Ден: 03.07.2016

Бобошево и тероризмът

kn Zarkaui

kn 4ataevv

Ахмед Чатаев, сочен за организатор на атентата на летището в Истанбул, е свързан с групировка, отговорна за обезглавяването на двамата български шофьори Георги Лазов от кочериновското село Бараково и Ивайло Кепов от Бобошево в Ирак през 2004 г. Такива публикации и коментари по медиите – първо по турските, после и по нашите, през уикенда отното направиха актуална темата с екзекутирането на двамата шофьори на автовоз, отвлечени на 8 юли 2004 год. от – оказва се, Джама-атал-Таухид уал Джихад  /“Единобожие и джихад“/. И по това дали можеха да бъдат спасени. В градчето на Кепов пак са объркани. Докато вършеше драмата с двамата заложници преди 10 години, офиицално се съобщаваше, че групировката на Абу Мусаб ал-Заркауи, ръководил клон на Ал Кайда, е отвлякла и екзекутирала Лазов и Кепов. Дори, когато международните агенция обявиха, че той е убит /7 юни 2006 г./, в Бобошево се изсипаха tv и репортерски екипи да питат местните дали се радват, доволни ли са, че възмездието е дошло. Сега пак питат бобошевци дали знаят нещо за „Единобожие и джихат“ и за Чатаев. Ами! Кой ще ги знае, освен да е някой арабист професор от ранга на Владимир Чуков. Например. След 10 години – както върви, ще има друга доминираща терористична групировка. Която може да се окаже, че тя е обезглавила Кепов и Лазав. Официално от ългарските власти – може всякак.

                        Ivo1  TRKNKF0051

Êí - ïîðú÷êà Âäîâèöààò íà îáåçãëàâåíèÿ ïðåäè 10 ãîäèèí â Èðàê çàëîæíèê îò Áîáîøåâî Èâàéëî Êåïîâ - Íåëè, è äîñåãà ñ÷èòà, ÷å òîé å æèâ. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

В самото Бобошево почти са забравили за шофьора Кепов. Наслушали се по медиите на какво ли не, не повярвали и дума на официалните тези и версии. В градчето вече не живеела съпругата му, вдовицата Нели Кепова. Допреди месеци тя работела в бобошевско заведение като пом.-готвач, но след това се изнесла – вероятно в Благоевград. С нея е и дъщеря й Красимира, която през трагичните дни около съдбата на баща й, беше в пети клас. Напълно запустяло изглежда и жилището, където Кепов и семейството им живеели на бобошевската ул. „Васил Левски“. Къщата направо се руши, там не влиза никой, казват съседи. Можеше ли да ги спасят. Някой да платеше искания първоначално откуп от по $ 5 хил. за всеки от шофьорите и да се върнеха живи. Се питаха година-две след трагедията в градчето. Вече и това не питат. А тероризмът става все по-страшен и жертвите му в различните точки на света – все повече. Вече не отвличат шофьори на коли на старо, взривяват летища, тузарски барове и квартали. „Светът се сбърка“, подмятат нашенци. Без да им го обяснява някой арабист, няма нужда….

                       TRKNKF0079   Picture 522

Picture 525

Юг News