Ден: 09.08.2016

КТБ-Дупница – 30 дни траур

КТБ-Дупница – 30 дни траур

kn traurr

populiarna kasa1

Прокуратурата разпореди допълнително разследване, което ще се удължи с още 30 дни, с ужилените от дупнишката популярна каса, съобщиха от обвинението. Крайният срок дали да бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление и за какво точно ще е това обвинение и срещу кого, изтече на 8 август т.г. Десетки дупничани „изгоряха“ с влогове от 5 до 300 хиляди лева, след като офисът на касата беше затворен в средата на юни и те не могат да си вземат парите обратно. Били са подмамени от високи – до 16% лихви от касата, която е регистрирана по закона за кооперациите и не подлежи на финансов банков контрол, разясняват магистрати и банкови капацитети. Всички помнят, и полицейската проверка поиска 30 дни удължаване и първоначалното разследване. Получи ги, сега получава още 30. Докато материалите от предварителната полицейска проверка отлежавали в прокуратурата, постъпили нови 80 жалби от изгорели „вложители“ – така броят на потърпевшите вече наближава 200, казват запознати с разследването. В Дупница вървят коментари, че касата дефакто не е затворена и нейните създатели и екип продължават да извършват финансови операции. Пострадали от „дупнишката КТБ“  ходиха и при омбудсмана Мая Манолова, която сезира по ситуацията и хода на разследването на аферата главния прокурор Сотир Цацаров.

439_3987  Êí - Âúãëèùà ñå êîïàÿò íåëåãàëíî êðàé Áîáîâ äîë îò äåñåòèëåòèÿ - ÷ðåç ñàìîäåëíè ìèííè ãàëåðèè, èìà è æåðòâè îò òîÿ íåðåãëàìåíòèðàí áèçíåñ, êàçâàò â ìèíüîðñêèÿ ãðàä. Ñíèìêà -èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ
Дупничани са препатили и мъдри хора и би трябвало да им е пределно ясно, че след колко пъти по 30 дни, повдигнати или полуповдигнати обвинения, първа, втора, трета съдебна инстанция и пр. и пр. някои от ужилените, които са пенсионери, или такива се водят титуляри на сметките – нищо, че парите са от дъщерята в гурбет, от продаден имот и пр., ще се споминат – дано не се сбъдне прогнозата ни. Но ще има траур. Като се знаят темповете и непоколебимата „обективност“ на родното правосъдие, още отсега да се обявява 30-дневен траур в Дупница. Където сами си го търсеха – местна КТБ, без Цветан Василев, с тукашни родни василиевци. Да са ни живи и здрави!

photo_verybig_793932[1]Picture 1452

Юг News