Ден: 03.08.2016

Бурен маха границите

Бурен маха границите

Moni

422_2211_2Copy of trknkf0081

TRKNKF0016TRKNKF0112
Работници, командировани от лесничействата и горските стопанства в Кюстендилско, чистят граничната полоса от треви, храсталак и дървета, казаха служители в системата. Според съвместната спогодба с Македония чистят се по 3 метра от всяка страна – на наша територия от нашите горски работници, толкова и на съседите от техни екипи. Но полосата трябва да се изчисти и „появи“ в реалните параметри. Кюстендилското Горско стопанство командировало по 4-ма души всеки ден, каза директорът инж. Тони Колев. Последните години границата е силно обрасла – на места трудно се виждали граничните пирамиди с обозначенията по тях. А те са със стандартната височина докъм 1 м. Чистене трябва да се прави на всеки 5 години, за това време обаче терените обрасват отново и трябва пак рязане на храсталака. Кюстендилските горски работници и колегите им от с. Невестино трябва да почистят участъка от м. Черната скала при селата Раково-Ветрен до пирамида-106 над с. Жеравино, където се събират трите държавни граници – българската, македонската и сръбската. Срокът почистването да приключи е 31 август т.г., най-вероятно ще се наложи да бъде удължен – горските стопанства не могат да командироват повече свои работници и служители, отбелязаха гранични ченгета.

161_6121kosovo2

TRKNKF0117165_6530_2
При тоталитаризма полосата своевременно се заораваше, а и мравка да минеше през нея, стъпките и се маркираха веднага и с ледваше команда „Тревога!“. Камо ли човек да стъпи през нея. Обявяваше се „обстановка“ за няколко денонощия, калашници през два метра вардеха сигурността на държавата от бягащ навън нарушител. Слава богу, тия времена отминаха безвъзвратно. Махнаха „кльона“, закриха граничните застави, отиваше се към отваряне на границите. Впрочем при първото правителство на СДС, кабинета на Филип Димитров, наши и македонски министри често идваха на Гюешево, на път за Скопие. И пророкуваха, че до 2000-а година границите ще паднат. Буренът изпълни тия пророкувания. А сега, като чистят полосата, ориентират по-добре бежанците и мигрантите и контрабандата с цигари. Горските да побързат.

TRKNKF0057TRKNKF0009

TRKNKF0002

Юг News