Ден: 01.09.2016

Полицията да покаже ГО и винетка

Полицията да покаже ГО и винетка

Êí - çà Êðèìèîòäåëà Öèãàðè áåç áàíäåðîë è íåðåãëàìåíòèðàíî èçêóïóâàíå íà æåëÿçî çà ñêïàð õðàíàõà ÷åíãåòà è æàíäàðìåðèÿ â ðîìñêèÿ êâ.Ãèçäîâà ìàõàëà â Äóïíèöà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

kn gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggrajdanska 1Два коли марка „Пежо” – данжел боксер 4Х4, на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Кюстендил попаднали под номер 172  и 174 в списъка на МПС със спряна регистрация заради неплатена застраховка „Гражданска отговорност“, забелязаха бдителни служители. Списъкът е поставен на видно място във фоайето на КАТ. 1 468 коли, камиони и изобщо превозни средства в региона са в същия списък заради това, че собствениците на МПС нямат актуална „Гражданска отговорност” към дата 29 август 2016 г.  Те са със служебно прекратена регистрация от сектор „Пътна полиция“ при областната дирекция на МВР. „Допусната е техническа грешка – всички наши коли и тези на полицията са с платена застраховка „Гражданска отговорност“, имаме договор  с министереството на вътрешните работи за това. Грешката ще бъде поправена“, каза в четвъртък след обяд шефът на регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“  комисар Светлин Георгиев. След „вътрешно разследване“ станало ясно, че самият Гаранционен фонд е платил „гражданската отговорност“ на специализираните автомобили на Пожарната с дата 3.12.2015 година, когато возилата са били получени като част от европейска програма за подпомагане на звената за защита на населението. Ще ги извадим от този списък двата автомобила на „Пожарната“ и ще възстановим регистрацията им, каза шефът на КАТ – Пътна полиция към областната дирекция в Кюстендил ст. инспектор Радослав Боюклийски.

Êí - Äóïíè÷àíèíúò Ðàäîñëàâ Áîþêëèéñêè îãëàâè ÊÀÒ-Êþñòåíäèë òî â÷åðà. Ñíèìêà - â.Âÿðà, èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  kn ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggragdanska

kn RBojuklijski 2Да, ама съмненията, че има нещо нередно, остават. Как така Застрахователният фонд хем сам платил „гражданска отговорност“ за колите на пожарната, дошли по европрограма, пък след това ги включва в черния списък с неактуална полица. Ако някой редови водач го хванат да кара без „гражданска отговорност“, следва акт от 100 до 300 лева, а допреди година беше от 400 до 800 лева! Затова полицията и пожарната да покажат полици „гражданска отговорност“ за всички автомобили, подлежащи на такова застраховане. И винетка да покажат. А и ченгетата да покажат винетка и полица, когато са с частните си коли. Публична тайна е, че те се ослушват, стане ли дума за такива стикери и „финтифлюшки“. А и други служби да се контролират – здравни, съдебни, регионално административни. По най-затънтени пътища – като този за Двете реки и Сажданик например, както и по Диарбекирите над паланките по Треклянско, искат винетка и „гражданска отговорност“. Как е по централните пътища обаче. Впрочем вървят коментари, че в списъка със спряна регистрация заради неактуална ГО преобладават фирми, дружества, юридически лица, колективи. Никаква изненада.

ef657f3ec442c51324c40892c00e14d5_L[1]  DSCI0101[1]

Юг News