Месец: ноември 2016

Пари за СИКаджиите, устискали два тура

Пари за СИКаджиите, устискали два тура

photo_verybig_7795801

photo_verybig_7961181Изплащането на възнагражденията на участвалите в комисиите в община Дупница по провеждане изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум започва от 1 декември. Плащането ще се извършва всеки работен ден от 10.30 до 12,30 ч. и от 13.30 до 17 ч.  на партерния етаж на общинска администрация. Неофициално се каза, че от 1 декември ще се изплащат възнагражденията на членовете на изборни комисии и в община Кюстендил. Този суховат текст, излязъл по сайтовете следобеда на последния ден на ноември, зарадва около 2 400 СИКаджии в региона. Толкова бяха ангажирани в 284-те секции в областта. Като между първия и втория тур имаше текучество. От Бобов дол няколко категорично отказали да са в комисия за балотажа. Така протестират срещу номерата и безпринципността, на която станали свидетели при отчитането на вота на 6 ноември вечерта в РИК в сградата на общината в Кюстендил. „Ние пристигнахме едни от първите, а минахме почти последни. Просто, някои общини си уреждат с хора от РИК да минат по-бързо, нас ни „еб…ват“, ръмжи изборджия от миньорския град. Неговото предложение е следващите избори, които няма да са толкова далеч, да има друга организация. „Защо тия от Информационното обслужване, които са доста надути и са бая хора като брой, не отделят по двама-трима и да вкарват резултатите от протоколите на място“, роптае човекът. Или да се дават номера на общините, като при докторите. И т.н. Гербаджия си признава, че се направил на болен и не ходил на балотажа, намерили кой да го смени. Така си спестил мъките, не ги иска тия мижави 50-60 лева за деня на вота. „Никой не иска да носи чувалите. И срещу 100 лева хонорар“, оплакват се общинари в Кюстендилско.

kn-uuuuurna  kn-4ervenno
Дано машинното и електронното гласуване да навлязат бързо и тотално при изборите. Тогава няма да има нужда от така раздути СИК-ве. В едно Трекляно с 383-ма избиратели, колкото половин секция в областния град, изградиха 9 секционни комисии. Тия хора се „озориха“, та знае ли се. Изобщо – мажоритарен, пропорционален вот, машинно и електронно гласуване,,,седналост и приседналост, и какво ли не. Но е време и да се промени нещо и със СИК-те. По селата те са един и същи – независимо кога и какво се избира. Да се въведе мандат и за тях. Или друго – в секционните комисии да се участва доброволно, без заплащане. Е, как, бе!

photo_verybig_7986421  kn-podpisska

Юг News

Платено саниране

Платено саниране

011  023

033Собствениците на новосанирани жилища в Кюстендил трябва в двумесечен срок да подадат декларация с отразените нови обстоятелства и подобрения за имота, за да се изготви нова данъчна оценка за апартаментите им, казаха финансисти от общината. Срокът тече от датата за пускане в експлоатация на реновирания блок. Засега в Кюстендил те са 5 с около 300 жилища общо, предстои пускането на още толкова кооперации. Неподалите декларация подлежат на глоба от 50 до 500 лева. От отдел „местни приходи“ ще тръгнат на проверки за установяване на нарушения по Нова година. Законът задължава всеки собственик, извършил подобрения в имота, да го декларира в 60-дневен срок, припомнят от общината.
То е ясно. Новата данъчна оценка означава и по-висока такса смет, чиито размер за 2016 год. в Кюстендил е 1,6 промила върху данъчната оценка. В Дупница ще вдигат таксата смет с около 30% догодина. Другата важна процедура за собствениците на новореновирани жилища по националната програма е издаването на клас „С“ за енергийна ефективност. Това се прави в рамките на една година от енергиен одит, който се произнася върху ефекта от санирането – температура в жилището преди и след ремонта, загуби на енергия по отоплението и пр., поясниха експерти. Национален анализатор обясни наскоро, че парите по националната програма за енергийна ефективност са по бюджета, т.е. всеки българин плаща. С отчисленията за всяко нещо. „Такова нещо като безплатен обяд, даден от бизнеса и държавата няма. В случая със санирането имаме една голяма далавера, която е спомагаща за олекотяване на и без това изтънелия джоб на баламите, които се хванат на въдицата като същински балъци и източване на средства от държавния бюджет, които са за сметка на останалата рая“,пишат „отговорни“ сайтове.
И друга една подозрителност. Защо при всеки завършен в рамките на 5-6 месеца новореновиран блок се прави тържествено откриване – ленти, поп и водосвет, кмет на община, областен шеф – задължително. Дечица в национална носия, докарани специално от отдел „Култура“, невръстните момичета зъзнат под есенния хлад, за да държат подноса с ножиците и сгънатата все още лента. И хабер си нямат какво става с някакъв блок, строен преди повече от 40 години с панелки или с пакето-повдигащ кофраж. Тая излишна тържественост издава кампанийност, показност, от която се възползват управляващите. Които и да са те. Санираме ви, но не забравяйте пред урните кои сме санировачите. И колко магистрали направихме – Северна, Южна дъга и пр. и пр. Само, че българинът „умер“ да издокара точно такива, които му носят саниране. „Всичко се плаща и добро и лошо“, го е казал народът векове преди да го санират хора от калибъра на министър Лиляна Павлова. „Всичко се връща“,  пееше в по-ново време Руши Видинлиев. „Честито!“, все пак, на заобичалите наново панелките си българи. А кой ще санира и изчисти вътре в ухаещите още на химически строителни смеси соцпанелки. Отвън е лесно – платено или не. Вътрешното саниране не става, по никаква програма.

