Месец: януари 2017

Замразено

Замразено

%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%802

490_9068  468_6888

%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%801

Минус 26 градуса показаха термометрите тази сутрин в Кюстендил, обявиха от районната метеорологична станция в града. Някои домашни термометри дори регистрирали – 27 градуса. Д-р дерматолог също измерил на прозореца на кабинета си в новата поликлиника -27 градуса. Градът минава за един от най-студените в страната, но за последните 30 години не е имало такива студове. Кюстендилци от третата възраст си спомнят за -26 градуса, измерени на 25 януари 1985-а. Сега било по-студено. Млякото, извадено на открито в бутилки, замръзва за минути, каза фермер от близкия кв. „Върташево“. Човекът трябвало да го продава на кристали. „Клиентите ми ме чакат – всяка сутрин им доставям. Не мога да го грея, те ще си го сварят и на кристали“, успокоява се краварят. Въдичари пък се притесняват, че Струма замръзнала на 100 % между двата моста – Новия и Кадин мост при с. Невестино. Там – на Парка, замятат десетки и вадят хубава риба, сега ще трябва да изчакат ледът да се разтопи или трябва да действат с ледобур. Като на язовир „Дренов дол“, който е в ледена броня и през него може да мине и танк, без да потъне, подхвърлят зевзеци. От два дни не движи тренът до Гюешево. Според лекари обаче жестокият студ означава край на грипната епидемия, обявена от регионалната здравна инспекция от 5 януари до  11 януари. Така, че – да се радваме на непоносимия студ…

Êí - ñâîáîäíà ñíèìêà Êúì 20 ñàíòèìåòðà ñíÿã ïàäíà ìèíàëàòà íîù â Äóïíèöà. Îò îáùèíñêàòà óïðàâà êàçàõà, ÷å íå ñà äîâîëíè îò íàåòàòà ôèðìà ïî ïî÷èñòâàíåòî íà óëèöèòå è ïðè ñëåäâàùè ïðîïóñêè ùå èìà ñàíêöèè5 ñïîðåä ñêëþ÷åíèÿ äîãîâîð. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  448_4820
И сега обаче, при сибирския мраз, имаше медийни интерпретации по темата. Нова телевизия умори от бяла смърт трима в Кюстендил, а то – нищо такова. Нито шефката на спешното д-р Анелия Георгиева, нито дори областният шеф Виктор Янев знаеха за такава ужасна трагедия. Защото такава няма. Други взеха да преиначават – в Перник било по-студено, отколкото в Кюстендил, заяждания по комшийски. Официалните сводки нещо се разминаваха къде е било най-студено и с колко. Все пак Кюстендил беше обявен за най-зле. Неясно защо обещанията за следващото денонощие е до /само* – 17. А всеки си го знае, че след -26 предната вечер няма как сега да не е поне -24. И т.н. за какво става дума. Пак манипулации. Да не се заиграва с нечовешкия студ и със страховете човешки покрай него. Медии, пиари, доктори, метеоролози и пр. Да замразим интерпретациите. Иначе си го знаем – ще се справим и този път.

picture-886  470_7031

20141228_1357591  182_8227_2

Юг News

Честен кръст

Честен кръст

kn-krasttt-5  kn-krast-4

kn-krastt

Богоявление /от старобългарски – явление на Бог/ е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари /Йордановден/. Първоначално е посветен на раждането на Исус Христос и съпътстващите го събития: Обрезание Господне и Поклонението на Влъхвите. Исторически празникът в различните християнски традиции е претърпял значителни изменения (в частност, от него се е отделило Рождество Христово) и днес различните християнски деноминации го празнуват различно. Девойките, също по свой начин вземат участие в този празник. Още преди изгрев слънце, те отиват към кладенеца или извора на реката да си налеят „света“ вода. На реката се обмиват домашната икона и своите лица. В Родопите има още една традиция на този ден да се хвърлят във водата младоженците (тези двойки, които са се оженили миналата година), за да са живи и здрави цяла година. Къпането се извършва от специални хора „хаскари“ или „къпинчари“. Ако няма наблизо река, тогава церемонията се провежда до кладенец. Народа нарича празниците Богоявление и Йордановден по общо име „Водици“, заради връзката им към вода.
Това е казано в Уекипедия-та и тълкованията в народните „сборници и умотворения“. Май няма по-сериозно вземаща се населена дестинация в Българско, която да не прави ритуала с Богоявлениския кръст. И се намират здрави левенти да се хвърлят, газят, лазят и /на места плават/, за да извадят християнския символ. Всички им се възхищават и благославят. Но защо ли някои възпитаници на спортни клубове и школи по места го имат за повод за изява на духа физиката. Заради емоцията и да качат имиджа си пред приятели, гаджета и пр. Целуват кръста, всички газили в ледените води на съответната за населеното място преградена река, вир, езеро. Поповете си знаят сценария – на места има и духов оркестър. И за петнадесетина минути всичко свършва. До следващия Йордановден.
А кръстът е символ, изпитание. Същност. Някой – като искат да му вярват на 200%, се кълне: „Честен кръст!“. Някой, ако се е заложил за нещо, и го няма, „отнеме го“ не се знае дали ще се върне и появи – „да дойде тук – ако не жив, то кръста му“. „Всеки да си носи кръста“. И т.н. Хванал не хванал кръста в ледените януарски води на х населеното място – „носи си кръста“. „Честен кръст“, че това е най-достойното!

