Без категория

По Радичков

По Радичков

444_4495_r1

stachka-dupnica-kuche-big[1]kn zvjarr

486_8678

Село Ваксево – второ по жители /534 според последното преброяване/ след общинския център с. Невестино /с 590/, доста оживено – все пак, пропищяло от лисица, която буквално опразнила курниците на доста от стопаните, каза кметът Юлия Испиридонова. Хищникът се появил още през есента, но никой не взел мерки. Минавал спокойно по площада, гледал смело и без капка страх минувачите пред магазина и изкарващите овцене на паша, и върлувал безнаказано. Денем обикалял наред по дворовете, надхитряйки кучетата. На доскорошната общинска съветничка Невена Ляпева отмъкнала 33 кокошки, влизала няколко пъти. И други изпищели – над 50-60 пернати станали жертва, потърпевшите калкулират сериозни загуби.

467_6789 160_6087_2
Засега ваксевчани не могат да се справят, признава кметът Испиридонова. Тя търсела съдействието на местни ловци, но всички и казвали, че по закон нямат право да стрелят в населеното място – на минимум 200 м. извън селото трябва да причакват лисицата, тя обаче си обитава из самия център. Устройвали капани, но хищникът ловко ги избягвал, в клопката се хващали кучета, котки, дори прасе. Не смеели да слагат отровни примамки, да не отровят домашни животни. „Разчитаме на ловно-рибарското дружество в Кюстендил да измислят нещо и да ни посъветват как да действаме, но повече не можем да чакаме, ситуацията става все по-тежка. Добре, че няма признаци лисицата да е бясна – тогава не знам какво ще правим“, притеснява се кметицата Испиридонова.

kn Radi4kovvkn Radi4kov 1 Съвсем по Йордан Радичков. Лисичи работи. Само, че в разказите на класика от Калиманица лисицата се правеше на умряла, а тази не ще да мре. В друг разказ на автора на „Суматоха“ героите искаха да надлъжат лисицата, като палеха от двата входа на дупката й листникова шума. Звярът им се изплъзна въпреки невъобразимия дим, който му осигуриха с листниците. Но те замислиха нова обсада с огън по дупките. Нищо, че вече нямаха останал листник или струпан нов. Във Ваксево да четат Радичков. Може да им хрумне някоя идея, па да я докладват на общината, на Ловното, на по-горни инстанции. Запорожците писаха чак на султана…

Юг News

Соцколективът купонясва

Соцколективът купонясва

422_2244_2Около 100 бивши работници на ликвидирания преди 7-8 години обувен завод „Ильо войвода“ в Кюстендил се събрали на „другарска“ и възпоменателна среща, организирани от дългогодишния шеф на предприятието инж. Димитър Зарев, казаха информирани. Купонът станал в атрактивно заведение в близкото с. Жиленци. Някога фирмата произвеждаше дамски обувки, изнасяше и на Запад, има отличия от панаири и на икономически форуми в чужбина, от Дюселдорф, например. След приватизацията ускорено беше доведена до пълен колапс, а агенцията по държавни вземания организира търг за продажбата на последните чаркове от машините и оборудването. Последният му шеф и мажоритарен собственик се оказа бившият секретар на ОК на БКП инж. Никола Тасев. Злите езици говорят, че Чичо Кольо бил отстранен /буквално/ физически от кабинета в „Ильо войвода“ по брутален екшън начин. Сега в комплекса е потискаща пустош. Има какво да си говорят бившите обувни оператори и специалисти, в завода някога работели около 600 човека. Очаква се да имат още такива възпоменателни срещи.