024  181_8178

181_8177  165_6593

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  165_6589_r1

Юг News

Нека да е сняг

Нека да е сняг

441_4167

446_4606  446_4614

photo_verybig_4812981

Кюстендил е в готовност за зимния сезон,обяви – макар и в отпуск в края на ноември Ивайло Чалъков, шеф на звеното „Управление на кризи“ към общината. „Мога да кажа че подготовката е на ниво. Съгласно заповед, издадена от кмета на Кюстендил Петър Паунов, основана на Закона за защита при бедствия, са предприети превантивни мерки с цел осигуряване нормалното функциониране на техническата инфраструктура, снабдяването, обслужването и услугите на територията на общината”, каза Ивайло Чалъков. Освен това са предприети мерки за намаляване на евентуалните последствия за населението при усложнена зимна обстановка. Самата заповед с разписаните мерки, е изпратена до всички директори на дирекции, до лицата, имащи пряко отношение за организирането на дейностите в зимния сезон, включително – водоснабдителното и електроразпределителното дружество. Всяка от институциите е наясно с превантивните мерки, които трябва да се предприемат“. Така рапортува кризистникът на общината Чалъков.
Освен това – от 50 до 500 лева глоба ще налага общината в Кюстендил  за непочистени от сняг тротоари и пред кооперациите, санкцията за юридическите лица е от 100 лв. до 1000 лв., съобщиха от администрацията. При усложнена зимна обстановка кметовете по места трябва да организират дежурства и да предприемат действия по почистване на пътищата в населените места. По заповед на кмета на Кюстендил Петър Паунов през зимния сезон се забранява разкопаването на улици, ремонт на тротоари, работата по зелените площи без разрешение на общината, каза Ивайло Чалъков, ръководител на звеното „управление при кризи“ при общинската администрация. Община е в готовност за зимния сезон, уверява споменатият Чалъков.

photo_big_380521  photo_verybig_4817581
А снегът си знае своето и взе да побелява в късната понеделнишка вечер. Нека – пък да видим колко пътните, общинарите, Енергото, Спешното, мобилните оператори, ВиК, кметове по села и паланки, пощите, ветеринарните специалисти – ако ги викат и се наложи, междуучилищните връзки и жълтите бусове, социалният патронаж, автобусните превозвачи, БДЖ и особено любимата жп дестинация Кюстендил-Гюешево, докъдето тренът се придвижва с 20 км в час, дървосекачите, които веднага ще вдигнат цените на дървата и цепениците на склад, защото „не могат да се качват камионите в тоя сняг“, сякаш сега тепърва режат за дърва за огрев, та дори и гробищните „служби и органи“, които при сняг не винаги смогват да покриват ритуалите си – особено по селата, където и „централният път не е изринат, камо ли този към местното Пер ла Шез. И т.н. Иначе във всяка община ще се намери по един Ивайло Чалъков, който – и в отпуск да е, ще рапортува, че всичко е готово и снегът да идва. Нека го снега. Но по селата върви и друга отколешна приказка: „Зла зима се е свила над сиромасите“.

