Ден: 13.12.2016

Марихуанизъм

 Марихуанизъм

20160615_182419

dscn99081  dscn99431

n1-3

Окръжна прокуратура – Кюстендил изправя на подсъдимата скамейка Петър Златанов /51г/, обвинен в извършване на престъпления по чл. 339, ал. 1 от НК, чл. 354а, ал. 2, изр. 2 във вр. с ал. 1, изр. 1, пр. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 1, изр. 2 от НК. На 07.04.2016 г., в с. Кършалево, община Кюстендил, обвиняемият незаконно държал огнестрелно оръжие и боеприпаси. В обитавана от него къща били открити гладкоцевна ловна пушка тип „едноцевка” „ИЖ 18“ и 18 броя ловни патрони 12-ти калибър. Освен това, както в същата къща, така и в съседната, той държал високорисково наркотично вещество с цел разпространение – коноп (марихуана) с нето тегло 13 393,55 г., на обща стойност 80 361,30 лв. При извършено претърсване били открити и съоръжения и материали за производство на наркотични вещества: електротаймери и електронна везна, 118 пластмасови саксии, разклонена система от гофрирани алуминиеви въздуховоди за рециркулация на входящ/изходящ въздушен поток, както и много други. Предстои насрочване на делото от съда. Това в познат сух стил съобщи прокуратурата. И без да четат информационни съобщения, доста кюстендилци знаят за оборудваната в наследствена къща в с. Кършалево „модерна“ нарколаборатория. Златанов я изградил на 100 метра от бащиния му дом. И я вързал за необитаема съседна къща. Където електромерът е откачен. И това, ако не е наглост спрямо нищо неподозиращите наследници на комшийската къща, ама то не го пише в прокурорските съобщения. „Брат ми е много добър човек, когото и да попитате ще ви каже, че той цял живот е работил, с него правим къщи, ремонтираме покриви, а сега от около шест месеца работи и като охрана на комплекс „Езерата“ в Кюстендил“, каза, опитвайки се да оневини брат си, в съдебната зала по-големият брат Светослав Златанов. Според коментари в Кюстендил нарколабораторията в Кършалево действа от доста време.
Три нарколаборатории в Кюстендилско откри това лято полицията. В дупнишкото с. Вуково, в граничното селце Горно Тишаново и в Кършалево. В домашна оранжерия, оборудвана със соларни лампи, въздухопроводи и система за следене на влажността, униформените са открили и иззели 231 еднометрови растения – канабис с общо тегло над 14 кг в Тишаново. Растенията са много добре отглеждани, а около къщата имало кучета, които не давали никой да припари до имота, казаха участвали в акцията в Горно Тишаново. Къщата е собственост на софиянеца Асен П. /47г/, който купил бивши текезесарски обори в селото, за да развива агробизнес. Но се ориентирал към тревата. Неотдавна и в с. Лозно откриха добре гледан канабис от двама безработни младежи, които с презрение отказали да почнат работа, предложена им от бюрото по труда. Приоритетът им бил конопът. Кантонер в Рила отглеждал две ниви с канабис, поливал ги с планинска вода от близкия поток. Саксия с канабис засадила на покрива на гаража си ателие в центъра на Дупница коафьорка. 4-5 грама трева намериха, очевидно по сигнал, ченгетата у циганка, прибираща се със сутеньора си на пътя при с. Цървеняно. Конопът бил скрит във влагалището й. Специално обучена медсестра, изпратена от болницата, направила пребъркването в деликатното място на ромката. И т.н
Марихуанизъм в наши условия. Но нивата, в изоставената наследствена селска къща, в гаража-фризьорско ателие, накрай – и във влагалището. Случаите са от по-ново и от по-неново време. Но показват една устойчивост – хващат ги, съдят ги, разминава им се и продължават. А полицията лови натопените от хващаните. И пак така. И лови дребните – с по един стрък, с по няколко грама във влагалището, в саксии. Един поминък, който няма да спре – по гаражи и къщи, по поля и гори.

kn-koko-1  dscn99161

kn-koko-4  Êí - Áàáà Ìèëàê çà âòîðà ãîäèíà ñè ñàäè çåëåí÷óê âúðõó òðîòîàðà äî ãëàâíàòà óëèöà â äóïíèøêîòî ñ.Êðàéíèöè - ñïîðåä êìåòúò íà ñåëîòî Ìàðèÿíà Äèìèòðîâà â ñëó÷àÿ ñòàâà äóìà çà íàðóøåèíå íà çàêîíà. Ñíèìêà -èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Êí - çà áèëêèòå Áëàíåòî íà ëèïîâ öâÿò â Êþñòåíäèë è âÄóïíèöà å çàáðàíåíî. Ãëîáààò å îò 50 äî 5 õèøëÿäè ëåâà. Âúïðåêè òîâà íàñêîðî ÷åíãåòààò êîíôèñêóâàõà 10 ÷óâàëà, íàòúïêàíè îò ðîìè íàðóøèòåëè. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  dscn83691

Юг News