Ден: 09.09.2016

Пустият Босилеград

Пустият Босилеград

%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bc-4  hpim3822

432_3264

За пореден път по Босилеград стават разправии. И тази година на 8 септември там правили честване на „освобождението на града от българската фашистка окупация“, с възмущение съобщиха от екипа на културно-информационния център /КИЦ/ на сънародниците ни. Организатор е съюзът на бойците на народно освободителната война /СУБНОР/ в Босилеград, това са о.р. офицери и сержанти от Западните покрайнини – каквито си ги имаме и във всеки наш град и са много активни, уточниха босилеградчани. Те редовно правели поклонението на „партизанската чешма“ в центъра на Босилеград до паметника на Левски. Това е още едно доказателство за ксенофобската и комунистическа културна среда, в която продължават да живеят българите в Сърбия, се казва в съобщение на КИЦ-а до медиите.
Подобни демонстрации – макар и правени уж инкогнито, по партизански, но които не ги спират властите в Босилеград, са обидни и провокативни послания срещу България, срещу всички честни и просветени българи в Сърбия и срещу добросъседските отношения между двете държави, казват от културния център. „Използвайки фалшификациите на сръбската комунистическа историография от времето на Студената война, организаторите на отбелязването на „деня на освобождението на Босилеград от българския фашизъм” вече няколко години отправят обидни антибългарски провокации, които биват премълчавани от страна на официална България. С подобни антибългарски мероприятия представителите на крайния великосръбски национализъм и комунизъм в Босилеград продължават да се отнасят към България като към вражеска страна и да насаждат антибългарски настроения срещу българите в Сърбия, при това без никакво историческо покритие. Да се говори за „българска фашистка окупация” на Босилеград по време на Втората световна война – при положение, че по същото време под фашисткото управление на генерал Милан Недич Белград е обявен за единствената европейска столица, освободена от евреи, е безочна и вулгарна подмяна на историческите факти. Още по-безсрамно е това, че тази провокация се прави от хора които и лично са се облагодетелствали от същата тази „фашистка и окупаторска” България – децата им завършиха образованието си по Постановление № 103, а самите те се ползват с привилегиите и предимствата на българското (и европейско) гражданство като карат коли с български регистрационни номера. Крайно неморално е точно хората, които се ползват с хуманитарна и медицинска помощ от България, да се гаврят с името на България като „фашистка” страна, която била „окупирала” Босилеград, и да величаят „демократична Сърбия” като „освободителка” от България!? По този начин те подкопават усилията на Сърбия за членство в Европейския съюз“, се казва в съобщението. Демократичният съюз на българите и КИЦ „Босилеград“ призовават правителството на България да реагира пред сръбското правителство – така, че в Босилеград да не се говори с езика на омразата към българите и България.

%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b0  %d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bc-5

517_1753_2  %d1%81%d0%bd%d1%81-2
Думи-думи, но си е вярно, че в „пустия Босилеград“ стават почти всеки ден „патаклами“. Че в свилия се вече под 4 хиляди като население град, един с друг не се имат, воюват всеки срещу всеки. И често там пращат полицейски усиления и жандармерия. КИЦ-ът срещу кмета Владимир Захариев, бизнесът, или част от частниците, срещу кмета. Напрежение има сред учителите, сред поповете. И там с постоянство поддържат каналджийството с мигранти, вървят съдебни дела. „Що има да делят у тоя Босилеград, та се карат“, подхвърлят отсам границата. И кой да се изкара по-българин по Босилеград поражда ежни, закани, препирни, сръдни и крамоли. При около 90% безработица, каквато е неофициалната информация, при никакъв поминък – и там нодуларен дерматит това лято удари добитъка, а предприятия няма. При – както твърдят тамошни активисти, асимилаторска политика на Сърбия, при такава безучастност на българската държава по повод и без повод. Изобщо – беднотия. Какво друго – казал го е народът и оттатък и отсам границата: „Сиромах човек – жив дявол“.

432_3250  432_3243

Êí -Èçëèçàùèÿò îò ãîäèíè áþëåòèí íà ñúíîðàäíèöèòå íè â Áîñèëåãðàä /Ñúðáèÿ/ èìà ñåðèîçíè ôèíàíñîâè òðóäíîñòè, êàçàõà îò åêèïà íà êóðòóðíîèíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð íà áúëãàðèòå òàì. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ    hpim3825

Юг News