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Êîòàðàêúò Ìàéêî /21/ å ïàçà÷ íà õèæà Ðèáíè åçåðà ïðåç çèìàòà, êîãàòî òèòóëÿðúò Òîäîð Áàëàáàíîâ /53/ ñå ïðèáèðà â ãð.Ðèëà. Îòñêîðî âåòåðàíúò èìà äâàìà ïîìîùíèöè - ìàëêè êîòåòà, äîêàðàíè îò ãðàäà. Ñíèìêà - Èíòåðíåò Èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  Êí - çà ÄÒ Ëàâèíà ïîìåíà â 7,45 ÷. íà 12 ôåâðóàðè ëàíè ïúðâèÿ åòàæ, ïðèñòðîéêè è áóíãàëàòà êðàé õèæà "Ðèáíè åçåðà". "Áåøå ñòðàøíî, íî è àç è êîòàðàêúò Ìàéêî îöåëÿõìå", ñïîäåëà ãîäèíà ïî-êúñíî õèæàðÿò Òîäîð Áàëàáàíîâ /50/. Ñíèìêà - Èíòåðíåò, èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

kn-lidka  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Êí - çà Âåñî Ìàðêîâ, "Òâîÿò äåí" Â Ñâåòà ãîðà Àòîíñêà ãëåäàò çåëåí÷óöè è îâîùèÿ äîðè è ïîä ñíåãà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  418_1891_2

Юг News

Двукатски арсазлък

Двукатски арсазлък

Êí - Èçáðàíèÿò çà øåô íà àäâîêàòñêàòà êîëåãèÿ â Êþñòåíäèë Ðóìåí Àíòèìîâ / â ñðåäàòà/ íå ìîæå äà îãëàâè ñúñëîâíààò îðãàíèçàöèÿ â ðåãèîíà, çàùîòî âîòúò áåøå îáæàëâàí è ñå èñêà íîâ èçáîð íà ðúêîâîäíè îðãàíè çà êîëåãèÿòà. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Първо да изясним термините. „Двукатите“ наричаше адковатите Тодор Колев в една своя по-малко известна песен, посветена на разводите и присъжданията на децата между разделилите се в съдебна зала. „Арсазлък“ пък е използвана дума по Пиянечко, на юг от Невестино. И означава „лошотия“, „душманлък“. А сега – по същество. След проведени избори на управителни органи на адвокатска колегия в Кюстендил за председател на местната юридическа организация беше избран кюстендилският адвокат Румен Антимов. Битката кой да оглави тукашната адвокатура беше между кюстендилските юристи – съученици  /дори седели на един чин/  Константин Дингозов и Румен Антимов. С девет гласа повече вторият спечели изборите. Предишният председател на адвокатската колегия в Кюстендил Васил Иванов беше избран за обществен посредник на община Кюстендил. Припомняме, че при първите избори за ръководни органи на колегията м.г., когато двубоят за председател беше между Емил Велинов-Чапе и Румен Антимов , новоизбрания и сега за шеф Антимов също беше събрал повече гласове. Чапе обжалва. И се стигна до днешните избори в колегията

img_1724  448_4883_2
И една притча – по достоверен случай. Четирима адвокати са на маса в кюстендилско заведение. „Прикаран“ е клиент на един от тях да се отчете за изгодна за него присъда, станала факт преди час. Само, че клиентът нещо му се наложило да зачезне, извикали го по спешност у дома. Наложило се да платят сметката останалите на масата правозащитници. Часове наред не могли да се разберат кой да се „изръси“. Накрая станали и четиримата като под команда и офейкали от кръчмата. Сервитьорът се хванал за главата. След няма и половин час послушно се явил клиентът на единия от правозащитниците, извиканият по спешност у дома, и платил до стотинка кансумираното.
Та така. 221 правозащитници членуват в кюстендилската адвокатска колегия. В нея са и кметът на Кюстендил Петър Паунов, който от първия си мандат, от 2007 год., не практикува – законът не го позволява, омбудсманът Мая Манолова, депутатът от ГЕРБ Кирил Калфин и др.  „Борбата в гилдията е за служебните защитници, кой да е по честите дела, налагащи такова явяване. Кюстендилските адвокати имат все по-малко работа и хонорарите намаляват – това ги изнервя и се стига до тия свади и разправии“, подхвърлят хора от съсловието. Последните избори, продължили часове – както на червените конгреси или пък както неизбежно се случва при избора на „ръководни органи“ на Българския лекарски съюз например, които са си голяма мъка и тягост, го доказват за сетен път. Т.е арсазлък и по съсловията.