kn-krasttt-3kn-krastt-1

Êí - 16-ãîäèøíèÿò èìåíÿê Äàíè Ïîðîæàíîâ, âíóê íà íàðîäèíÿ ïåâåö îò Þãîçàïàäà Áëàãîâåñò Ïîðîæàíîâ, èçâàäè êðúñòà îò ðåêà Áàíùèöà â Êþñòåíäèë. Êîíêóðèðàõà ãî 30 íåãîâè âðúñòíèöè. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Юг News

Код бяло

Код бяло

photo_verybig_1634229  163_6314

468_6841  490_9062

446_4610Все повече хора не гледат синоптичните карти заради дразнещите интерпретации на дежурните по време за съответната програма и заради обозначения код по регионите в тях. Последно – цялата страна е в оранжево, а западните „окръзи“ Видин, София, Перник, Кюстендил и Благоевград – жълт код, защото в тези райони няма да духа силен вятър. А пък в Добруджа и Североизтока – с еди колко си километра в час вятърът, „буен, буен…“. Това ли са критериите за зелено, жълто, оранжево, червено. Сибирският студ се обозначава в циркулационната карта с лилаво /дали са питали певицата Ирина Флорин да го ползват/. Ами, ако имаме тайфуни, смерчове, торнадата, урагани, цунамита и пр. както постоянно ги спохождат по някой от континентите – какъв код ще изпишат нашите tv синоптици и от метеорологичните служби. В страните, където ги стават такива бедствия /днес Германия е залята от наводнения/, им дават „нежни имена“. Нищо, че те вземат жертви, разрушенията са потресаващи, в милиони долари или в евро – къщи отнесени, пристанища блокирани и т.н.
Ние боравим с цветовете. Нежни ли са, груби ли са, но – цветен код. Прав е БСП лидер в Кюстендил да се ядосва, че най-опасното време като метеорология се обозначава с червен код. Народът се настройва срещу червенето, опасява се той. Пак в Кюстендил се възмущават, че градът им често е в неприятните цветово обозначени региони – студено и туристите избягват да идват, студентите за 8 декември – също си спестяват „неприятностите“. А към Блгоевград – Банско цветовете са по-светли. И т.н.
Затова – щом се сипе-сипе сняг, виелици в Добруджа, непроходими пътища и затворени Старопланински проходи, навявания и т.н. И всеки си го знае, че и при малкото сняг оправията ни е никаква. По пътища и магистрали, по села и паланки, градове и навсякъде – БЯЛО.

