Ден: 28.07.2016

Сажди от ТЕЦ „Бобов дол“

Сажди от ТЕЦ „Бобов дол“

169_6962169_6956169_6959513_1301_r1
10 000 лв. глоба ще плати ТЕЦ Бобов дол, чийто мажоритарен собственик е Христо Ковачки, заради замърсяване на атмосферата при работа на централата, установено при проверка от РИОСВ. Това окончателно постанови 3-членен състав на административния съд в Кюстендил. Проверката на място от екип на инспекцията е чак от 4 април 2015 год. Тогава е установено, че „в централата работи само енергиен котел /ЕК/ № 2 в нормален режим и емисиите на вредни вещества от дейността му се изпускат едновременно в атмосферата посредством две изпускащи устройства“. По пътя към централата и от площадката визуално е констатирано, че два комина на централата – единият е с височина 200 м, другият на сероочистващата инсталация, висок 80 м , едновременно и организирано се изпускат в атмосферния въздух отпадъчни газове и вредни емисии – прах, серен диоксид, сажди, пепел. „Докато пътувахме към ТЕЦ–а видяхме, че над единия комин имаше стълб от 200 метра, а от втория също такъв стълб, но с височина 80 метра”, свидетелстваха в съдебната зала експертите на РИОСВ – Перник.Последвала „зверската глоба“, а от централата обжалвали „до дупка“. Накрая решението не е в тяхна полза. И те си го знаят.

513_1304512_1292
Не за пръв път централата при Големо село, с 3 по 210 мегавата мощност блока , единият от които е спрян на 1 януари 2007 год., плаща санкции – веднаж нямало инсталиран датчик, който да замерва изпусканите в атмосферата газове, установила друга проверка на РИОСВ. И пак последвала глоба. „Бълха го ухапала ТЕЦ-а, 10 хиляди лева са такава дребна сума за тях“, подхвърлят по Бобовдолско. Около откритата през 70-те години на миналия век – лично от тогавашния Първи Тодор Живков, от самото начало вървят митове и легенди за опасности и вреди. Местните в близките села Палатово, Баланово, Каменик интерпретираха по темата, като се кълнеха, че намирали в току-що измузеното мляко от кравите и козите прашинки от тецовата сгурия. Или – като клали агне, в черния му дроб имало същите песъчинки. И т.н. „Все хубави работи“! Пак местни коментират, че пепелината от централата се кара по заводите за цимент, става съставка на бетона и затова той почернявал малко след изливането му. И имал карцерогенно действие. Кой-знае. РИОСВ гледа по комините, не замерва други стойности и показатели при работата и отпадните „продукти“ на централата. Където и направиха две сеороочистващи инсталации, побиха още два комина – 80-метрови. Та един ден 200-метровият, издигнат в оригинала през 70-те години, май ще отпадне. Замърсяванията ще тръгват от по-ниско, по-лесно ще е е за РИОС-овистите да мерят каквото им трябва. И пак ще падат сажди, няма защо да ги мерят.

482_8233_2c[1]

Юг News