Ден: 08.08.2016

9 свещи такса смет

9 свещи такса смет

192_9279   169_6993

186_8608_2170_7034Игуменът на Рилския манастир Адрианополоският епископ Евлогий водел 3-годишна съдебна битка как да не плати 44 лева такса смет, начислена му от общината в Рила, пишат регионални югозападни издания. Колкото струват 9 от по-големите свещи, продавани в манастирския храм, отбелязват миряни. Делото на два пъти минавало през всички съдебни инстанции – стигало до Върховен административен съд, връщало се в административния съд в Кюстендил. Окончателно решение още няма. Рилските общинари пресметнали, че за периода 1.1. 2012 г. до 31.12.2012 год. светата обител не е внесла за един от многобройните си имоти 110,80 лева такса смет., в сумата са прибавени 5,56 лева лихва. Дядото се заинатил и отказвал да плати – с основанието, че манастирът сам извършва сметопочистването с камион, подарен му от тогавашната /през 2012 год./ и сегашна председател на НС Цецка Цачева. Нещата сигнали до съд. Междувременно задължението било редуцирано до 44 лева, но и тях игуменът не внесъл. „Това са 9 свещи, продадени в манастирския храм. Ама нали епископ Евлогий си е „кют“ и не отстъпва и не отстъпва“, вървят коментари по Рилското корито.

TRKNKF0040 153_5362
Светска и църковна власт по Коритото се ядат от години и май никога не е имало разбирателство помежду им. За горите се дърпат – кой колко хектара притежава, за имотите, отдадени под наем под аренда, попадащи по така нар. поклоннически път, където единствено може да се върви пеша, камо ли кръчми да държат разни „предприемачи“, предимно от Горна Джумая. Дядо Евлогий се навъсил дори на пощите – да не продават от лотарийните билети за триене, не било канонично. Често има пререкания с кметицата на Рилския манастир Невена Йовева. Не напредва изграждането на новата административна сграда, на пречиствателната станция на река Друшлявица. Изобщо дядото „ни се води, ни се кара“, много е чепат“, съскат общинари.

149_4927 149_4935
И сегашният и предишни водачи игумени на Рилската обител цитират хрисовул, издаден на 21 септември 1378 година и подпечатан със златния печат на цар Иван Шишман. Грамотата е писана на пергамент с размери 130х22 см. с полуустав. Според уникалния пергамент, имащ стойността на „нотариален акт“, на манастира се дават като феодални владения повече от 20 села и метоси в югозападните български земи заедно със землищата им. Грамотата е ценен извор за фискалната уредба и административното устройство на Второто българско царство. „Знам я наизуст Рилската грамота“, сили се кметът четвърти мандат на гр. Рила Георги Кабзималски /ГЕРБ/. И за всяко нещо е готов да скочи и да заяде дядо Евлогий. Никой не помни между двамата да е имало жест на съгласие, на протоколна търпимост поне. И единият и другият пресмятат в пари, това закон канон, няма значение – всичко е за пари. Пари и власт. Какво ти съгласие – ще се ядат, докато този отгоре не каже кога и тяхното ще мине, ще дойдат друг кмет и друг игумен и пак същото, подхвърлят по Коритото.

479_7939 188_8871_4

Юг News