Без категория

И селското школо и СУ – все тая

И селското школо и СУ – все тая

kn-parvolllllak  picture-856
Маломерни паралелки ще сформират и в трите селски училища в община Дупница – Крайници, Яхиново и Самораново, става ясно от изготвена докладна, която ще се гледа в минипарламента на 30 септември. Това се налага от остър недостиг на ученици за почти всички класове. Определените в общинския бюджет за дофинансиране средства са общо 20 000 лева. В големи села като Джерман например училищата са закрити още преди две-три години. Всички паралелки в с. Самораново са под минимума, който е 16 ученика до 4 клас, 18 – до осми клас. Ученици в 7 клас няма изобщо записали се в саморановското школо, а 5-ти и 8-ми ще учат слято. В с. Крайници също не достигат необходимите бройки за класовете. Училището там остава средищно, тъй като в него ще учат и 22 деца от съседното село Червен брег, където училището беше закрито, а преди години сградата му горя и това стана драма за селото. Поправиха го след пламъците, но децата намаляват всяка година. Маломерни ще бъдат и паралелките 7-ми и 8-ми клас в дупнишкото училище “Христаки Павлович” – въпреки, че там учат предимно деца роми от Горна махала, която е доста населена.

177_7793  160_6081

trknkf0055

 Съветниците в Кюстендил също ще разглеждат докладни за маломерни паралелки в няколко училища в града поради недостиг на ученици, обяви шефът на минипарламента Михаела Крумова /ГЕРБ/. Сигурно е, че решението за това трябва да бъде взето на предстоящото заседание на 29 септември. „Жалко, но трябва да се гласуват такива докладни“, отбеляза Крумова. Вече има положително становище от страна на Регионалното управление на образованието. В професионалната гимназия по селско стопанство, където около 95% от записалите се са роми, трябва да се одобри съществуването на паралелка от ХІ клас с 13 ученици – при норматив 18. Перспективите пред тази гимназия не са добри, признават и от екипа на школото. Под допустимия минимум от 16 ученика /до 4 клас/ и 18 /до осми клас/ са и три паралелки във второ основно училище „Даскал Димитри“. Там ще има четвърти клас с 13. В същото училище един шести клас ще е с 16 и един седми клас – със 17 вместо с 18 ученика. Коментарите и за това школо са, че необратимо се увеличава броят на момчетата и момичетата роми. В Пето основно училище „Христо Ботев“ пък ще има трети и четвърти клас с по 14 ученика, с по двама под норматива.

trknkf0263  trknkf0270

%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82

Така е по селата и по гимназиите в окръжния център. Ами в софийския университет „Климент Охридски“- как е. Минималният праг за прием по специалността „Право“ е паднал до 14,02 при максимален 24. Което значи, че и изкарали тройка на приемния ще влязат. Много от завършилите в по-нормалните академични времена СУ-право са готови да си скъсат дипломите. Няма кандидати за около 60% от свободните места в Алма матера ни. Такова чудо няма никъде – няма ученици, свиват и като брой и като брой обучавани паралелките, извозват на десетки километри роми, за да спасяват положението – иначе трябва да закриват училищата. В Трекляно /отдавна трябваше/, в Невестино, в Раждавица, където до 4 клас доскоро учеше само едно българче, и т.н. То и в гимназиите мургавият цвят напира – над 500 деца от махалата са в „градско училище“ и ги извозват всяка сутрин и вечер. Лошо нема, ако това беше резултат от амбициите на ромите да станат по-образовани, по-учени, а то – паралелки пълнят, нищо повече. По университетите и най-съвършената система не може да изброи колко професори се нароиха последните 4-5 години. Таксиметрови шофьори вече са доценти, полуграмотни горски и лесничеи – също. И всички преподават, издават „научни трудове“, книги. Няма студенти, а професорите стават все повече и повече. За БАН – да не говорим.В гимназиите няма ученици, директорите и замовете им, учителите са си същите като брой, даже се увеличават – министър Кунева въвежда и пом.-учител като позиция в учебните заведения. Пълно безумие. Направо да създадат екипи, които да разнасят свидетелствата на децата и на тийнейджорите за завършен съответен клас по домовете. Както и дипломите. По Кюстендил още се коментира лаф на вездесъщия в годините на прехода, масовата приватизация и българската пазарна икономика бизнесмен Александър Тсев-Остап. Двамата с Валери Ненов /преди да излежи присъда за измама/ са в кафене в града, и двамата завършват право в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Остап се обръща към съвипускника си: „Ненов, знаеш ли каква е разликата между моята и твоята диплома? На мен ми я донесоха, а ти ходи да си я вземеш“….