490_9074_r1  446_4609

492_9204  490_9095

Юг News

Грипно

Грипно

kn-gripnna

2Грипна епидемия е обявена в Кюстендилска област от 5 януари, казаха от регионалната инспекция по здравеопазване. Оттам не уточниха какъв е точният брой на заболелите и на тези с остри респираторни заболявания, но окачествиха ситуацията като „нормална“. Регистрираната заболяемост в последните дни се е покачила на 370.59 на 10 000 души за страната, стана ясно на 4 януари. Създадено е звено, което осъществява контрола по наложените мерки и ограничения при епидемията – указанията са дадени още от есента и всички си ги знаят, каза д-р Илиана Кръстева, завеждащ инфекциозния отдел в дирекцията. Занятията във всички учебни заведения в региона се прекратяват от 5 до 10 януари включително. Заповедта за епидемията е изпратена и до 9-те общини в региона. В болниците се спират плановите операции, забраняват се свижданията, детските и женските консултации, няма да се извършват ваксинации по лекарските кабинети. Детските градини и ясли обаче ще си работят и ще функционират по график, като там ще се прави скрининг на децата, поясни шефът на здравната инспекция д-р Христо Кознички.
Така-а. Някой помни ли да е имало зима без грип. Последните години – и без „птичи грип“. Няма пропуск. Има и летен грип, добре си го знаем и него. И най-непросветеният ще се сети и че през 2020-а, и през 2025-а, ще кара грип. Става задължително. И ваксинирането – и то, лека-полека. И джипитата с рецептите и аптеките с техните антибиотици и пр. Гълташ и гълташ хапчета. Уж го прогнозират рано-рано, дават препоръки, пък – всички грипясват. Най-много училищата които – у-ха, веднага са в грипна ваканция. никой от военните белетристи не и описвал грипа „като състояние на наличния военен състав“. Писали са за „Холера“-та /Людмил Стоянов/. Ето откъс от романа.
Какви са тия хора?
– Болни, господин старши.
– Какво си ги повлякъл? Чунким нашите са малко!
– Комендантът ги праща, господин старши.
– Кажи му да си ги търка о главата!
Този разговор се водеше между войника, наведен до входа на палатката, и човека, който стоеше вътре пред слаб, опушен фенер и се ровеше в някакви книжа.
– Видиш ли ги тия списъци – обади се пак гласът, – вътре са общо живи и умрели, но кои са живи и кои умрели и дяволът не би познал.
– Благодарение, че се намери тая кола, та ни докара – каза войникът. – Ето ги, оставям ги на вашите грижи.
Той ни помага да слезем. Седнали на земята, ние чакаме благоволението на старшия.
Сухата земя е топла, приятна. Ние лежим по гръб срещу небето, дето звездите изскачат една по една…
Но фронта епидемии не минават. На фронта не можеш да си дадеш ваканция. В днешните училища, болници, ведомства и пр. става. За един грип – всяка зима става. Никому господ да са разболее. в дупнишкото с. Дяково на един доста неприятен и несговорчив бивш електротехник местните сложили прякора „Грипо“. Не е никак приятно – но по-мъжки да се държим и да не си даваме ваканция след ваканция.

grip  %d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8

Юг News

Студено-то

Студено-то

014

468_6894

Всички служби на общината в Кюстендил, кметовете и наместниците по места, екипите на полицията и пожарната, на Българският червен кръст, на спешното са в 24-часова готовност да действат и да помагат на изпаднали в беда и нужда при предстоящите рекордни студове в края на седмицата, обяви кметът на общината Петър Паунов. Той фиксира метеорологичното изпитание до – 30 градуса, градът и без това минава за един от най-студените, та може и да се очаква такова кучо студено. За дните вторник и сряда са разпоредени превантивни мерки как да се осигурят хората. Всеки трябва да се осигури както с топли дрехи, така и с безаварийни маршрути в празничните дни. Хора в тежко здравословно състояние е добре да бъдат приведени от техните роднини в по- големите населени места, защото достъпът до малките населени места ще бъде тежък и доста ограничен“, допълни Паунов. Той обърна внимание и на това хората да вземат мерки против замръзване на водопроводната мрежа. Ако чешма замръзне сега, ще се потече отново чак за Великден, припомня той. Паунов спомена и случаи от миналата зима, когато баща и син в едно от селата премръзнаха под снега след обилно черпене. Това при празниците Богоявление и Ивановден не трябва да се допуска – трябва да се пие умерено, с мярка. Той каза, че няма да е проблем обслужването на единствения хемодиализен в близкото с. Коняво. Градът няма приют за бездомници – ако се наложи, такива случаи се пращат в съседния Благоевград. „Или им осигуряваме места в някой от социалните домове в Кюстендил. Такива хора обаче вече нямаме, умряха“, представя нещата градоначалникът.

