Ден: 17.07.2016

По-малко, по-убаво

По-малко, по-убаво005          kn plodd 36517_1781

По-големи печалби в черешобера калкулират земеделски производители в Кюстендилско, сравнено с други години – независимо, че 85-95% от насажденията измръзнаха в края на април 2016 г., коментират по селата. Обяснението е в значително по-високата изкупна цена. М.г. изкупуването започнало от 50-60 ст. и приключило в края на кампанията на 1,50-1,60 лева за килограм. Докато при тазгодишната реколта за ранните сортове давали по 80 ст.-1 лев за кг., а късните сортове стигнали 2,50 – 3 лева за килограм. Средно тазгодишното изкупуване е по 2 лева за кг, което не е било никога. Явно картелът на изкупвачите се отказа „да играе“ след прогнозите за нулева реколта-2016 и всеки намери свободен пазар за плодовете. Дори имало капариране, преди да се бере даден сорт, градина и пр. Другото са по-ниските разходи – по-малко се плаща на берачи, м.г. черешоберът продължил 35-40 дни, сега приключил за около 20 дни и надниците са по-малко. „Лани хващах цигани да берат, непрекъснато се пазареха за по-висока надница, иначе си тръгваха от градината. Плащах – къде ще ида. После не ми ги изкупуваха черешите, защото големите диктуват играта, хвърлях ги. Сега семейството и родата си ги обрахме сами. Продадох ги за по 3 лева, спечелих“, откровен е кюстендилецът Йордан Д. По-малко били и транспортните разходи, защото купувачите идвали на крак, в градината. И т.н.

015

Êí - Âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð Öâåòàí Öâåòàíîâ ïëàòè 30 ëåâà çà äâå ùàéãè ÷åðåøè, êîèòî èñêàõà äà ìó ïîäàðÿò â÷åðà â êþñòåíäèëñêîòî ñ.Òàâàëè÷åâî. Ñíèìêà - èçïðàòåíà îò Êèðèë ÔÀËÈÍ

По 4 лева за килограм продавали търговци от доходоносния плод за пазара в Кюстендил през уикенда. „Непрекъснато ми звънят и искат череши – познати от цяла България, а аз съм приключил с брането преди 10 дни. Бях оставил в две дървета в една от градините малко по-зелени череши за сина и снахата, които тези дни се прибират от Америка, да ги опитат. За беля някой ги открил и ги обрал, та сега ще трябва да търся и да купувам“, оплака се известен доскорошен кмет /шест мандата/ в едно от кюстендилсикте села. Неофициално се коментира, че тазгодишният добив при черешите в региона е около 2 хил. тона. Умножете по 2 лева за килограм. Докато за м.г. набраните 5 хиляди тона по 1-1,20 лв. за кг. Но печалбите отиваха при изкупвачите монополисти. Сега сланата реши друго.

Народът го е казал: „Много хубаво не е за хубаво“ или „По-малко – по-убаво!“ Значи сланата свърши добре работата си и докара печалби за дребния производител. Чисто нашенска аграрна логика и местна пазарна икономика. Навсякъде по света увеличават добивите, разширяват площите. При нас е добре, ако падне слана и попари. По-малко – по-убаво, Сбъркана логика, ама работи.

035

453_5348
Юг News