1017222_10200848795134834_1639325930_n422_2245_2

И работници и кадри на бившия соцзавод „Електрон“ в Кюстендил се събирали – ей така, да се оттъжат какво е било преди, как е сега и защо и как се стигна дотук. „Няма лошо да се виждаме, на нашите срещи идват тридесетина души, но нашите звена бяха по-малочислени, сравнено с тези в „Ильо войвода“, отбеляза бившият специалист в „Елетрон“, сега КНСБ лидер в Кюстендил Яни Георгиев. Същевременно в Кюстендил се стяга национално честване на Деня на гранични войски – 27 август, и общината ще даде средства за тържествата. Току-виж и за 9 септември ни споходи на живо някоя носталгия по онова време.

Êí - Çà ïðúâ ïúò îò ìíîãî ãîäèíè ñðåäíàòà âúçðàñò íà îáùèñêèÿ ñúâåò íà ÁÑÏ â Êþñòåíäèë å ïîä 47 ãîäèíè, îáÿâè â÷åðà íîâîèçáðàíèÿò ëèäåð íà ñîöèàëèñòèòå â ãðàäà è áèâø îáëàñòåí óïðàâèòåë Èâàí Êàðàðàøêè / òðåòèÿò îòäÿñíî íàëÿâî/. Òîé ñàìèÿò å íà 57 ã. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

100_2710[1]

418_1827_r1

Има нещо трогателно в подобни сбирки. Споменът за колектива, за колегата до съседния струг /стан/, за отличниците в социалистическото съревнование, наградите, грамотите, вимпелите от турнири и спартакиади. Сега обикновеният българин, бившият соцтруженик, е смачкан до последния живец в него и малко му трябва. Той „умре“ за подобни вечеринки и хипер ентусиазирани сбирки. Дори заради да се изговори със седналия до него на купона в Жиленци и да разтуши. Всичкото това добре. Само нещата да не се изкористят и да вземат някой предизборен привкус и насоченост, да няма уж неволни подмятания за „нашия кандидат да спечели“, „вие там в квартала, на село – нали знаете“. И т.н. Защо тия сбирки не стават в двора на порутените бивши заводи. От кюстендилския за прежди „Велбъжд“ още стърчат някоя и друга отломка от бившите халета. На фасадата на недосъборената част от сградата още не е избледняло това: „Да претворим в дела решенията на X конгрес на БКП“. Декорът е страхотен.

Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ Ëîãîòî íà íàöèàíàëíààò îëèìïèàäà ïî ðóñêè åçèê, íà êîÿòî äîìàêèí ïðåç óèêåíäà å Äóïíèöà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

194_9482_2

Юг News

Бурен маха границите

Бурен маха границите

Moni

422_2211_2Copy of trknkf0081

TRKNKF0016TRKNKF0112
Работници, командировани от лесничействата и горските стопанства в Кюстендилско, чистят граничната полоса от треви, храсталак и дървета, казаха служители в системата. Според съвместната спогодба с Македония чистят се по 3 метра от всяка страна – на наша територия от нашите горски работници, толкова и на съседите от техни екипи. Но полосата трябва да се изчисти и „появи“ в реалните параметри. Кюстендилското Горско стопанство командировало по 4-ма души всеки ден, каза директорът инж. Тони Колев. Последните години границата е силно обрасла – на места трудно се виждали граничните пирамиди с обозначенията по тях. А те са със стандартната височина докъм 1 м. Чистене трябва да се прави на всеки 5 години, за това време обаче терените обрасват отново и трябва пак рязане на храсталака. Кюстендилските горски работници и колегите им от с. Невестино трябва да почистят участъка от м. Черната скала при селата Раково-Ветрен до пирамида-106 над с. Жеравино, където се събират трите държавни граници – българската, македонската и сръбската. Срокът почистването да приключи е 31 август т.г., най-вероятно ще се наложи да бъде удължен – горските стопанства не могат да командироват повече свои работници и служители, отбелязаха гранични ченгета.