151_5155  dsc019741

Юг News

Така ли се става омбудсман

Така ли се става омбудсман

  kn-spinok-2 om1

photo_verybig_7776941

Две жалби внесли сдружения от града в административния съд в Кюстендил срещу избора на Васил Иванов за обществен защитник на общината – макар той още да не е встъпил в длъжност. Небезизвестното сдружение СПИНОК /Сдружение на пострадалите имуществено от недобросъвестността на община Кюстендил/ на ексъветника и Яне-Яневист Младен Ризов и адвоката в стил ро-ко-ко Ангел Ангелов жалят наред всичко общинарско, та за тях е ясно. Но другите жалители – сдружение „Възраждане“ на екссъветника и капацитет инж. Иван Мишков е малка изненада да се заядат. Мотивът на вносителите е, че длъжността омбудсман за община като Кюстендил е излишна и предвидените около 34 хил. лева за година по издръжката му ще натоварват ненужно хазната. Другото е, че според жалбовносителите в случая имало конфликт на интереси – общественият защитник Иванов и кметът на Кюстендил Петър Паунов били роднини, което не е вярно, кълне се избраният за омбудсман адвокат. Ситуацията става драматична и от това, че магистратите от административния съд си правят самоотвод по дела, образувани по жалби на СПИНОК. При това положение делата по избора на обществения защитник на общината ще се трябва да се гледа в друг град – Благоевград или Перник.

kn-spinok-4  kn-spinok-1
Така или иначе, но омбудсманът на общината ще встъпи в поста след 2 октомври т.г. като мине ретроградният Меркурий. Като офисът му ще е извън сградата на общината, отбеляза той. Говори се, че кюстендилският обществен защитник ще влезе в кантората на покойния нотариус Димитър Симеонов-Джон в обредния дом. Ще се устрои, то е ясно – няма да ползва някоя барака на изхода на града, я. Случаят „Васил Иванов-омбудсман“ обаче показва много неща от местно значение. Като за кои хора са синекурните длъжности, каква чисто кюстендилска завист съпътства всяко назначение или персонален просперитет в тоя град, дали омбудсманът ще защитава кюстендилци или ще се защитава от тях. И накрая – не показва ли съвсем вярно как се става омбудсман, не само в Кюстендил.

kn-spinok-3  Êí - Îìáóäñìàíúò Ìàÿ Ìàíîëîâà ñòàðòèðà îò ðîäíèÿ è Êþñòåíäèë êàìïàíèÿòà "Âåëèêäåí çà âñåêè", îò îáùèíàòà ÿ ïîäêðåïÿò ñ àäìèðàöèè, êàçà â ïîíåäåëíèê êìåòúò Ïåòúð Ïàóíîâ. Ñíèìêà Êèðèë ÈÂÀÍÎÂ