437_3789_3  466_6626_2

img_0007  11

Юг News

Стига с трикольора

Стига с трикольора

007  426_2679_2

437_3764От 200 до 2 хиляди лева глоба грозят тези, които слагат комунистически символи като петолъчки, комбинациите „сърп и чук“ и др., предвиждат поправки в Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. Промените вече минаха на първо четене в парламента. Тъкмо. Крайно време е да се наложат глоби и за „ползването“ на трикольора. Кой както ли не иска, където ли не иска, ново или старо, скъсано или ръждясало, знаме – слагат и слагат. Ще го видите на простор с току-що изпраните гащи и семейно бельо по терасите на кооперациите. „Разпънато“ върху цепениците дърва за печката – пак на терасата. Забравено от 3-и март още на …  джанката в двора. Много е спорно дали да го развяват игроорци на сватби и пр. тържества. Наскоро смогнаха да го развеят и на 10-метров пилон на отбивка за краткотраен отдих по АМ „Струма“ при дупнишкото с. Дяково. По проекта трябвало да издигнат знамето на всяко по-оживено място, кръстовище, подход към аутобана, едва на третата година от пускането на движението само едно от знамената успя да се развее. Вече се прави втора „кота“ и пилон – при Бобошево.

470_7042  kn-resilovo-2
Ама защо навсякъде да се подмята трикольорът. Трябва да се наложат забрани. По къщи и дворове така се обозначават бивши номенклатурчици или техни наследници и последователи в най-ново време. Че и патриотизмът е добра позиция, която се осребрява добре и по всяко време. Искрена или неискрена позиция. Бивш партизанин се спомина на 90 г. на ул. Илинден в Кюстендил. На всеки празник слагаше националното знаме, със стария герб – лъв и отдолу „681-1944“. „Нищо не му пречат годините. Кой ще го чете“, махваше с ръка антифашистът. Все тая какво ще развееш – важното е а сложиш трикольор на балкона, та да потвърдиш, „че си с нашите“. Смахнат пенсионер кюстендилец върти педалите на колела с кош. На калника на коша – свита тел и отгоре знаменце трикольор. Никой не го спира – патриота. Когато на 2 октомври 2004 год. в Бобошево погребваха обезглавения в Ирак шофьор Ивайло Кепов, гробарите сложиха и националното знаме в ковчега – минута преди да го спуснат в изкопаната яма. Добре, че пратен за случая чиновник на Външно министерство се намеси – извика чиновник от общината за прибере трикольора. Иначе – в земята!

469_6942_r1  165_6526_r1

448_4846_2

Юг News

Соцпротекторът

  Соцпротекторът

155_5593

kn-proootektorПри сняг или лед да се използват гуми, предназначени за зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм. Това Народното събрание гласува на второ четене като поправка в Закона за движение по пътищата. „За“ бяха 76 депутати, „против“ – 0 , „въздържали се“ – 3 .Тези гуми ще бъдат задължителни за водачите в периода от 15 ноември до 1 март. Първоначалното предложение беше шофьорите задължително да използват зимни гуми или гуми с вериги при наличието на сняг или лед на пътя, но след спорове между депутатите от ГЕРБ беше прието редакционно предложение на един от тях.