161_6121kosovo2

TRKNKF0117165_6530_2
При тоталитаризма полосата своевременно се заораваше, а и мравка да минеше през нея, стъпките и се маркираха веднага и с ледваше команда „Тревога!“. Камо ли човек да стъпи през нея. Обявяваше се „обстановка“ за няколко денонощия, калашници през два метра вардеха сигурността на държавата от бягащ навън нарушител. Слава богу, тия времена отминаха безвъзвратно. Махнаха „кльона“, закриха граничните застави, отиваше се към отваряне на границите. Впрочем при първото правителство на СДС, кабинета на Филип Димитров, наши и македонски министри често идваха на Гюешево, на път за Скопие. И пророкуваха, че до 2000-а година границите ще паднат. Буренът изпълни тия пророкувания. А сега, като чистят полосата, ориентират по-добре бежанците и мигрантите и контрабандата с цигари. Горските да побързат.

TRKNKF0057TRKNKF0009

TRKNKF0002

Юг News

С. Илия

Село Илия

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

kn Stef4oo

Депутатът проф. Стефан Данаилов дари 1 000 лв. за построяване на камбанария до параклиса „Св. Илия“, в граничното с. Илия, съобщи доскорошният кмет на селцето д-р Емил Жатов. По Коледа на м.г. стартирала дарителска DMS кампания за набиране на средства за ремонта и реставрация на стенописите в параклиса, издигнат на метри от границата с Македония преди повече от 100 години. С есемеси са събрани 10 700 лева. Като видял tv репортаж за реставрацията на храма, Ламбо се обадил в редакцията на „Господари на ефира“, които се включили в дарителската кампания с репортаж от паланката, и изразил готовност да помогне и той. В понеделник депутатът съпартиец от Дупница д-р Иван Ибришимов занесъл парите на място и ги връчил на настоятелството. И Ибришимов се разчувствал и заявил пред хората от селото готовност да съдейства при изграждане иконостаса на параклиса. Чака се да се разбере какво ще дойде от неговата ръка.

13906604_10205045863466564_3867979803147605342_n

Нещата по възстановяването на храма „Св. Илия“ в с. Илия напредват. Прави се шпакловката, а до дни ще започне и зографисването и реставрация на стенописите. Дирекцията по вероизповеданията дала веднаж 6 хиляди лева, през септември ще добави още известна сума. Ще се прави и иконостас с лика на 12-те апостоли, дървеният материал вече е доставен, ангажиран е и резбар. Заради неуредици и административни пречки в Илия не смогнали да приключат с ремонта на параклиса за днешния празник Илинден. Дори заради тези забавяния, главно от общината в Невестино, д-р Жатов подал оставка като наместник на селцето. Амбицията му е реставрирането да стане догодина, на 20 юли 2017 год., когато всичко по кокетния храм да бъде завършено, дори и навес наблизо да направят, където да осветят курбан за здравето на местните петдесетина жители и гостите, каза докторът ентусиаст.

trknkf0035

trknkf0038

Същевременно един друг параклис – „Преображение“ в с. Жиленци, е бил осветен в събота, 30 юли т.г. Дошли за службата в 20-тина квадратовия храм викарийният епископ Григорий Браницки, игуменът на Рилския манастир Адрианополският епископ Евлогий, архиерейският наместник отец Генадий, свещеници. Знае се, че градежът е върху преотреден и дарен от общината терен, че в замисъла да се прави параклис там е кметът на Кюстендил Петър Паунов. По чиято идея се строят храмове в поне десетина села в общината. Но защо ли за храма в Жиленци не се каза нищо, не беше допуснато никакво медийно присъствие. Добре, че за строежа там парите стигнали – не се наложила DSM кампания и чести совалки до дирекцията по вероизповеданията.Камбаната ударяла сутрин, непознато и приятно. Чие дарение е, не е ясно, докато в с. Илия се знае всичко кое колко е и кой е платил.

