Ден: 08.01.2017

Замразено

Замразено

%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%802

490_9068  468_6888

%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%801

Минус 26 градуса показаха термометрите тази сутрин в Кюстендил, обявиха от районната метеорологична станция в града. Някои домашни термометри дори регистрирали – 27 градуса. Д-р дерматолог също измерил на прозореца на кабинета си в новата поликлиника -27 градуса. Градът минава за един от най-студените в страната, но за последните 30 години не е имало такива студове. Кюстендилци от третата възраст си спомнят за -26 градуса, измерени на 25 януари 1985-а. Сега било по-студено. Млякото, извадено на открито в бутилки, замръзва за минути, каза фермер от близкия кв. „Върташево“. Човекът трябвало да го продава на кристали. „Клиентите ми ме чакат – всяка сутрин им доставям. Не мога да го грея, те ще си го сварят и на кристали“, успокоява се краварят. Въдичари пък се притесняват, че Струма замръзнала на 100 % между двата моста – Новия и Кадин мост при с. Невестино. Там – на Парка, замятат десетки и вадят хубава риба, сега ще трябва да изчакат ледът да се разтопи или трябва да действат с ледобур. Като на язовир „Дренов дол“, който е в ледена броня и през него може да мине и танк, без да потъне, подхвърлят зевзеци. От два дни не движи тренът до Гюешево. Според лекари обаче жестокият студ означава край на грипната епидемия, обявена от регионалната здравна инспекция от 5 януари до  11 януари. Така, че – да се радваме на непоносимия студ…

Êí - ñâîáîäíà ñíèìêà Êúì 20 ñàíòèìåòðà ñíÿã ïàäíà ìèíàëàòà íîù â Äóïíèöà. Îò îáùèíñêàòà óïðàâà êàçàõà, ÷å íå ñà äîâîëíè îò íàåòàòà ôèðìà ïî ïî÷èñòâàíåòî íà óëèöèòå è ïðè ñëåäâàùè ïðîïóñêè ùå èìà ñàíêöèè5 ñïîðåä ñêëþ÷åíèÿ äîãîâîð. Ñíèìêà - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ  448_4820
И сега обаче, при сибирския мраз, имаше медийни интерпретации по темата. Нова телевизия умори от бяла смърт трима в Кюстендил, а то – нищо такова. Нито шефката на спешното д-р Анелия Георгиева, нито дори областният шеф Виктор Янев знаеха за такава ужасна трагедия. Защото такава няма. Други взеха да преиначават – в Перник било по-студено, отколкото в Кюстендил, заяждания по комшийски. Официалните сводки нещо се разминаваха къде е било най-студено и с колко. Все пак Кюстендил беше обявен за най-зле. Неясно защо обещанията за следващото денонощие е до /само* – 17. А всеки си го знае, че след -26 предната вечер няма как сега да не е поне -24. И т.н. за какво става дума. Пак манипулации. Да не се заиграва с нечовешкия студ и със страховете човешки покрай него. Медии, пиари, доктори, метеоролози и пр. Да замразим интерпретациите. Иначе си го знаем – ще се справим и този път.

picture-886  470_7031

20141228_1357591  182_8227_2

Юг News