Ден: 06.10.2016

Отводомания

Отводомания

kn-saaad  kn-saaad-3

kn-saaad-2Административният съд в Кюстендил отказа да разгледа жалби срещу решения на общинския съвет. Жалбите са подадени от кюстендилски сдружения срещу две от решенията на общинските съветници. Първото касае избора на обществен посредник  /омбудсман/, а второто се отнася до определяне на пазарна оценка на общински имот и неговата продажба на търг. Административните съдии си направиха отвод и по двете дела. Причината – изразеното от представителя на едно от обжалващите сдружения по множество дела категорично мнение за некомпетентност на съдиите от административен съд – Кюстендил и обидни квалификации, обуславящи недоверие в обективността и компетентността при постановяване на съдебните актове. Според съдиите има тенденциозно поведение на представителя на сдружението, което цели дискредитиране на съдебната власт, уронване на авторитета на съда и пораждане на недоверие в работата на магистратите от съда. Поради тази причина делата се изпращат до Върховния административен съд, който трябва да определи друг равен по степен административен съд, който да гледа жалбите. Това пишат местни медии.

kn-saad-4Не за пръв път магистрати от Кюстендил си правят отвод, като дойде ред да се гледат кметски и общински дела и случаи. Всички от районния съд си правиха щафетен отвод, когато трябваше да се гледат серия дела срещу кмета Петър Паунов за над 30 нарушения, установени от финансова ревизия. Окръжна прокуратура,оглавявана тогава от Камен Пешев, пък си направи отвод по сигнал от Агенцията за за държавен финансов контрол срещу градоначалника Паунов. Делото отиде в Благоевград. Сега административните съдии се „отвождат“ по две дела по жалби отново, касаещи общински казуси. И кюстендилецът се пита защо все по кметски и общински съдебни предизвикателства следват отводи. Магистратите сигурно имат „железни“ мотиви и аргументи да си правят отвода по конкретните дела. Ама по кафенетата вървят коментари, че е „лесно да съдиш кокошкари и крадци от гетото“. Как е с овластените.

kn-spinok  514_1460

kn-spinok-1  kn-saaad-1

Юг News