Ден: 27.09.2016

Пишман санирането

Пишман санирането

bl6  bl2

Êí - Áëîê-5 â êâ.Ðóìÿíà âîéâîäà" å ïúðâèÿò, êîéòî ñå ñàíèðà, â Êþñòåíäèë, îáÿâèõà îò îáùèíàòà è îáëàñòíàòà óïðàâà. Ðåõàáèëèòàöèÿòà ïî íàöèîíàëíàòà ïðîãðàìà çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò ùå ñòðóâà 431 962,50 ëâåâà /áåç ÄÄÑ/. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Работник падна от скеле на жилищен блок-85, който се санира в кюстендилски кв. Запад – инцидентът станал около 19 ч. в понеделник, съобщиха от областната инспекция по труда. Мъжът е на 46 години от кюстендилска строителна фирма – живее в с. Слокощица. При падането е получил отворена фрактура на едната ръка, бил е закаран в Пирогов веднага, където му предстои операция, каза началникът на спешния център в Кюстендил д-р Анелия Георгиева. Няма опасност за живота му, показал първоначалният преглед, но ще бъдат извършени и допълнителни изследвания за евентуални други травми. Падането е от около 2 метра – между третия и втория етаж, на площадка между етажите. Инспекцията по труда изпратила екип на място, прави се проверка за обстоятелствата и за причините за инцидента, каза директорът на инспекцията инж. Валентин Златински.
Случилото се в кв. Запад едва ли е изненада и поставя проблема какви хора са се хванали за санировачи. За инструктажа, който се прави или не се прави с тях, за спазването на мерките за безопасност на труда при санирането. При ремонтите по националната програма за енергийна ефективност в Кюстендил и региона бяха наети неподготвени, дори и хора без трудови навици, някои от тях – с основно образование и никаква квалификация. Не се спазва и дисциплината – не се слагат каски, не се ползва работно облекло, обезопасяващи въжета. На места инспекцията констатирала неукрепени скелета. Не е трудно да се допусне, че през трудовия процес бачкаторите по обектите се и черпят с бутилка от близкото ламаринено заведение. И т.н. Вече има 7-8 акта за глоба на технически ръководители на обекти и на работодатели от строителни фирми, казаха инспектори. Няма да ги уплашат – санирането в Кюстендил, да не говорим за Дупница, където стартира преди дни с два обекта, тепърва предстои. Ще трябват хора да бачкат -макар и безхаберни и неподготвени.

img_20160602_143639  kn-saaanirovkka
Вече санирани блокове – те вече са 5 в областния град, пораждат немалко забележки и претенции по качеството. Изобщо не е ясно какви материали се влагат. Разпоредено било опаковките от палетата с докарани материали веднага да се събират в чували и да се махат, но не в контейнерите на ОП „Чистота“ – да не би по опаковката да се разбере с какво като марка и съдържание се прави санировката. Самата технология и под всякаква критика. „Аз съм строител – гледам го един от санировачите по колко залепващо вещество слага на плочката, за да я положи – на две-три места само, а трябва навсякъде – равномерно, за да се хване. От третия етаж нагоре се слага стъклена вата, не силикони. Те пердашат всичко равно – отдолу догоре. После ще се тюхкат собствениците на апартаменти откъде им е дошло някое отцепване на външната стена, ама няма на кой да се оплачат“, коментира напредването на националната програма за енергийна ефективност кюстендилец. Някои от работещите по обектите не говорят български – вероятно са помаци. Има и 100-процентови цигани. А циганин и работа и качество – айде сега, говорим сериозно!

015  imgp6322

Юг News