005

Такаизглежда храмът „Прeображение“ в Жиленци – там парите стигнаха

001

Юг News

И това се брои България

И това се брои България

Picture 1081

500_0034

Останалато без нито един жител – макар, че при последното преброяване има отбелязани двама, един мъж и една жена, гранично селце Побит Камък в събота прави традиционния си курбан преди Илинден /по стар стил/, съобщиха от общината. Дошли десетки кореняци, милеещи за родния край, осветили курбан за здраве. По същото време в друга тотално обезлюдена паланка – Драгойчинци, нея преброяването я води с шестима старци, но са вече 3 пъти по-малко, също организирала празник курбан. Скромен, но с много настроение, станало истинско веселие, разказват хора от Каменичко. „Една овца стига за курбан при нас – нашите села са толкова малки, бързо се приготвя всичко, няма големи разходи и масраф“, отбеляза треклянският кмет Радко Петрунов. Последният жител на Побит камък се споминал по-лани. Старецът се покачил да брули джанка в двора си, изръсил се от дървото и падането било фатално, коментират в Треклянско.

Picture 1056 IMG_1419

Не се посрамиха и в Гюешево, където два дни – в събота и неделя, на 30-31 юли, правиха традиционния празник на Румена войвода, считана по целия Каменички край за най-неустрашимия борец срещу турския поробител, съобщи кметът на граничното село Татяна Георгиева. Празненствата са традиционни, от десетилетия, известни са и като вечери на хайдушкото движение. Времето обаче наложило някои промени в сценария и съдържанието на празненствата, отбелязва кметицата. Преди години се правела възстановка – облечена като Румена войвода девойка и конницата й идвали въоръжени на поляната, където палели огън и посрещали войводката в почти автентични хайдушки реквизит и атмосфера. Има идея този ритуал да се възобнови, но ще трябват средства и по-добра предварителна подготовка, съдействие и помощ отвън на музейни специалисти, краеведи, община и др. Празникът вече се прави не на поляните над селото а на площада при жпгарата, най-западната ни гара, до която пътува влак само в сряда, събота и неделя. Всяка къща в Гюешево в тези два дни посреща гости и прави софра, а общото празненство не спира от събота след обяд до неделя привечер.

ЕболиДа не влизаме в стилистиката на „България от край до край“. Няма „от“, тук вече е само краят. Имаше един италиански филм с Джан Мария Валонте – „Христос е спрал в Еболи“. Същата работа са и тия паланки. Празно, цял ден да гониш път през храсталаци и ровини. В Червена ябълка, Савойски, Сажданик са останали не повече от 10 жители на средна възраст 75-80 години. Но и това се води България. Хора без държава. Местен орал през пролетта да засади картофите. Вървял пъргаво след плуга с впрегнатото конче. Изморил се и решил … да свали ченето си. Вмъкнал го в джоба на потурите си. Било април. Вечер заспивал от умора, дори не ял. Като огладнял, взел от коравия хлаб и сирене да хапне. Тогава се сетил за ченето. Решил, че му е паднало и че го е заорал при картофа на нивата. Обадил се на сина си в Кюстендил за произшествието. Нямало как – свалили го до града, да му вземат мярката за ново чене. Изкарал лятото – с новите не чак дотам удобни протези. Като поприключил с кърската работа, решил да се изкъпе. Имал импровизирана каскада от дялани коруби /дънери/, по които отклонявал потока, дето поливал и картофите. Съблякъл се. В единия от крачолите намерил предишното си чене. Джобът на панталона му бил скъсан. Ей, това е житейският статус, социума на тази хора. И те са в България, само са в нея, нищо повече.