kn-protektor-1

Блазе им на гумаджиите – добра далавера за тях тази есен. Както и акумулаторджиите, които намазаха с въведените задължителни светлини преди 2 години. И до ден днешен никой не е казал и доказал какъв е ефектът от задължителните светлини и при 40 градуса по Целзий, когато фаровете почти не се виждат дали светят, или не. Но елинсталациите сдават, акумулаторите падат. И трябва нов. Така е и с гумите. Цели 4 милиметра протектор! Ами, някои от тия депутати не си ли спомниха как се уреждаха две гуми – не четири, не биваха „зимни“ и „летни“, а изобщо гуми „видинки“, от завода „Баба Вида“ във Видин. Ставаше само с бележка от ОК на БКП в съответния, с препоръки, накрая – и с едно агне, отнесено в тепсия на шефа на единствения автосервиз в окръга. Кой-знае защо този шеф, вече покойник, и тогава и след смъртта му, в Кюстендил го знаят като Гагарин. Тогава, при соца, нямаше ли снегове и поледици, преспи и ТИР-ве и задръствания. Но се караше само с “ видинки“. И имаше една-две по-тежки катастрофи на месец. Сега през половин час стават сакатлъци по пътищата, и при най-сухото време. „Е, ама сега броят на МПС е десетки пъти по-голям, всичко е в движение, магистрали и т.н.“, ще възразят протектъроманияците.  Зимата я дават мека и топла. Освен ако в НС и КАТ не са решили нещо друго. Не е ли редно всеки сам да преценява и да носи отговорност. Който няма гуми с 4-милиметров протектор, да не кара. А не ченгетата да го спират – дори и да е сложил „петица“ на жигулата си и да го жулят за гуми, които не са „видинки“.

trknkf0087  146_4649

trknkf0225  149_4907

150_5071  173_7308

Юг News

И бедни и богати

И бедни и богати

SAMSUNG

667 лева е срeдната брутна месечна работна заплата в Кюстендилска област през третото тримесечие на 2016 г.и тя намалява спрямо второто тримесечие на т. г. с 0.4%, обявиха от териториалното статистическо бюро. През третото тримесечие на 2016 г. Кюстендилска област е на 27-о, предпоследно, място по средна работна заплата – последен е Видин с 648 лева месечно. Средната заплата през третото тримесечие на 2016 г. за обществения сектор е 786 лв., а за частния – 630 лева. Което е недобър показател – служителите взимат средно със 150 лева повече на наетите в частния бизнес и в предприемачеството. А за работещите в съдената система статистиката сигурно ще блокира кой колко взема. За едно място за съдебен секретар в Дупница кандидатстват 18 души, за призовкар в окръжния съд в Кюстендил м.г. – 72-ма, като един от подалите заявление беше с две висши образования. Но това е друго.
Пак от статистиката обявиха, че Кюстендил и регионът са на 14-о място по приходи /заможност/ в страната. А, стига, бе! Същевременно наетите по трудово и служебно правоотношение в областта намаляват с 2.1% спрямо края на юни т. г., като достигат 30 хиляди. Още една недобра статистика – при положение, че заради санирането и сезонната земеделска работа фирми търсеха и търсят работна ръка. Вероятно тези хора са без договор, или са наети и назначени без трудов договор. От инспекцията по труда обявяват над 3 хиляди еднодневни договора в земеделието. През черешобера, при картофите, ябълките и зелето есента. А, се оправяй в тия статистики. От бюрото по труда отчитат непрекъснат спад в безработицата. Статистиката праща Кюстендил в златната среда по заможност. Пък заплатата пада, наетите по трудов договор също падат – те са около 30 хиляди при около 140 хиляди население – ако се вземе предвид, че по списък избирателите бяха малко над 135 хиляди.
Браво на статистиката. Изкарва ни едновременни и бедни и богати. Но не казва кои са бедните и кои – богатите.“Всички сме хора на т-о-о-о-о-зи свят – и бедни и богати“, утешително се пее в един чалга хит отпреди двадесетина години. Да си го пускат и статистиците.

galeriq-0042

Омбудсманът Васил Иванов ще взима две средни брутни заплати – т.е. около 1300 лева на месец…

