Ден: 28.10.2016

Нашата бедност

Нашата бедност

%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0

11.0% от населението на Кюстендилска област, или около 14.1 хил. лица в региона, са под прага на бедността, обявиха от териториалното статистическо бюро. Размерът на линията на бедност в областта за 2015 г. е 290 лв. средномесечно на лице от домакинство. През 2015 г. област Кюстендил се нарежда на 14 място в страната по размер на линията на бедност. Линията на бедност общо за страната e 325.83 лв. Под прага на бедност е било 22.0% от населението на България. По-бедни от Кюстендил са областите Кърджали и Пазарджик – съответно 189 и 216 лв., а най-високата – в област София (столица) (504 лв.), следвана от областите Варна и Перник (съответно 353 и 352 лв.). Браво на съседния Перник, а ги наричат „криви глави“, „винкели“ и др. В сравнение с останалите области Кюстендил е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете – 7.8%, следвана от област Русе – 10.7 процентни пункта, а с най-високо равнище е област Шумен – 30.4%. В област Силистра жените са с най-ниско равнище на бедност – 10.0%, при 30.7% за област Шумен. За областта този дял при жените е 14.0%.
Кюстендил е сред областите в страната с относителен дял на мъжете, живеещи в риск от бедност, по-малък от този при жените, като Стара Загора, Перник, Ямбол, Русе, София, Видин, Пловдив и София (столица) и др. В пет области – Монтана, Силистра, Сливен, Разград и Кърджали, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените. В сравнение с 2014 г. делът на бедност при мъжкото население в област Кюстендил намалява с 2.9 процентни пункта, а при жените – с 3.4 пункта.
При изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Кюстендил нараства до 46.3% или с 35.3 процентни пункта. „Поляризацията на населението в област Кюстендил по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото, за 2015 г. показва, че най-бедните 20% от домакинствата в областта имат 3.7 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%, като спрямо 2014 г. поляризацията се увеличава с 0.4 процентни пункта. Оценките на бедността в област Кюстендил през 2015 г. в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред самотните родители с деца, домакинства от едно лице – жена или мъж, възрастните едночленни домакинства, както и двучленни домакинства с поне един член на 65 и повече години“. И т.н.

trknkf0028  185_8586

trknkf0030

461_6128_2Никаква, ама никаква, статистика не може изчисли равнищата на нашата бедност. Тя е нeизчислима. Ловци от „n“ дружинката ловували в района на партизанското с.Полетинци. Минавали по черен път, до който се оказала приседнала старица. Бабата се облещила, като видяла живи хора пред себе си. Питала ги кой месец е, коя дата, кой ден. Казала, че чака до пътя да мине камионче /УАЗК-а/, която карала хляб и на нея шофьорът оставял. Но от доста време „го нема“. И тя чака. А, оплакала се, че минали „некакви“ и и връчили призовка /известие/. От ВиК я глобяват, че има в порутената си къща и буренясал двор 7 нерегистрирани чешми. Наследство от соца – нали селото беше партизанско. Нищо не могли да направят авджиите с глобата на ВиК. Но имали два излишни хляба и дали на старицата самуните. Това статистиката как да го хване. В един от разказите си Радичков пише за американски студент, който трябвало да пише есе за бедността. „На бедния човек всичко му е бедно – бедна е къщата му, бедна е секретарката, колата му, беден е шофьорът му, бедна е държавата му“. И това статистиката не може го хвана. Затова си пише как дойде.

193_9358  466_6602

Юг News