Юг News

Алилуя

 Алилуя

trknkf0024  478_7884

kn-ofilibev  432_3249

palikarski-%20big1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Работилият доскоро като автобояджия Димитър Филибев /37г/ е въдворен /назначен/ за свещеник в храма „Св. 40 мъченици“ в Сапарева баня, съобщи неговият нов шеф архиерейският наместник на Дупница отец Георги Паликарски. Отец Димитър ще служи само в този храм – това означавало въдворяване. „Такъв ритуал въдворяване не е извършван от 1948 г. в Дупнишка духовна околия. Тогава е въдворен като свещеник отец Стефан от с. Цървище, община Бобошево. Сега той вече е пенсионер. Въдворяване, казано по светски, означава назначаване на работа. С този ритуал свещеникът се „жени” за църквата, в която е назначен, и отдава цялото си внимание на нея. От Димитър ще стане много добър свещеник“, убеден е в добрия избор да въдвори някого отец Паликарски. И в курорта се радват на решението на доскорошния бояджия на коли, който иначе имал успешен бизнес, да надене расото. В действителност новоръкоположеният свещеник, роден в Сапарева баня, баща на две деца, е завършил средно духовно училище в София. Сега следвал богословие в Академията. Значи не е бил далеч от идеята да стане божи служител. 8 дупничани кандидатстват и искат да учат в Семинарията, каза архиерейският наместник Паликарски. Сред тях имало висшисти, а един е завършил висшата школа на МВР в Симеоново с пълен отличен и работи като полицай. Искал обаче да „мине“ всички дисциплини, преподавани в Семинарията – за собствено душевно обогатяване и защото в други учебни заведения нямало застъпени такива „науки“, отбеляза архиерейският.

146_4690_r1 Êí - Îòåö Ìåòîäè Êðúñòåâ /âëÿâî/ ñå å ñàìîóâîëíèë, ñëåä êàòî îòêàçà äà ñëóæè â äâå ñåëöà, êúäåòî ãî ïðàòèëè çà íàêàçàíèå, êàçààõ îò àðõèðåéñêîòî íàìåñòíè÷åñòâî â Äóïíèöà. Ïî Âåëèêäåí öúðêîâåí ñúä ùå ðåøàâà äàëè äà îòíåìå ïðàâààò ìó. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ
И в Кюстендилско, и в Дупнишко свещеническата гилдия е „мани-мани“, подхвърлят миряни. Отец, който сега е пратен в затънтено гранично селце в Кюстендилско, изпил 17 джина в един летен ден преди години. Знаят го и че уринирал върху бронята на джипа си, докато чакали владиката за първа копка и освет в близко до Кюстендил село. Наскоро катаджии спрели отец от планинско село, който седнал почерпен зад волана на „мерцедес“-а си. Промилите му са 1,32. Все още чака каква ще е санкцията и умува дали ще обжалва акта. Междувременно си взел човек от селото да му е шофьор и да го кара, за да не останат енориашите му без свещенически благослов. И в Дупниша духовна околия пият, но там го ударили и на многобрачие. Един се женил 4 пъти, нарушил всякакви канони, правила и устави, обяви архиерейският отец Паликарски. Сега скандалният поп е таксиметраджия. Бивш шофьор от Строителни войски в кюстендилско село се запопил. Страстта му обаче не били службите и молитвите в храма, а как да чифтоса дива с питомна свиня, месеци наред държал в двора си глиганка с питомно хайванче, после хванал и малко глиганче. Хибридът не се получил. Дали отчаян от неуспеха, попът се споминал. До смъртта си отказвал да подпише договорите за ремонта на храма в селото му, както и за три-четири съседни села. Бивша депутатка движела нещата с проектите по европрограми. Попът се опънал – европарите не били от бога. Алилуя!

