Ден: 11.12.2016

Трака-трак ужасът

Трака-трак ужасът

kn-geleznitsa

kn-hitrinnoСега, преди Коледа-2016, ужасът се нарича „Хитрино“, Шуменско. Преди години беше Бяла, Русенско, с падналия рейс от мост по апокалиптичния път. С близо двадесет загинали. Преди Великдена преди немного години стана трагедията с прегазените 6 гимназисти в Симеоновград. За дванадесетте свищовлийчена в река Лим… Всички българи знаят. Ето го и Хитрино.
Ужасът „трака-трак“. Нищо ново. Особено по железниците ни. Не е никаква изненадата пореден сакатлък по релсовия трафик. То не беше влакът София-Кардам с изгорелите 8-10 пасажери. Адът „Казичене“ малко след соца. Да не се връщаме назад. На жп гара Дупница този януари 16 вагона с цимент направиха салто-мортале, 4 коловоза и северният вход на гарата бяха като на монтиран киноекшън. Малцина се учудиха – „Железниците пак нещо“. Пак в годините назад композиция от петнадесетина празни /за щастие/ вагона тръгна сама по наклона от гара Яхиново и мина отсечката до гара Дупница. Истинско чудо, че успели да я спрат, че не дерайлирала и да помете движещи се по паралелния гл. път Е-79 по направлението. И да се спусне към Благоевград. В близкото с. Дяково вагон скъса полуоска, цялата платформа и жп състав се „придвижи“ през плевника на дядо Никола Шабанов. За щастие човекът пуснал овцете си на водопой по река Тополнишка. Оцеля и той и стоката му.
Покрай драмите в Хитрино дойде една утешителна новина. Алпинисти сложили мрежи по скатовете при с. Кършалево при жп линията Кюстендил-Гюешево. Тренът до Гюешево се движи с 20 км в час, взема разстоянието то 35 километра за около два часа. Траверсите по линията са дървени. „Ако стъпиш от едната му страна, другата се повдига заедено със срелката. Ама нека сложат мрежи и да не падат скали и камъни“, усмихват се пасажери. И сами се успокояват. До Гюешево няма да тръгнат цистерни с пропан-бутан и полипропилен, за да гръмнат като при Хитрино. Няма шанс. Ала – не дай, боже, стане такова нещо, то няма какво да пострада. То народ не остана по Камечинчо. Не е като в селата в Шуменско, турско население, ама са пълни. В Кюстендилско народ не остана“.

picture-1418  picture-1461

picture-1400  picture-802

Êí - çà Êðèìè Áåø3 ñòðàøíî - èçãîðÿ ïðåäíàòà êîìïîçèöèÿ íà ìîòðèñàòà è ÒÈÐ-úò, ïî ÷óäî íÿìàøå æåðòâè è âñè÷êè ñà ñïàñåíè, ñïîäåëèõà îãíåáîðöè â÷åðà. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  picture-833

picture-773  photo21

Юг News