Ден: 28.08.2016

Пирамида 2016

Пирамида 2016

IMG_0162[1] Êí - çà Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ Âñå îùå íà ãðàíè÷íàòà ïèðàìèäà ïðè âðúõ Ðóåí /2 251ì/ ñòîè àáðåâèàòóðà "ÍÐÁ" è "ÑÔÐÞ" Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAgp4

Над 300 бивши граничари, служили по застави по цялата страна, работили и работещи в системата на Гранична полиция в по-ново време в годините на демокрацията дойдоха на националния събор в Кюстендил. Форумът, на който в предишни издания домакин е бил Смолян, е по повод 70 години от създаването на Гранични войски и 65 години от създаването на 11-ти граничен отряд – Кюстендил. Организатори са областната структура на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, чийто председател о.р. генерал Стоян Топалов и заместници, шефове на регионални звена на организацията, бяха сред гостите. За обезпечаването на събора допринесе кметът на Кюстендил Петър Паунов /Дясна коалиция/, – общината отпуснала известна сума, както и областният управител Виктор Янев /ГЕРБ/, очаквано двамата се включиха в програмата на честването. Идеята е да се възроди любовта към охраната и отбраната на държавните граници. Бивш граничар няма. Всички сме пазители на родната граница. На всеки граничен пункт има надпис – „границите на Република България са свещени и неприкосновени“, припомни о.р. подполковник. Йордан Джоров, председател на клуб „Граничар“ в Кюстендил. За да спазим протокола – участниците разгледаха музея в граничното поделение, сега офис и база на Гранична полиция, при близкото с. Лозно. Бяха поднесени венци и цветя на паметника на 6-ма убити граничари на входната алея на поделението. Екипи на Гранична полиция направиха демонстрация на техника и въоръжение. Празничната програма включи изпълнение на местни състави, за участниците пя и бившият граничен офицер известен изпълнител на югозападен полк о.р. подполковник Георги Илиевски. Вечерта стана и другарската среща на участниците със спомени, разговори с мъжка граничарска дума, за нарядите по полосата, за граничарските кучета, за командирите – кой къде е сага, дали да не се създадат отново Граничните войски и пр. Граничарите, истински служили по границата, мерят нещата в пирамиди – сега са на пирамида 2016 и сигурно не им отърва много.

gp2OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Това е то – „всички сме пазители на границата“! „Не всички“ / без добавката: „Каза Финдли“ по Робърт Бърнс/. Някои каналждийстват по границата, като прекарват бежанци закъм Сърбия и Запада. И те  ли са пазители. Дори задържана наскоро организирана група в Бургас изцяло е от кюстендилци, в екипа е и жена, за което Юг news писа и коментира. Кюстендилци знаят какво е граница и знаят какво пада по нея. Трафикът на контрабандни цигари тук не спира. Но сега отдаваме почит на пазителите на границата. О.р. генералите и полковници я пазеха, но никой да не мине оттук нататък, не обратното. А такива имаше и те бяха обявявани за врагове „Ако враг през границата мине – граничарят ще го хване жив“, рецитираха първокласниците и момчетата в началното училище. Сега пак пазим границата си. И прeмиeрът Бойко Борисов, сновейки между Турция и Ердоган и Меркел в Германия, има визия по проблема. Така напускат българите, над 1милион, че не искат да се връщат. Какво пазим тогава, господа казионни о.р. генерали и полковници! Българите навън врагове ли са ,нали никой не можеше да шавне оттатък теления кльон.  50 години имаше телова ограда никой да не напуска. Сега всички искат навън. Абе, какво да говорим – важното е /казионни/ събори да стават!

gp3Picture 008

P1060526[1]Picture 016

Юг News