166_6663_r1  500_0015

gencho_ppicture-025

Юг News

Ала-бала в туризма

Ала-бала в туризма

bbb

galeriq-0041

picture-993

Едва около 35% е средната заетост на хотелската база в България – около 1 милион и половина легла по хотелите, къщите за гости и във всякаква друга туристическа база са празни. Дори и при такъв успешен сезон, какъвто беше 2016-а, заетостта на базата е стигнала до 57%, обяви на кръгла маса на тема „Кадрови потенциал в балнео и СПА туризма“ в Кюстендил проф. Румен Драганов, шеф на института за анализи и оценки в туризма. Едно от ключовите неща в системата е заплащането на персонала и специалистите. До 2026 г. средната заплата в хотелите, които са балнео, спа и уелнес, трябва да бъде 1850 евро, а средната заплата в туристическия сектор да достигне 1400 евро, каза още проф. Румен Драганов. Един от начините да се увеличи заетостта на туристическата база е използването на ваучерите за превенция на здравето, което ще доведе да увеличение на използваемостта на капацитета на туристическата база. Второто са преференциалното използване на чартърните полети. Резултатът от договарянето на полети до летище София на нискотарифна самолетна компания от септември т.г. например напълнило столицата ни с млади евротуристи, които с учудване откриват колко красив град е София, каза още проф. Драганов.

260 обекта в страната предлагат балнео, спа и уелнес услуги. Около 130 са обектите с подадени документи в Министерството на туризма, с които се получава съответна категоризация. 84 вече са получили сертификат и може да оперират в тази сфера. Очакванията са, че до края на годината броят на обектите със сертификат ще надхвърлят 120. Кюстендил като туристическа дестинация има огромен потенциал. Градът е на част от летище София, сензационно обяви една от участничките в „разискванията“. Какво ли имаше предвид. Другото са традициите, които има градът още от римско време, и съхранената инфраструктура, обновена и по програми на ЕС. Плюс е и легловата база, достойна за приемане на граждани от цяла Европа. Ама тя нали се ползва едва около 30%…
Това, ако не е „ала-бала“, здраве му кажи. Журито на ЕСПА на конференция във френския град Виши награди лани Кюстендил за „десетилетни традиции в този вид туризъм“. Сийка Кацарова – зам.-председател на УС на БСБСПА, пък обяви м.г., че градът е включен в дестинацията  „Пътя на римляните“. След Хисар. Т.е. тук ще тръгнат ешелони от световни и и евротуристи, включително и римляни. Къде ги? Нищо дотук със здравния център, за който общината се заглоби с 13-20 милиона лева заем. Направи квартирно бюро в центъра до пл. Велбъжд и то стои облепено с реклама и обявки, но интерес – никакъв. Парк хотелът „Кюстендил“ е с почти нулева посещаемост. Лошо. Но награди и кръгли маси – „слава на бога“, както би благословил кметът Петър Паунов.

picture-962  picture-987

Êí - Êìåòúò íà Êàðëîâè âàðè Ïåòð Êóëõàíåê /âëÿâî/ îáåùà ïðî÷óòèÿò êóðîðò äà ïîìàãà íà Êþñòåíäèë ãðàäúò äà ñåï ðåâúðíå âúâ âîäåùà ÑÏÀ è áåëíåîäåñòèíàöèÿ. Êþñòåíäèëñêèÿò ãðàäîíà÷àëíèê Ïåòúð Ïàóíîâ å ãîðä,ó ÷å ïîñðåùà êìåòîâå íà ñâåòîâíè äåñòèíàöèè êàòî Êàðëîâè âàðè è Áàäåí Áàäåí. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Преди Втория годишен конгрес на български съюз по балнеология и спа туризъм (27.05.2015 г.)

кметът на Кюстендил Петър Паунов посрещна Петр Кулханек – кмет на град Карлови Вари.

Êí - Çàäúðæàíèÿò ìèíâè÷åñêè øåô Ôîçè æèâååë òóçàðñêè è îáè÷àë ëóêñêóðîðòèòå, êàçâàò ïî Êþñòåíäèë. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  imgp57361