166_6656  copy-of-166_6652

trknkf0125  141_4133

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  173_7377

93-03-81-vasil71  kn-monah

Юг News

Кръговици

Кръговици

001   Êí - çà Âàíÿ Ïàëåéêîâà, çà "Òâîÿò äåí" Èçâåñòíàòà Äåðâèø áàíÿ âöåíòúðà íà Êþñòåíäèë ùå å ïîä âèäåîíàáëþäåíèå, ñëåä êàòî ðåäîâíî êðàäàò êàíåëàòà íà ÷åøìàòà ñ ìèíåðàëíà âîäà, îáÿâèõà îò îáùèíàòà. Ïðè ñîöà òóê êúïåëè ðîìêèòå êàíäèäàò-áóëêè,ñåãà õóäîæíèöè âúòðå åêñïîíèðàò êàðòèíè. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Движението при кръговото кръстовище за село Бараково на пътя Е-79 София – Благоевград беше пуснато в 15,30 ч. в четвъртък, съобщиха от областното Пътно управление в Кюстендил. Трафикът по него вече бил нормализиран за минути, нямало колони от чакащи автомобили при пътен възел „Кочериново“ на автомагистрала  „Струма“. Изграждането на кръговото кръстовище започна на 7 септември т.г. за подобряване на организацията на движението при пътен възел „Кочериново“, където станаха няколко катастрофи за часове, и трябваше да приключи до 30 септември. Екипът от фирмата изпълнител Пътно поддържане – Дупница обаче успя да приключи по-рано за празника 22 септември. Средствата – около 300 хил. лева, са осигурени от бюджета на АПИ за текущ ремонт.
Това е то – кръгово движение за щяло и за нещяло.Новопостроени кръгови кръстовища в Кюстендил – при СБА на изхода към ГКПП-Гюешево и при бившия ансамбъл „Струма“ и разрушения преди години завод за изкуствени прежди „Веблъжд“ , не се възприемат добре от водачите, дори някои от шофьорите ги имат за рискови и опасни и псуват в прав текст. Причината е в малкия диаметър на кръга. Някои от подходите въобще не се включват в кръга, което от водачите се възприема и се счита, че е предимство, когато са на платното – например от международния път от Македония. „Този кръг е като един … „плювалник“, толкава е малък. Това обърква движението вместо да го облекчава, докато не стане сакатлък, никой няма да вземе мерки“, отбелязват често преминаващи през тези кръстовища. Комисията по транспорта при минипарламента и персонално бившият шеф на регионалната дирекция на полицията екскомисар Георги Джоглев, който сега е съветник от ГЕРБ, замислили новите кръгови кръстовища . Според кюстендилци изпълнението им не е добро и общинарите не са се допитали до експерти по организация на движението и специалисти по пътно строителство.

004  454_5478
Все кръговици – в АПИ, съветници по общините, кметове. Като панацея някаква е кръговото движение. И при тази мания няма как да не лъсват всички недъзи, недоразумения, наша оправия при изпълнението. В Дупница с години се каниха и накрая промениха обърнато кръгово движение при Аракчийския мост – там бяха въвели обратното правило, т.е. който влиза в кръга е с предимство, не този, който е в него. А, то всички май сме в кръга, като мислене и далновидност. Затова и кръговите не ги правим където трябва, кога трябва и как трябва. Не случайно на български има производни – „кръгла нула“, „околожка“ /за униформена шапка при военните, ченгета и пр, която не предполага развито мислене/, приятелски кръг, кръг от фирми, кръгла маса, която ни докара дотук като преход, обкръжение и пр., и пр.

kn-moooost-4  trknkf0099

kn-kraaaaaaak  kn-koooo4erinovo

Юг News

BILLA блъсканица

 BILLA блъсканица
trknkf0106  030

013BILLA откри 106-я си обект в страната – веригата вече стъпи и в Кюстендил. „Защо чак сега – защото избирахме най-доброто, най-подходящото, най-печелившото място“, оправда изчакването шефът на BILLA за България Бойко Сечански. Той обяви промоцирането на 600 стоки от позаредените за случая щандове в комплекса. На входа беше истинско стълпотворение, блъсканица. И как няма – стана люта конкуренция кой да влезе пръв – в града се роди митът, че първите 10 посетители ще получат бонус /ваучер/ от 50 евро. Официалностите дойдоха малко  в повече на готовата да нахълта тълпа вътре – за ваучерите и картите. Не да пазарува чак толкова. Чуха се доста будалкания как е евтино и само тук трябва да зареждаме кошниците /кметът Петър Паунов ги нарече чантите/, а шефът на веригата за България Сечански пусна откровение, че от 16 години семейството му яде печен зеленчук само от тази /неговата/ верига. Прекалиха с номерата „биладжиите“, дали не решиха, че са в някакъв градец,  дето не са чували за промоции, анонси, мениджмънт. Дори и медиите останаха финтирани – обещаната първо за VIP присъствието и за тях обиколка из магазина така и не е състоя.

