Day: 24.07.2017

Друго е на Югозапад

Друго е на Югозапад
Средногодишният доход на лице от домакинството в страната се увеличава от 2001 до 2016 год. средно с 240 лв. годишно или с 20 лв. месечно, достигайки 5 167 лв, сочи анализ на Института по пазарна икономика. След известно колебание в годините на кризата делът на доходите от работна заплата нараства чувствително, обобщават експертите. Това означава, че значителна част от доходите на българските домакинства в някои области се формират на първо място от работна заплата и едва след това от други приходоизточници като пенсии и социални помощи. През миналата година най-високи заплати са получавали работещите в София – над 7 300 лева годишно на човек /е, как иначе!/. Перник се доближава /Браво!/ най-много до доходите в столицата. Извън столицата, най-добре заплатени са хората във Варна, Русе, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Смолян.
Най-ниско е било заплащането във Видин, Кърджали, Сливен, Силистра, Търговище (под 4 000 лева на човек годишно). Относителен спад на доходите пък се вижда в смесените области, както и в Северозападна България. Съпоставката между доходите на човек от домакинството, местното население и територията показва, че приносът на тези области към общия доход на населението става все по-ограничен. Това се дължи както на тяхното намаляващо население, така и на сравнително неблагоприятната структура на доходите на домакинствата и тежкото състояние на пазара на труда. Все още е видимо изоставането в други области като Пловдив и Бургас. Там, обаче, повишената инвестиционна активност и възстановяването на трудовите пазари дават надежда за покачване на благосъстоянието на домакинствата в следващите години, смятат анализаторите. Експерти очакват разликата между най-богатите и някои от най-бедните области да продължи да се задълбочава. Причината е, че доходите от пенсии не могат да поддържат същия темп на растеж, какъвто виждаме в трудовите доходи. Това важи с особена сила за области със застаряващо население и недостатъчно добре развит пазар на труда като Видин и Кюстендил. Това са и областите, в които пенсиите формират най-висок относителен дял от общия доход на домакинствата – съответно 48% във Видин и 41% в Кюстендил.
И 5% да е верен този анализ на Института по пазарна икономика, има един лаф, който върви за случая – „Какво пиеш“. Защото – я, го вижте къде е Югозапада. София я забравяме – една държава, в която всичко е в София, не е държава. Но Перник – пътувайки всяка сутрин в километрични колони до столицата, където бачкат кой каквото уредил, кюмюрите докарват добри приходи. Благоевград очевидно е в златната среда, язък – не е при Пловдив, Бургас, Варна, кои бяха още богатите. Ще ги стигнат, има много време занапред, векове. Ама Кюстендил – мили, боже! Споменат е само при застаряващото и разчитащо единствено на пенсиите население. Не e вярно. Тия от пазарната икономика да се разтичат и да открият къде са останките от империята ВИС-2 и с какво се занимават, колко печелят. Контрабандата ни цигари. На една среща РЗС лидерът Яне Янев обяви, че Кюстендил е второто най-голямо депо за папироси без бандерол. И никой не реагирал. Ама дрогата и канабисовите сюжети – има ги и в Кюстендилско, и в Дупнишко. Ако и черешите не мръзнеха, какво би се получило. Ами даване адресна регистрация на вече около 12 хиляди чужденци – срещу 50 евро на човек. Абе, и тая класация и графика на Пазарната икономика да се скрие. Друго си е на Югозапад, на две, а обезлюденото на 100 % с. Жеравино е и на три граници. Каква ти бедност.

Юг News