Picture 1039  500_0020_r1

500_0023 500_0017

Юг News

Не е много дълго босилеградското хоро

Не е много дълго босилеградското хороhoro3horo2

horo1

Певецът Илия Луков и продуцентска къща Пирина завъртяха „най-дългото хоро“ и при сънародниците ни в Босилеград – това станало в съботната вечер в рамките на местен фолклорен фестивал, започнал в сряда. Хванали се над 1000 босилеградчани, начело с кмета четвърти мандат Владимир Захариев /от партията на Воислав Кощуница/, който е известен игроорец, няма селска сбирка, международна „срекя“ и пр., на които да не се хване и дане тропа с часове. На един етап като хороводец се изявил 7-годишният Борис Радованов. След прочувствени и обичани от всички българи песни Илия Луков призовал жителите на Босилеград да пазят и пренасят през времето фолклорните традиции, чрез които се съхранява идентичността на нацията ни. Хорото като символ на единение: „Рамо до рамо, ръка в ръка, в единна стъпка заедно да дадем любов на света“, емоционално обобщил Луков, коментират местни репортери.

470_7032_3

432_3262_r1

Малко са 1000 души на босилеградското хоро. И 3 хиляди са малко. То трябва да се извие през границата – до Кюстендил, 40 километра в едната посока. Ама къде ти. Населението в Западните покрайнини намалява с темп приблизително около 20% на всеки 10 години, казва шефът на културно-информационния център /КИЦ/ в Босилеград Иван Николов. През последните 10 години българите са намалели с 2000 души, като населението в Босилеградска община е спаднало от над 10 000 души до под 8 000 към 2015 год. Като фактори за това Николов посочва висока възрастова структура на населението, отлив на млади и специализирани кадри, общо обедняване на района, липса на инвестиции, трудности в развитието на демокрацията. Пълна беднотия е там, но има и заможни. Докато се играеше най-дългото хоро, от пъчещите се българи патриоти, както и семейството му – само показно обаче, един  такъв рупор не българщината в Босилеград беше на някакво посещение във Венеция /Италия/. „Виждаме създаване на местни олигарси, които се контролират от Белград, които пък монополизират политическото пространство, липсата на диалог вътре в обществото и изключително трудни пробиви на информацията, полицейски преследвания, силно влияние на консервативни институции, каквато е Сръбската православна църква, която е един от ключовите механизми за асимилирането и сърбизирането на българското население в Западните покрайнини“, посочва още Николов. „Всичко това ни обрича на пълно изчезване от етническата карта на Балканите, ако България не съумее да използва единствения коз, който държи в ръцете си – да обуслови подкрепата си към еврочленството на Сърбия със спазване на правата на българското малцинство и постигане на държавно споразумение, което подразбира решаване на проблемите – отваряне на границите, свободно движение на стоки, идеи, хора, капитали, създаване на един еврорегион, насочване на инвестициите от двете страни на границата за възстановяване на района“, казва Иван Николов, обявен за европеец на 2016 год. с „указ“ от EК в Брюксел. Т.е. – ако Илия Луков и „Пирина“ продължат рейда си, със съответния пиарски шум  – разбира се, колко ли ще се хванат на хорото му на улицата, която се казва „Георги Димитров“, след 5, след 10 години! Иначе в Босилеград са особено чувствителни за подобни родолюбиви форуми и срещи като „най-дългото хоро“ и милеят истински за българското, коментират сънародници. Гостували и групи и ансамбли от Кюстендил, Петрич, София, Белград, Ниш, Скопие. По организацията и за добрата атмосфера съдействала и Държавната агенция за българите в чужбина /това за протокола/.

432_3209431_3194

432_3265

Юг News

Не на ренационализацията!

Не на ренационализацията!

balneo10

527_2703527_2711

KalinGelev

Сапарева баня не клекна. С 10 гласа „против“, 2 „въздържал се“ и само 1 „за“ минипарламентът отхвърли предложението за включване на курорта в регионалната ВиК асоциация, стана ясно в петък. Това се случи пред погледите и напрегнатите и почти гневни физиономии на десетки граждани, дошли в залата, за да изразят несъгласието си да ги присъединяват към оператора за областта „Кюстендилска вода“. Така местните защитават най-ниската цена на водата по чешмите си – по 46 ст. , или по 55 ст. за кубик /с ДДС/, най-евтината в България. Местното ВиК „Паничище“ ще продължи да съществува. Ако влязат в асоциацията, от 1 януари догодина ще плащат по 2,32 лв. за кубик /с ДДС/. Този аргумент – цената, е решаващ и промяна в позициите на сапаревобанчани няма да настъпи скоро и лесно, ако изобщо …, коментират общинари.