024  007
А блъсканицата отпред показа какво нещо е да се отприщи първичният инстинкт за авантата. Щом е без пари или дори и с 10-20 стотинки по-евтино, хвърляй се с всички сили да си в предните редици. Утре със същата настървеност – при същите трикове и номера на някоя друга верига, ще стане същата блъсканица. Които не бяха отпред, разсъждаваха по-трезво. Имаше и такива. „Абе, тоя магазин не го ли кръщаваха 4-5 пъти. Беше ГУМ, стана Аско-Деница, после Нова Деница, после „Европа“. Сега па – Била-Мила. То са все едни и същи, ама глей ги как се надуват“, подхвърли възрастна кюстендилка, поспряла се да види тая тупурдия при бившия Градски универсален магазин, вече BILLA.

  016  kn-targovijja

Юг News

Кметовете християни

Кметовете християни

146_4694_r1

kn-sv-bogoroditsa26 500 лева от общинския бюджет се отпускат за довършване на храма „Св. Богородица“ в центъра на Бобов дол, реши местният общински съвет. Храмът е започнат преди 10 години – преди местните избори тогава, когато е направена първа копка. Излети са основите – около 160-170 кв. метра. Работата обаче спряла. Стотици от миньорския град тогава дарили лични средства – неясно защо обаче градежът не продължил. „Тази черква е голямата ми мъка, че не я довършихме. Мира нямам“, вайка се предишната кметица на Бобов дол Йорданка Каленичкова, която сега работи в Пловдивска митрополия при дядо Николай – отговаря за имотите й. С отпуснатите от общината пари строителството ще бъде подновено още тази есен, каза кметът на Бобов дол Елза Величкова /ЛИДЕР/. По думите й е грехота такова дело да не бъде довършено. Ще се разчита и на нови дарения и на спонсори. Така в Бобов дол ще бъде изградена първата българска общинска черква, коментират в миньорския град. След завършването най-вероятно общинският съвет ще реши да я предостави за управление на Светия синод. От общината в Бобов дол спасяват и храм в близко село, „тръгнал отвсякъде“.

trknkf0110  kn-elzzza
Общината в Бобов дол прибягва до нов заем от 2,2 мил. лева, но ще довършва храма. С безпримерния си каноничен начин на живот и действие кметът на Кюстендил Петър Паунов увлича и другите градоначалници към богоугодни дела. В Невестино бившият началник на Строителни войски в Кюстендил инж. Димитър Стаменков, който не е далеч от атеизма, трети мандат строи храма „Св. Петка“, вече е на финала. „Храм имаме, поп нямаме“, критичен е към морала и поведението на някои от свещениците невестинският управник. Ветеринарният доктор Емил Жатов, кметувал по с. Илия, се захвана свръхенергично да възстанови параклиса край паланката и вече успява – даже и Ламбо дал 1000 лева за камбана за храма „Св. Илия“. Агрономката и несменяем кмет на с. Николичевци Спаска Методиева ляга и става с мисълта как да довърши започнатия, издигнат и вече пред зографисване храм в селото. Изкаралият 6 поредни мандата екскмет на Драговищица Драголюб Стоянов не мирясва и след сдаване на поста да търси спонсори, проектанти, сподвижници за спасяването на разцепен на две под тежестта на годините и времето храм в селото. Страхотно – може и като феодални владетели, държейки всичко на територията на общината и селото, но кметовете християни заслужават да мат подкрепа. Всичко за храма е добро. Амин!

502_0287_2  001

477_7773

002

trknkf0259

Юг News

 

 

 

