Ден: 14.10.2016

Юнаците от Босилеград

Юнаците от Босилеград

kn-druuuuugari  160_6038

432_3265

Сънародниците ни в Босилеград и от Западните покрайнини ще могат да упражнят вота си на 6 ноември т.г. в секция, която ще бъде в сградата на културно-информационния център /КИЦ/ там, съобщиха от екипа на културното звено. Така, който иска да гласува, няма да ходи 400 километра до Ниш или чак до посолството ни в Белград. С подписка, в която се включили над 80 босилеградчани, те изпратили искането си да има секция при тях до външното министерство на Сърбия. За радост оттам дали разрешение, такава ще има и в Цариброд. Докато на предишните президентски, а след това и на парламентарните избори, сръбските власти не се съгласили на секция в Босилеград. От КИЦ-а в петък изпратили поименно предложение за състава на секционната избирателна комисия, сега чакат потвърждение от посолството ни в Белград по предложението си.
Юнаци! При положение, че каращият пети пореден мандат кмет от партията на Воислав Кощуница на практика несменяем кмет Владимир Захариев ги разиграва, мачка и даже ги дава на прокурор – нашите се преборили за секция. Прогнозите са около 200 души с двойно гражданство в Босилеград /с население около 4 хиляди души/ да гласуват на 6 ноември. Досега сънародниците ни там организирали гласуване на три пъти – едни президентски, едни парламентарни и за референдума на президента Росен Плевнелиев м.г. Тогава до урната отишли малко над 100 избиратели. Сега вотът е задължителен, което също има значение, каза гл. счетоводител на КИЦ-а поетът Радко Стоенчов /62г/. Предизборна кампания на този етап в Босилерад не е правена, не е изключено обаче някоя от кандидат-президентските двойки да „прекочи“ дотам, отбеляза той.

Kraishte

160_6060  kosovo2
Как няма – 2/3 от регистрационните номера на колите в Босилеград са с кюстендилска регистрация. Десетки от оттатък границата при Олтоманци ежедневно идват по Кюстендил да пазаруват по търговските вериги, на лекар и зъболекар, на автосервиз . Така са и македонците – те буквално обсаждат канторите на кюстендилските нотариуси, за да изповядат поредна сделка за фирма, за кола, за някакъв документ. Даже крадат български GSM сигнал по баирите край по пътя за Крива паланка. Но не откриват секция за гласуване – и там могат да съберат 80 подписа като босилеградчани, но не го правят. Македонците не изпитват капка привързаност към българското, освен ако не могат да го осребряват добре. Бедният Босилеград го прави – искрено. И не е никак случайно, че шефът на босилеградския КИЦ Иван Николов вчера беше в Брюксел. Да му връчат приза „европеец на 2016 год.“  Юнаци!

Êí -Èçëèçàùèÿò îò ãîäèíè áþëåòèí íà ñúíîðàäíèöèòå íè â Áîñèëåãðàä /Ñúðáèÿ/ èìà ñåðèîçíè ôèíàíñîâè òðóäíîñòè, êàçàõà îò åêèïà íà êóðòóðíîèíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð íà áúëãàðèòå òàì. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Юг News