526_2700SB4
Сега местната управа няма откъде да чака. За Сапарева баня за периода до 2020 год. ще са необходими към 34 мил. лева да поддържа, ремонтира и обновява ВиК мрежата си, казаха хидроексперти. Ще ги осигури „точно никога“, отбелязват тукашни активисти. Е, така е. Всяка проява на характер, на отстояване на лична позиция или просто да се инатиш, се заплаща. Така е и с „не“-то да кажеш на ренационализацията, каквото си е единната ВиК асоциация и налагането на единна за цял регион цена на пусканото по чешмите, което може и да не се пие, ама се разходва. Не им говорете и не ги подчинявайте в Сапарева баня на тема вода. Имат я в изобилие – от 0 до 103-градусова. Държавата да опита с тока – в курорта напрежението е колебливо, консумацията расте заради туризма, а нов трафопост не се прави. Токът спира през 10 минути при натоварване – между другото това, по-високо напрежение в елмрежата, е едно от предизборните обещания на сегашния градоначалник Калин Гелев /ГЕРБ/. Или със зеленчука – в градчето се яде скъп зеленчук – макар, че кметувалият преди двадесетина години земеделец Цветан Динев обещаваше да развива оранжерийното производство, да отглеждат аспержи и холандски рози. И грозде си нямат в Сапарева баня – правят редовно бартер всяка есен картофи срещу грозде с партньори в Разложко и Петричко. Там да им спускат цени, не и за водата. Накрая – има един местен афоризъм, че „до завоя преди Овчарци от Дупница и през Ресилово е територия на Братя Галеви. Нагоре са руснаците, Мелхановци, руският Фонд „Закон, справедливост и Милосърдие“ с шеф Вадим Поспелов и изпълнителен управител Владимир Гундаров. Те са идвали в курорта. И те са пили от евтината чешмяна вода тук. Която – защо да поскъпва заради ВиК-Кюстендил!

526_2690527_2730

Юг News

Сажди от ТЕЦ „Бобов дол“

Сажди от ТЕЦ „Бобов дол“

169_6962169_6956169_6959513_1301_r1
10 000 лв. глоба ще плати ТЕЦ Бобов дол, чийто мажоритарен собственик е Христо Ковачки, заради замърсяване на атмосферата при работа на централата, установено при проверка от РИОСВ. Това окончателно постанови 3-членен състав на административния съд в Кюстендил. Проверката на място от екип на инспекцията е чак от 4 април 2015 год. Тогава е установено, че „в централата работи само енергиен котел /ЕК/ № 2 в нормален режим и емисиите на вредни вещества от дейността му се изпускат едновременно в атмосферата посредством две изпускащи устройства“. По пътя към централата и от площадката визуално е констатирано, че два комина на централата – единият е с височина 200 м, другият на сероочистващата инсталация, висок 80 м , едновременно и организирано се изпускат в атмосферния въздух отпадъчни газове и вредни емисии – прах, серен диоксид, сажди, пепел. „Докато пътувахме към ТЕЦ–а видяхме, че над единия комин имаше стълб от 200 метра, а от втория също такъв стълб, но с височина 80 метра”, свидетелстваха в съдебната зала експертите на РИОСВ – Перник.Последвала „зверската глоба“, а от централата обжалвали „до дупка“. Накрая решението не е в тяхна полза. И те си го знаят.