Дърветата като пиари

Дърветата като пиари

 434_3410_r1 430_3004_r1

zimen-dab1500-годишен зимен дъб, на колкото определят възрастта на дървото местните хора, в кюстендилското с. Голема Фуча, е финалист в конкурса за „Дърво с корен 2016“, обявиха от сайта по надпреварата. Класирани за титлата са 10 дървета от областите Кюстендил, Перник, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пловдив, Силистра, Сливен, София и Хасково. Гласуването вече започна и ще продължи до 14 октомври 2016 г., включително, на официалния сайт на конкурса. Победителят ще получи правото да представи България в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2017“. Като бонус от Асоциацията на арбористите в България ще посочат мерки за подобряване на състоянието на дървото победител – нещо като безплатен медицински преглед.
Кметът на Голема фуча Цонка Сотирова описа достолепното дърво като високо 16-17 м., диаметър на дънера – 6-7 метра, трима-четирима души едва го обгръщат. Всички по Разметаница /както географски е познат районът на Бобов дол и двадесетината села/ знаят за зимния дъб в Голема фуча. Преди 6 години буря откършила един от клоните му. Повикали експерти от РИОСВ, които предписали „лечение“ на раната. Да се запуши отворът, да се „превърже“ с лико. Сторили го по предписанията. А и дървото само се съвзело – раната зараснала и пуснали млади филизи, разказва кметът Сотирова. Всички от по-младите в Голема фуча вече гласували за тяхното дърво, ще го направят и по-възрастните. За дъба ще гласуват стотици от други краища на страната, убедена е Сотирова.

430_3003_r1  194_9479_r1
Покрай интригата със зимния дъб в Голема фуча възникват някои въпроси доколко дърветата столетници твърде успешно изпълняват пиарски функции. И дали в зачестилите класации за най-старо дърво няма нещо комерсиално – разни комитети, комисии, сайтове и пр. току стартират някое гласуване. Доколко резултатът ще бъде зачетен – силно се съмняваме, манипулациите са неизбежни. Колко ще гласуват от горката Голема фуча, но пък стотици и хиляди ще научат за почти обезлюдената паланка до мини „Бобов дол“, на която а-ха преди петнадесетина години за малко да закарат балите със софийския боклук. Сега един дъб може да направи селото европейски и световно известно дори. Горските също се затириха по хребетите да търсят и обявяват за резерват автентични стари гори – намериха и 220-годишни буки по Югозапада – при положение, че този вид не надвишава 100-120 години. Не трябва ли оторизирани звена да обявяват възрастта на даденото дърво, гора, храст. Трескаво се търси стара растителност – става за проекти по разните екопрограми, за научни разработки и дисертации, става за пиар /най-малкото/. Горките стари дървета. Да ги урочасваме в стремежа си да докарваме някои и друга евросума. Че обявеният за евро дърво на 2014 год. бряст в Сливен вече засъхнал. Да ги оставим на мира и на вековете им.

482_8205  kn-topolovo

3293451  kn-slivenn  435_3587_2

  Юг News

Кой бута гаражи преди избори

Кой бута гаражи преди избори

4-subariane-na-nezakonni-%20toaletni-dupnica-vjarovi-big1

120-130 незаконни гаражи и постройки в дупнишкия жк „Бистрица“ ще бъдат съборени, след като техните собственици или ползватели не го направиха доброволно в определения срок – 15 септември т.г. обявиха от общината. Едва 10-15 % от съоръженията от юли, когато бяха предупредени, досега са демонтирани, каза зам.- кметът на общината Красимир Георгиев. Голямата трудност е в това, че за повечето от тези около 180 гаража няма никаква документация, няма ги регистрирани никъде, трудно е да се установи кой ги е изградил, на чие име се водят и чия собственост са и т.н. Затова и повечето останали несъборени – всеки си прави оглушки и сметки. Това, събарянето, ще направи общината. Удължаване на гратисния период за премахване на незаконните гаражи в жк „Бистрица” няма да има. Единственият компромис, който ще се направи, е да изчакат да минат и следващите 3 работни и 4 почивни дни, след което на 26 септември служители започват проверка на място, а фадромите започват премахването на металните конструкции. Те ще бъдат складирани в базата на общината в местността Злево, а който поиска да си получи обратно ламарините и материалите ще трябва да си плати разноските, направени от общината, обясни заместник-кметът Георгиев.

