонници полюбопитствали за нещо си. С един юрист я кара обителта, за който не е сяно дали не е и на граждански договор. Кой е мениджърът, кой в „надзорния съвет“ – да ни простят богунеугодните думи. Но все пак човек, отделил няколко часа за бавно и мъчително придвижване до светата обител и усетил трудно поносимите за обикновения българиян ценови нива където и да влезе и надзърне по и около манастира, е допустимо да попита.

186_8607_2  197_9765

506_0699 507_0705

Юг News