513_1304512_1292
Не за пръв път централата при Големо село, с 3 по 210 мегавата мощност блока , единият от които е спрян на 1 януари 2007 год., плаща санкции – веднаж нямало инсталиран датчик, който да замерва изпусканите в атмосферата газове, установила друга проверка на РИОСВ. И пак последвала глоба. „Бълха го ухапала ТЕЦ-а, 10 хиляди лева са такава дребна сума за тях“, подхвърлят по Бобовдолско. Около откритата през 70-те години на миналия век – лично от тогавашния Първи Тодор Живков, от самото начало вървят митове и легенди за опасности и вреди. Местните в близките села Палатово, Баланово, Каменик интерпретираха по темата, като се кълнеха, че намирали в току-що измузеното мляко от кравите и козите прашинки от тецовата сгурия. Или – като клали агне, в черния му дроб имало същите песъчинки. И т.н. „Все хубави работи“! Пак местни коментират, че пепелината от централата се кара по заводите за цимент, става съставка на бетона и затова той почернявал малко след изливането му. И имал карцерогенно действие. Кой-знае. РИОСВ гледа по комините, не замерва други стойности и показатели при работата и отпадните „продукти“ на централата. Където и направиха две сеороочистващи инсталации, побиха още два комина – 80-метрови. Та един ден 200-метровият, издигнат в оригинала през 70-те години, май ще отпадне. Замърсяванията ще тръгват от по-ниско, по-лесно ще е е за РИОС-овистите да мерят каквото им трябва. И пак ще падат сажди, няма защо да ги мерят.

482_8233_2c[1]

Юг News

Веригите не пускат

Веригите не пускат

TRKNKF0106

004БИЛЛА отваря свой магазин на партера на бившия ГУМ в Кюстендил – това трябва да стане до септември т.г., казаха представители на търговския бранш в града. Наетото помещение е с около 1000 кв.м. експозиционна търговска площ, плюс около 800 квадрата складове, без предверието, което води към лелеяната за над 90% от жените територия „Мания“. Вече върви ремонтът – от пода до тавана, с монтиране на всичко необходимо като оборудване. Информирани казаха, че договорът е дългосрочен, но не уточняват за колко точно години е сключен контрактът и срещу какъв наем. Преговорите за появяването на БИЛЛА в Кюстендил продължили почти година. Решаваща роля да бъдат финализирани е на кмета на общината Петър Паунов, който е заложил такъв договор в инвестиционната си програма за третия си пореден мандат, коментират запознати. До август 2014 год. на същия терен беше разположен магазин „Европа“ на Христо Ковачки. Но той затвори и месеци наред беше обявено, че там се прави ремонт. Така или иначе, но „Европа“ приключи присъствието си в Кюстендил – окончателно. Това, че БИЛЛА стъпя в града, се дължало и на това, че в ръководството на веригата на централно ниво са и хора, родени и живели в Кюстендил, коментират тукашни капацитети. Разбира се – веригата добре е пресметнала своя интерес и е направила разчетите си „за“ и „против“ да има обект в града, където вече действат „Фантастико“, „Кауфланд“, както и „Технополис“ и др.

Така си е – веригите не пускат шанс никому, няма да стъпят в който и да е град заради черните очи на някого…  Друг път щеше да се появи БИЛЛА, ако не се усеща от само себе си, че на живеещите в централната градска част им писна да се клатушкат чак до „Фантастико“ или до „Кауфланд“ в жегата или при януарския студ, за да заредят домашния хладилник и да купят нещо домашно належащо – като въже за простора например. И тия клиенти ще нахълтат в БИЛЛА. Първоначално при зарибяващи цени, на касите ще е фраш. После цените си стават „веригови“, т.е. неприемливи за обикновения купувач. ВЕРИГИТЕ НА ПУСКАТ. Па и няма в търговски бранш да се пръкне някой Веселин Марешки и да тръгне да прави своя верига от… по-ниски цени. Поне за демагогия и будалкане на най-наивната част от контингeнта купувачи. Карай, бе!TRKNKF0066160_6074

Юг News