414_1491

Премахването на незаконните гаражи, навеси, огради и др. беше разпоредено, след като общината започва проект за обновяване на жк „Бистрица“, в който живеят около 15 хиляди дупничани. Предстои ремонт на улиците, подмяна на около 6 км ВиК мрежа. Проектът – за около 7 мил .лева,, вече е внесен за оценяване и се очаква отговор от инстанциите до края на септември т.г. Той трябва да бъде завършен до 30 юли 2018 год. Междувременно се изграждат 100 нови гаражни клетки, които ще се отдават под наем за живеещи в жк „Бистрица“, обявиха от администрацията. Така-а-а. Фадромите тръгват след Деня на независимостта. Дали ще стане. На 6 ноември т.г са изборите за президент, а ГЕРБ иска да ги спечели – иначе излиза от управлението и следват предсрочни парламентарни избори – това многократно го обявява премиерът Б. Борисов. При разбутани около 150 гаража в жк Бистрица стотици в комплекса ще си кажат – „Абе, тия ни бутат, а общината се управлява от ГЕРБ втори мандат. Що ни им е…бе…..“ и т.н. Затова фадромите най-вероятно няма да бутат нищо до самия вот, а общината ще имитира строгост и „нема това-онова“. Има и друго – само в жк Дупница ли са се нароили незаконните гаражи. Като ще ги бутат – да карат наред, в целия град, в цялата община. Абе, я стига! Гаражи и…

kn-rommi-1  kn-kulinarijja-3

430_3068_2  kn-butanne

Юг News

Златистия възкръсва

 Златистия възкръсва

kn-zlaaaaati

Известният по Югозапада дупнишки кримигерой от близкото минало Злати Йорданов Златков-Златистия /48г/, който излежа 18-годишна присъда за убийство и излeзе от килията през октомври м.г., е хванат да шофира БМВ-то си с фалшива шофьорска книжка, съобщиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Униформените спрели Златистия в Дупница – гостувал на майка си Елена, търговка на собствен щанд в ГУМ . Колата му е с варненска регистрация, тъй като след излизането от затвора той се установил при сина си Йордан в Морската столица. При проверката на документите се оказало, че свидетелството му за управление е неистинско. Златистия, който наскоро станал баща – родило му се момиченце от последната му приятелка, е бил задържан за 24 часа в полицейския арест. По случая е образувано досъдебно производство.

copy-of-dsc002001Така Златистия възкръсна – от забравата, а и почти буквално. Още като беше прострелян в центъра на Дупница при екшъна на 23 ноември 1997 год. пред бар Астика, дори и докторите не му давали голям шанс да оживее. Последваха дела, дела и пак дела. След няколко обрата в съдебния процес и „подвизи и екшъни“, които сътвори, Златистия най-накрая влезе в затвора през 2003 г. за убийството на дупнишкия бизнесмен Любомир Мантаров, който му е братовчед. Кримигероят гъвкаво се укриваше и суперменски бягаше при полицейските преследвания. Веднаж хванаха джипа му при с. Горна Козница, в багажника намериха убита сърна. Златко бягал като заек през снежните преспи, но спасил кожата. На един етап Златистия беше обявен за национално и международно издирване. Търсеха го под дърво и камък, полицията преброди цяла Рила по хижите и евентуалните му ятаци по балкана. И ченгетата го обявиха за неуловим. Откриха го в санаториум в Черна гора – информирани твърдят, че до бившата югорепублика е бил изкаран от авери в погребален ковчег през ГКПП-Олтоманци. Нямаше какво да приложат повече адвокатите му – и Злати се озова в пандиза. За 18 години, от които излежа 14. И затворническите власти и лекари споделят, че Злати Златков имал сериозен проблем с десния крак – развил некроза на тъканта, наложили се няколко операции за отстраняване на гниещото място. Заболяването му се отключва от рана на дясното бедро, получена при катастрофа край Разлог през лятото на 2001 г. Тогава той счупил крака си, претърпял сложна операция, но получил частична парализа. Когато се пооправил, не се пазел добре. Паднал с кола в язовир „Дяково“ и счупил бедрото си на същото място. Раната не е зараснала и досега и Злати се придвижва с патерици. Интересното е, че през цялото време карал кола, сам зад волана. Златистия е опериран и след като бил прострелян в областта на гръбначния стълб от ченге от с. Яхиново в мелето при убийството на бизнесмена Мантарков. Оттогава е полуинвалид. След операция и рехабилитация във варненски санаториум преди две години състоянието му се подобрява, коментират по Дупница. Неофициално се говори, потвърдено и от епикризи по делата срещу него, че страда от 5 болести – дискова херния, двустранна коксартроза, синдрома на Браун, остеомиелит на дясното бедро. И при толкова болести си е Златистия – и във Варна, и в Дупница е неспасяем. Не се знае дали няма да иде и до Черна гора – така, от носталгия и на екскурзия  до гордата балканска страна.