Юг News

Семействата

Семействата

kn-vija4evi

img_499380 двойки от Дупница участваха в организирано от общината пищно тържество за златна и диамантена сватба, съобщиха от администрацията. Първоначално записалите си дори били 94 двойки. Отпаднали няколко по обясними причини – „на тая възраст всичко може да стане“… Тържеството се прави за четвърта поредна година все на 21 ноември – Деня на християнското семейство. Щастливите „младоженци“ –  6 от които честват 60-годишен юбилей, а останалите с „актив“ от 50 години съвместен живот, бяха поздравени от кмета на общината инж. Методи Чимев. „Ритуалът бе воден от Драгостина Мутафчиева-Ковачка, която не случайно получи определението „лъчезарната фея на радостта“. Всяка двойка бе посрещана с питка, сол и мед и закичвана с китка здравец. Пред погледа на кмета всяка една двойка се подписа в летописната книга и поднови своя обред. „Всички вие сте стожер на българското семейство и пазители на традициите. Предавайте тайната на този дълъг семеен живот на младите поколения. Бъдете живи и здрави, за да напътствате младите и да разкривате как се пази живо семейното огнище“, обърна се към треперещите от радостно вълнение „новобрачни“ инж. Чимев. Разбира се – прозвучаха „Менделсоновият марш“ и „Многая лета“. Всяка двойка получи удостоверение и плакет, след като положиха подписите си. На видеостена пък бе показан как е преминавал „сватбеният ритуал“ в Дупнишко след Освобождението.Най-младото дупнишко семейство Николови получи питка от най-възрастната двойка – семейство Крум и Димка Войнови, които им дадоха напътствия за бъдещия им съвместен живот. С огромна торта, коктейл и музикална програма от фолклорен танцов ансамбъл „Актавис“ семействата продължиха купона за юбилея си. До още и още такива срещи, пожелаха им организаторите“. Така в прессъобщение от общината описаха „събитието“.

img_5113

img_5278

Само над 70-годишни могат да са съпричастни към „каузата“ на семейството. Което и си е „кауза пердута“ – невъзвратимо. Какво семейство, бе! В същата Дупница служат попове с по 3-4 брака. В областния Кюстендил културна деятелка, поетеса, обучаваща млади зографи, е разведена и „не я знаят с мъж ли е, без мъж ли е“. И т.н. Кой от държавниците ни дава пример за „примерно семейство“. Новият ни президент ли. Че той е нарушил дори устава, като започнал, женен преди това, любовен роман със своя подчинена, па макар и тя пиарка. Взели се дни преди кандидатската му кампания. Горе-долу се знае сестрата, дъщерята и внукът дори на Бойко Борисов. Коя е съпругата му обаче и колко пъти я „дадоха по телевизията и из вестниците“. Колко пъти се е женил новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп. Дотук с „илюстрациите“.

kn-geneni-2  kn-genenii-1

kn-geneni  kn-geneni-3
„Произход на частната собственост, семейството и държавата“. И да го прочете някой труда на Енгелс, нищо няма да почерпи от философско икономическите му трактовки. Уродлива частна собственост, разбита „най-малката клетка на обществото“, описана и от члена на Политбюро на БКП Пенчо Кубадински при соца – т.е. семейството, а за държавата – всички я знаем що за държава е. Така, че – многобрачните попове да помърморят нещо, кметовете да понаградят над 80-годишните съпрузи и това да е за Деня на християнското семейство.

paunov-izbori31  paunov-izbori2

kn-svatba   kn-evrobebe

trknkf0008

Юг News

 

Двойка за такситата

Двойка за такситата

kn-jalto-1
Такситата в Кюстендил, които от години превозват клиентите на принципа „от точка до точка“, вдигнаха цената от 1,50 на 2 лв. за курс, казаха превозвачи. Още преди месец някои от таксиджиите в града опитваха с „двата лева“, като се порадваха, че предстои въвеждане на нов /патентен/ данък за таксиметровите превози от 300 лева от 1 януари догодина. Сега добавиха още едно основание – метанът в града поскъпнал с 30 стотинки за килограм. „При тази цена работим за фирмата, за издръжката на колата – и толкоз. За нас не остава нищо“, гневят се водачи на жълтите коли по града. Роптаят и клиентите, но приемат нещата за неизбежни. Някои, при по-късо разстояние са ощетени, но нямат избор. Иначе на всяко от такситата има обявена дневна и нощна тарифа – съответно по 70 и по 80 ст. за километър. Това обаче е само проформа. Почти на 100% таксиметровите коли возят „от точка до точка“. Това според хора в бранша си е сива икономика „отвсякъде“, на която все още не се намира противодействие – нито от общината, нито от ДАИ, нито от данъчните. Такситата си правят каквото си искат.
Ето как представи нещата таксиметраджия от пиацата при еврейски дом „Шалом“ около обяд в неделя.

Юг News