Êí - çà ðåïîðòàæà Ñêàêàâèøêèÿò âîäîïàä ïðåç çèìàòà. äîñêîðî 5-ìåòðîâà âúðáà, ïîíèêíàëà ïîðïåíäèêóëÿðíî ïî ñðåäàòà íà ïàäàùàòà âîäà, áåøå îò àòðàêöèèòå ïî ïðèðîäíèÿ ôåíîìåí. Òàçè çèìà îáàå÷ äúðâîòî ïàäíàëî êàçàõà òóðèñòè. Ñíèìêà - Êèðèë ÔÀËÈÍ„Колко студено ще е то?“, туй е въпросът. Самите метеоролози шикалкавят – през септември още предсказа мека зима. После ни зазалъгваха за евентуален сняг за Нова година и то взе, че стана снежният капан при Карнобат-Айтос и в Бургаско. После обещаха затопляне -буквално часове в нощта с настъпването на новата 2017-а. И се почна една метеорология за края на първата януарска седмица. Тръгнаха от -13, после на -20 и над -20. Кметът Паунов качи още десетина градуса – 30. Ще става тя каквато ще става. Нашенецът си го знае – „зла зима се е свила над сиромасите“, гласи народно откровение. Но защо ли и студът, както жегата, бедствия и катастрофи ни се представят като апокалипсис. И се ползват така „невинно“ за пиарстване. Общините ще са и този път най-безпомощните, както и Пътното, транспортът, па и спешното пред сибирския студ, който се задава. Но преди да се е задал, можем да попиарстваме. Кметове, червенокръстци, доброволци и пр. В Дупница дори си пратиха флага и герба на Атлантида. Миналата зима нямаше кой да изрине улиците и не се минаваше по заледените тротоари в тоя град. Ама флаг на Атлантида. Да се знае. А ако умре някой в Кюстендилско при -30 градуса, предсказан от кмета, значи е пил неправилно и не е спазил неговите указания. Или не се е изнесъл своевременно в града. Където може вече да е станало -31 градуса на някоя от PR пресконференциите.

15622574_10205855863475505_8453119012635031045_n  kn-antarktida

Êí - çà æï òóðèçìà 9 æïòóíåëà ñå ìèíàâàò ïðåç êþñòåíäèëñêîòî ñ.Ïîëñêà Ñêàêàâèöà.Ïàëàíêàòà ñïîêîéíî ìîæå äà âëåçå â Êíèãàòà íà Ãèíåñ, íàäÿâàò ñå ìåñòíèòå. Ñíèìêà Êèðèë ÔÀËÈÍ  490_9047

Юг News

Кървав боклук край Джерман

Кървав боклук край Джерман

kn-djjjerman

kn-kravvvv

Над 500 жители на дупнишкото Джерман блокираха трасето на първокласния път Е-79 в знак на протест срещу решението за изграждането на регионално депо за отпадъци. За шофьорите остана опцията да минат през магистрала “Струма“. Така, че струпване, колони, нерви и засядания „ала Карнобат“ два дни преди това, изобщо не можеше и да се помисли. „Готови сме и кръв да пролеем, но това депо няма да се строи. Няма да позволим Джерман да стане сметището на Кюстендилска област. Не искаме смрад край къщите ни“, гласяха част от възгласите. Към протеста се включиха и жители от съседните села Блажиево и Усойка.Свещеникът протойерей Кирил, дечица и от местното сдружение „Бъдеще за Джерман“ предвождаха протестите, охранявани плътно от полицаи.
Дано това за кръвта си остане само думи. Макар, че баш протестиращият от 5 години, откакто има такъв проект за депо при Джерман, Борислав Тасков на шега каза от микрофоните, „че какво пък – ще отнесат по някоя палка по главата, ще се пролее малко кръв, но ще го понесат“. Малциина си представят такава развръзка на казуса  „депо Джерман“. А асоциациите са смущаващи.

039  005

019  513_1381
От близо 5 години в Джерман организират протести, за да спрат изграждането на депо за твърди отпадъци, който според вече разработен и одобрен чрез доклад за ОВОС проект трябва да е в местността „Стротива“, където е отреден парцел от около 200 декара. „За тази земя някога дедите ни са воювали, дали са труда си да я облагородяват. Тя е била житницата на Джерман. И сега около 60 декара е засята от нея. А дребни чиновници искат да направят от тая плодородна земя боклучарник. Никога!“, заклеват се местните. От първата до последната секунда на митинга на 2 януари протестът на джерманци беше срещу ГЕРБ управлението но Дупница. С червен депутат като д-р Иван Ибришимов, с червения областен координатор на БСП и кадър на спецслужбите Станислав Павлов, с още доста червенеещи „детайли“ по сценария и организацията, с подбрания момент – преди парламентарни избори, както беше, отново в Джерман и през март 2013 год., пак преди избори, „бунтът“ в Джерман отвсякъде си е червена комунистическа акция. И ето я кръвта. „Кръвта остава“, „Тази кръв няма да се пролее“, „Всяка капка кръв пред вас ще бликнат нови хиляди борци, веч бий дванадесетий кобен час, и ще сразим престъпната ви власт…“.
Та окървавиха и Джерман. По мотото от последните 30 години. „Ние тая с власт с кръв сме я взимали, с кръв и ще я дадем. Какво като става въпрос за боклук. И той оръжие, голямо. А имаше и един лайтмотив от седесарското време: „Червени, боклуци!“. „Кой кого“ /Ленин/.

