Day: 01.05.2017

Дружна песен

Дружна песен

 

Дружна песен нек да екне,

песен, песен на труда!

На сърца ни да олекне,

да живей, живей труда!

С рядка участ, с чудно име

слави, слави се труда,

нему всичко ний дължиме,

да живей, живей труда!

Повдигнете си челата,

о, герои на труда,

вий творци сте на благата,

да живей, живей труда!

От стрелата на дивака

до железний път

всичко плод е на ръката,

да живей, живей трудът!

Такива непомръкващи излияния са редели пионерите на пролетарското изкуство и творчество преди повече от век. И след това. „Трудът е песен, да -трудът е песен“. „Машината ритмично припява и навява светла вяра“ /Вапцаров/. Що за светъл оптимизъм, що за дух се иска, за да пишеш такива неща. Та не чупиха ли машините първите протестирали срещу експлоатацията на наемния труд – така нар „лудити“. Каква ти вяра. „Работници, работнички, от вси страни – сплотете се!“, призовава друг крилат химн, пят до полуда в ония времена.
И каква стана тя. „Учи, мами, за да не работиш“, беше мотото на образователната соцсистема. Никаква хармонично развита личност /Людмила Живкова/ и пр. обречени каузи и простотии. „От работа се гърбавее, не се убавее“. „Работа ли е – не ми го хвали“, го е казал доста грубо българинът от незапомнено време. Но и „Залудо работи, залудо не стой“. Както и „Луд умора нема“. Кое е вярното. Май всичките са верни. Ама какво от това.
1 май е. „Дружна песен да….“ Никога вече. И другото никога вече – че българинът е трудолюбив. А, стига, бе!

 

 

 

Юг News