Ден: 15.01.2017

Исихастите от Скрино

Исихастите от Скрино

kn Ruuuenski

Êí - çà "Òàêà æèâååì" Îò ãîäèíà-äâå ãîäèíà áðàòÿòà îò ðóåíñêèÿ ìàíàñòèð "Ñâ.Èâàí Ðèëñêè" âàäÿò âêóñåí áèëêîâ ìåä - ñîáñòâåíî ïðîâèçâîäñòâî è ÷åðïÿò áîãîìîëöèòå. Ñíèìêà Èíòåðíåò - èçïðàùà Êèðèë ÔÀËÈÍ

Исихазмът – това е доброто и умно сърце, което насочва с биенето си животворното течение на Христовата Кръв. Оросявайки с Божията любов, то дарява първородството на родилите се свише и дава вечен живот. Сърцето на Църквата е съкровено и достъпът към него се открива само пред онзи, който с чистото си сърце вижда Бога и влиза в Царството Божие.Такова е мистико-богословското определение на исихазма. Тъй исихазмът се открива в умосъзерцанието. Известният мистик и светец от VII век преп. Исаак Сириец казва, че мълчанието е тайнството на бъдещия век. Исихазмът е открит за Бъдното във вечността и позволява на човека още през този век да се приобщи към тайнството на свещенобезмълвието. Пише в уикипедиите и тълкователната литература.
Двамата монаси от руенската обител „Св. Иван Рилски“ над родното на светеца с. Скрино – игуменът Йоан и послушникът Лука, вероятно са съпричастни и последователи на исихазма. Щом са пълни отшелници – живеят сами в огромния манастирски комплекс, още недостроен. 2,5-километровият път догоре се извиза завой след завоя по планинския скат. През 40-сантиметровия сняг се минава само с високопроходим джип или пеша. Качвали се немалко хора в лютата зима на 2017-а – софиянец с возило 4×4 им закарал храна, предложил да им достави и дърва – за локалното парно. Йоан и Лука /съименници с евангелистите/ отказват. Не приемат и предлаганите им пакети с най-необходимото, доста хора им предлагат, отивайки до манастира. Изобщо някаква помощ при полярния студ горе – но не и не. Единственото, за което сигнализирали, е проблем с локалното парно – кофпомпа аварирала, та отишли майстори спецове да им я ремонтират.

184_8456  192_9223_3
Някога в руенската обител служеха 16 монаси послушници. Водени от йеромонаха Поликарп, който вече е Белоградчишки епископ. Точно Поликарп позабъркал някои „несъответстивя“ с финансирането на първото църковно радио, пуснато в руенския манастир преди десетина години. Братята тогава купиха честота от дупнишко радио, теглили банков заем. И т.н. Но Поликарп се изнесе своевременно, Йоан и Лука останаха. Поддържат цялата налична база, дори я разширяват. Благоевграчанка спонсорирала оборудването на модерно WC в манастира. От това лято се строи магерница – „столова“ за около 100 посетители. На братята подарили кола, имат gsm връзка със света. Така, че не са се отдали на свещенобезмълвие. Но това са съвременните исихасти – мобилни апарати, Фейсбук, радио, коли, парно /не в пещери като патрона им/. Защо тогава от 16-20 останаха само двама. Не всички могат да станат епископи. Някой цял живот остават монаси. Дано да са най-искрените и истинските.

172_7244  436_3678_2

184_8458  436_3674

Юг News