Ден: 14.07.2016

По-широка „стена на срама“

По-широка „стена на срама“

kameri

 

Êí - 6 êîìïëåêòà òàáåëè ùå îáîçíà÷àò ãðàíèöèòå íà îáùèíà Äóïíèöà Ñíèìêà - ïðåñöåíòúð íà îáùèíàòà.

Всеки, който руши и чупи по улиците на града и посяга на общинска собственост или нарушава обществения ред в Дупница, ще бъде качван с лице и име на сайта на общината, дори се обсъжда възможност за монтиране на „видеостена на срама“ на централния пл. Свобода. Това замислил градоначалникът инж. Методи Чимев като противодействие на постоянните вандалщини по парковете, градинките, по съоръженията и др., каквито се регистрират всеки ден. До седмици ще бъдат монтирани 50 камери с обхват от градинката „Левски“ до Наковия мост на река Джерман. Камери ще има на двете големи кръстовища при ГУМ и на Наков мост, като освен стационарни камери ще има и въртящи се устройства. Ще се монтират и по основните пътни артерии до парка, там също ще има видеонаблюдение, както и в кварталите, където м.г. беше извършено облагородяване – в жк Развесена върба и жк Дупница и в подлеза на кв. Байкал. Камерите в Градската градина пък ще бъдат сменени, тъй като сега съществуващите нямат възможност за добра картина през нощта. Видеонаблюдението ще е само в местата, общинска територия, няма да се навлиза в личното пространство и в частни имоти, коментира кметът. Ще има табели, които да указват на гражданите, че на определеното място има видеонаблюдение. Информацията ще се съхранява 1 месец. Идеята е броят на камерите в перспектива да стане 100. Вече се събират оферти за изпълнител на масираното видеонаблюдение по града.

watermark[1]

populiarna kasa1Супер, но защо стената да не стане по-широка, някакъв екран, мултимедия ли, електронен стенвестник ли, нещо от сорта. И там да не се качват само „кадри“ от заснетото от виденоблюдението по улици, паркове и кръстовища. А и персонажи и имена от сводките на полицията – едно към едно, крадци, подпалвачи, грабежи, прегрешили попове и пр. И от данъчното – кой има да внася, какви са му задълженията, откога е длъжник и т.н. С името и лика му. И измамниците – от дребните до учредителите, поддръжниците и ползвателите на „дупнишка популярна каса“, от която на етапа са изгорели над 100 „вложители“, които никога няма да си вземат….парите и здравето обратно. Та, всякакви безобразия, далавери, афери, кретении да се качват на тая мултистена. Пред нея постоянно ще е пълно с народ да чуе и види. А то какво – само който счупил пейка, прекършил дръвче, обърнал кошче за боклук и общинските пазванти или ченгетата са глобили с 50 лева. Дребно е.

518_1816А до стената да сложат друга стена – като тази в бобовдолското с. Голяма фуча. С изписани мотамо 10-те божи заповеди. И те да вървят на самата мултимедия. Може и поп да е наблизо, назначен от отец Паликарски…

kn pirroni

 

 

 

 

IMG_2409

Юг News