038  513_1396

kn-djermann

Юг News

Година Нова

 Година Нова

15622664_10205855789473655_2698217102991967457_n  kn-dunavskooo

Двумесечно бебе качи за Нова година Седемте рилски езера.

kn-novvvvaКалендарът е сменен. Вече е 2017-а. Певицата Мадона не се стърпя преди седмица-две и изсъска: „2016-а да се разкара“. Е, и. Разкара се, а едва ли не още отмерваха секундите преди встъпването в новата-2017, и стана ужасът в Истанбул. 39 убити в елитен бар-дискотека, над 70 ранени. Тероризмът си продължи от старата в новата. Двама изгоряха в апартамент във Варна. Ревнив тийнейджър от пловдивското Куртово Конаре, заклал страховито с нож годеницата си, се опита да се самоубие в ареста. 13-годишна роди в Сливен. Изроди изхвърлиха 4 кученца при минералната чешма в центъра на Невестино. Скачат цените на цигарите. Гражданската отговорност – с 10% нагоре. Пак се случват разни неща с лекарствата, с лечебната дейност, докторското съсловие резонно се опъва спрямо здравната каса. Грипна епидемия и грипна ваканция. Мъж в крайна мизерия разиграва и вади пълната несъстоятелност на социални, административни, правораздавателни звена и служби в гр. Рила. Катастрофи и коли по таван по автомагистралите след снежния капан на 31 декември и изсипалата се цяла наличност на АПИ, Гражданска защита, линейки и бойна техника по пътищата. Паднали скали и пръст по прясно реновирания единствен път за Рилския манастир и временна организация на придвижването до манастирските двери. Пострадали от пиратки и фойерверки, препили и преяли, минали през „Пирогов“ и спешните отделения по места. Президентска реч, излъчена по водещите телевизии, не впечатлила никого. Кое е новото.

kn-pichmann  dsc00322
Неизменният страхотен концерт на Виенската филхармония по телевизията, докато изтрезняваме и се съвземаме от софрите и софрите. Но и това е неизбежно за 1 януари. Нищо, че вече сме в 2017-а. Кое и е новото. Нищо. Дори и патриаршеското слово. Което звучи така: „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете; защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса. С благодарност към Всеподателя за всички Негови благодеяния и за великата Му милост към нас отново посрещаме Новолетието с молитва, любов и с нова надежда, и с поглед отправен в бъдещето. Изпросваме от небесата благословение за всяко наше добро дело, полезно начинание и за всяка наша, словото на апостола. А радостта ни е пълна, защото извира от чистата ни православна вяра в Господа и Бога нашего Иисуса Христа и от всяко Негово слово, от непосрамената ни надежда и от любовта, с която украсяваме дарувания ни свише живот. Нека Новата година бъде мирна, здрава и благополучна, изпълнена с всяко Божие към нас благословение, с добра воля, с нови надежди, и с още по-вдъхновени пориви към всичко онова, което е добро, справедливо и съгласно с Божията воля, както се моли Църквата в този ден и както дълбоко в душата и в сърцето си желае всеки от нас. Да бъде изпълнена с Божията благодат, милост и щедрости, с дела на милосърдие и много лични и обществени успехи. Нека радостта от Христовото рождение ни съпътства през настъпващото новолетие. Нека вестта за раждането на Божия Син и дошлото с Него наше помирение с небесата ни укрепват и в Новата 2017-та година, а Божият Дух – Духът на мъдростта и на всяка истина (Иоан 14:17; 15:26; 16:13) да насочва всички наши мисли и намерения към вършенето на добри дела, защото това е, което и Бог, и светът очакват от нас – да бъдем съработници Божии и всячески да допринасяме за осъществяването на Божията воля на земята. И така, подражавайки на Бога и живеейки в мир, в добросърдечие и взаимна любов (Еф. 5:1-2), да въплъщаваме вярата си в дела на щедрост и добротворство. Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат с всички нас! Честита, мирна и от Бога благословена 2017-та година!“. “ Амин!“ – да добавим. Заради канона. Но и това не е ново. „След 10 години членство: продължаваме да сме най-бедната страна в ЕС, а съдебната ни система – най-корумпираната в света“, пишат агенциите. Това пък изобщо не е ново.

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8e%d1%82-1  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Юг News