Ден: 20.07.2016

Измамата не е по телефона

Измамата не е по телефона

Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ ñúäèè è ïðîêóðîðè ñå èçíåñëîõà íàâúí, ñëåä êàòî òðàôîïîñòúò â ïîäçåìèåòî íà ñúäåáíàòà ïàëàòà â Êþñòåíäèë ãðúìíà è ñå çàïàëè. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

70-годишен мъж от Кюстендил дал на телефонни измамници „скромната“ в сравнение с други случаи сума от 2 900 лв., съобщиха от полицията.  Всичко станало по „класическата“ схема. Във вторник по обяд на пенсионера се обадил мъж, който се представил за лекар, съобщил, че дъщеря му е със счупен крак, започнала е  неизбежна операция, има спешна нужда от медицински материали, а те трябва да бъдат платени. Нито казал болницата, нито отделението, без никакви подробности станало всичко. „Лекарят“ го посъветвал да опише банкнотите, да подготви декларация, че предоставя сумата за операцията на дъщеря си. Защо не е съобщил болницата… Възрастният мъж се хванал на уловката, спазил всички указания, после посрещнал пред дома си „човекът от болницата“ и  дал парите. Минути по-късно усетил, че е станал жертва на телефонни мошеници и едва тогава споделил с фамилията за случилото се. От семейството се обадили в полицията. Почти по същото време и възрастна жена от града – по същата схема, се разделила с 400 лв. И т.н.

525_2516

DSC06604

След някой и друг ден ще има нови измамени, да хванем бас. Така ще си продължава. Защото измамата не е по телефона, тя е факт, реалност е в самата житейска практика, в живота и ежедневието ни. Тая баба на 80 г. как няма да повярва, че трябват 3000 лева за прокурор да отървава внучката и за мнима катастрофа, като и при действително станало ПТП магистратите отървават извършителя срещу някаква сума. А за докторите да не говорим. Същата тая старица, ако е чупила крак, знае – минимум 1200 лева трябват за имплант, плюс стотина лева за „пирони“ и пр. Като й звънне някой мошеник и каже за операция на щерка и, ще се стопи от мъка горката, ако не ги събере. В Кюстендил веднаж телефонни измамници бяха назовали доктора травматолог поименно, и от семейството хукнали да носят поисканите 2500 лева – към районната болница. Така е и да ти монтират климатик, където също измамата в тарифата и положения от техниците труд си е реалност. С резервни части за разни машинки и агрегати, където доставчиците също са от мошеник нагоре. Да не изреждаме повече.
Ако измамата не е във всичко в живота ни, няма да се случва с наивните, но реалисти възрастни хора и по телефона. От живия живот тя се пренесе и по телефона. Затова да я преследваме в живия живот, тогава ще я парираеи. Има и друго – как с тия гърчави и нещастни пенсии българинът от третата възраст е натрупал „космическите“ авоари по 8-10 хиляди лева в наличност. Измамена старица от кочериновското с. Фролош извади 8800 лева на мошеници, държала ги в хладилника. Толкова.

525_2513Picture 025

Юг News