kn-zlaaaati-1  kn-zlaaaati-2

Юг News

Цветя и дюнери за първия учебен звънец

Цветя и дюнери за първия учебен звънец

15-1  15-2

15-3Успешно започна учебната година във всички училища в Кюстендил. По традиция училищните настоятелства и ръководствата на учебните заведения организираха празнична програма, посветена на първия учебен ден, в която основният акцент бяха първокласниците. Тази година броят на децата, прекрачили за първи път училищния праг на територията на областта, е 991 / м.г. са били 1017/. За първокласниците в Кюстендил бяха подготвени като подаръци от общината православни буквари, а учениците в първи клас от Дупница получиха тетрадки, скицник, химикали и линийки. Във всеки един от училищните дворове беше издигнат българският национален флаг. Кметът на община Кюстендил Петър Паунов беше гост на откриването на учебната година в Първо основно училище, където посочи, че само училището и семейството дават повече, отколкото искат. „Тази прекрасна емоция може да бъде дадена само от българското училище. Ако погледнеш с любов – получаваш огромната обич на учителите и на приятелите си, ако погледнеш с интерес – получаваш букет от знания, който превръща живота ти в една неповторима приказка. Надявам се, че няма да забравите никога тази любов и ще изживеете най-прекрасните си години тук”, каза кметът Петър Паунов.Посланикът на Холандия в София Том ван Оорсхот пък откри новата учебна година в училището „Христо Ботев“ в с. Невестино, съобщиха от общинската управа и ръководството на школото. Съорганизатор на визитата е ромската фондация „Амалипе“ – от 186 записали се за новата учебна година само 35 са местни, останалите се извозват с 3 автобуса до ромския кв. Изток в Кюстендил всяка сутрин, отделно два буса на общината събират сутрин децата от 23-те съставни села, а кола на училището всяка сутрин ходи да докарва ученик от с. Пастух. Средно всеки един ученик на училището, което е единствено на площ от 400 кв. километра, струва по 1 680 лева годишно, пресмята директорът на учебното заведение Валери Стоилов.

Що за тупурдия е стартът на учебната година. С тия цветя, аранжирани за по от 5 лева нагоре. Дечица вървяха с по два букета в ръце – единия за госпожата, втория за директорката. А защо, кой и кога е казал, че трябват такива охарчвания и натягания от страна на родителите /децата не са виновни/. Същите тия подарени уж с любов, всъщност по заръка на мама и тате, скъпи китки, можеха да се видят положени на земята на входа и покрай пътеката на някое от заведенията по центъра на Кюстендил. Където за места се конкурираха учители и ученици. „Няма места“ , трескаво си препращаха по мобилната техника за връзка и преподаватели и учениците им. На няколко места съжителстваха на съседни маси – на една се веселяха и черпеха „даскалите“, на другата „подрастващите“. А цветарите очаквано намазаха и печелеха най-много. Още от понеделника започнаха да се стягат за богат улов. Ръсеха китките с вода да не жеглясат при горещото септемврийско слънце. И дюнерджиите и флорабургерджиите – също. И те калкулират суперпостъпления за деня 15 септември. Защото след знамето и химна, след православния буквар и др. кметски армагани, връчени им за пред церемонията – и учители и строените за откриването деца и тийнейджъри се втурнаха към заведенията. Така ще и при завършването на учебната година. Пак цветя /китки/, кръчми и дюнери…

img_4519  img_4511

img_4485  nev6

img_4500

Юг News