Ден: 24.08.2016

Кметове през феодализма

Кметове през феодализма

Picture 032  1605rk006[1]

MINOLTA DIGITAL CAMERA  194_9466_2

Кметът на Кочериново Иван Минков най-изненадващо прекратил договорите на двамата си заместника Дончо Качански и Васил Стамболийски, считано от понеделник – 22 август т.г., казаха от местната управа. Минков, който спечели втория си мандат като независим, преди това кметуваше, издигнат и подкрепян от ГЕРБ, а три мандата – 12 години, е бил зам.-кмет на синия управник на Кочериново инж. Константин Катин /сега пък той е в затвора за злоупотреба с власт/ бил в отпуск, а като се върнал в кабинета си , първата му работа била да освободи двамата си замове. „Всички се изненадахме от това решение на кмета, но той си е в правомощията да назначава и освобождава заместниците си. Такъв казус в общинския съвет не е внасян за разглеждане, а и изобщо не е коментиран“, каза по повод внезапната кадрова ситуация шефът на минипарламента в Кочериново Велин Везенков, който е адвокат. Той отбеляза, че иначе са в отлични отношения с кмета Минков. Бърза да се застрахова човекът. Според неофициални коментари за нов заместник-кмет на Кочериново ще бъде назначен благоевградчанинът Вангел Аврамов, бивш директор на регионалната дирекция на горите в Горна Джумая, който доскоро работел в общината в Кочериново на граждански договор.

площадка_3[1]  Êí - ñâîáîäíà ñíèìêà Ôîíäàöèÿ "Èñêàì áåáå" íàãðàäè ñ ïëàêåò êìåòà íà Äóïíèöà èíæ. Ìåòîäè ×èìåâ /ÃÅÐÁ/. Îáùèíàòà å îòïóñíàëà çà ïîñëåäíèòå 3 ãîäèíè ïî 1500 ëåâà èíâèòðî ïðîöåäóðè çà 28 äâîéêè ñ ðåïðîäóêòèâíè ïðîáëåìè - â ðåçóëòàò âå÷å ñà ñå ðîäèëè 8 áåáåòà è 4 ñà íà ïúò, îáÿâèõà îèò ôîíäàöèÿòà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Кой ще му каже нещо на кмета Минков, ще си уволнява по което време си иска и когото си поиска. И не е само той. Без изключение в 9-те общини на региона кметовете са като през феодализма – в буквалния смисъл на думата. В Невестино не минава и най-безобидното нещо, ако не бъде посветено и ако на него не присъства кметът инж. Димитър Стаменков. За Кочериново стана дума. В съседната Рила и Георги Кабзималски /ГЕРБ, преди това със синьото БЗНС/ е всесилен да прави по негово осмотрение всичко. И една лопата баластра да се хвърли някъде по градчето, той трябва да бъде информиран и да знае. Впрочем и Кабзималски се разделил наскоро с един от заместниците си. За Бобошево да не говорим. Там Крум Маринов /БСП/, ако каже – и олимпийски игри може да организират, хеле м.г. ремонтирали местния стадион и съблекалните вътре. Нищо, че почнали да се рушат седмици след реновацията – да използваме модерната дума. В областния град на кмета Паунов му се наложи буквално за секунди да уволни провинили се негови служители – започна се с бившия секретар на общината Борислав Крумов, задето открил не по правилата пункт за изкупуване на череши в семеен имот, а не трябвало да го прави. Любопитното е как набеденият си тръгва за секунди, по кой член от Трудовия кодекс. Всеки по-важен форум в областния град е под егидата и патронажа на кмета Паунов – не може иначе. В Дупница инж. Чимев /втори мандат/ от ГЕРБ е в сянката на местни величия, изпъкващи покрай сега управляващите, макар, че до неотдавна изповядваха други партийни постулати. Но и там за всяко нещо се иска кметската дума и подпис. Нови са кметовете на Бобов дол Елза Величкова /ЛИДЕР/ и на Сапарева баня Калин Гелев /ГЕРБ/ – още не са се офеодалничили. Но това със сигурност ще стане, ако я карат по примера на вече утвърдилите се първенци по останалите общини.
Какво стана с идеята за мандатност /брой мандати/ и за местните кметове, иначе си е местен абсолютизъм.

KalinGelev  kn Elllllllllllllllllllllllza

Юг News