Day: 12.09.2017

Като ще обновяват

Като ще обновяват


Започва санирането и цялостното обновяване на сградата на община Кюстендил със средства по програма „Региони в растеж“, обявиха от администрацията и фирмата изпълнител от столицата. Според архивите сградата е строена през 1889 год. и е паметник на културата. Десетилетна е дограмата, медният обков по покрива е на повече от век. Сега ще се слага PVC дограма, като обещават ще се избере най-сполучливият цвят. Ще се обнови и отоплителната система, като тя остава на газ. Общата стойност на проекта е малко над 1,514 400,54 лева, от които 1 137 096 лева е европейско финансиране, 200 664, 07 лв. национално финансиране и 176 640,00 лв. собствен принос на бенефициента – т.е. общината. Крайният срок за завършване на санирането е 10 август 2019 год. През войните 1912-1918-а, в сградата на общината се е помещавал главният щаб на Българската армия, тогава Кюстендил е военната столица на България. За известно време е изпълнявала и функциите на съдебна палата, районен съд. Тя е със специфична архитектура, което е взето предвид като изискване по започващия проект за рехабилитирането и за енергийна ефективност.
Ако ще я обновяват общината, нека стане наистина. Първо – централният вход е напълно нефункционален. Тежката и трудно поклатима дървена врата ще стане PVC. Но стъклена. Сега няма никаква визуална връзка между влизащи и излизащи, често пъти стават комични неща и ситуации, инвалиди безпомощно се опитват да проникнат вътре. За хората с увреждания достъпът е – 1 /минус едно/. Или – защо за обикновените посетители да не се отвори и оборудва страничен вход, или направо от задната страна на сградата. И там пазвантите от ОП „Охрана“ да изслушват и упътват всеки, дошъл по някакъв въпрос до общинската власт. Пък и такива хора би трябвало да стават все по-малко, нали се въвежда електронно обслужване. Второ – има един вътрешен двор, в който се стичат всички олуци и течове от покрива. Това следва да се префасонира и преосмисли. Нещо като място за пушене на чиновниците, дори „кралска градина“ да стане. Надолу водят подземия, където – по-добре да не надничаме. Трето – покривът и часовниковата кула отгоре. Да останат в автентичния си вид, но и да се освежат, поне да се затворят за бухали, сови, за гълъбите, които обитават на воля. И там понамирисва на курешки и при дъжд се спускат жълти струи по тавана на някои от стаите на втория етаж. Най-малкото да се хигиенизира под медния обков на покривното пространство. Четвърто – като ще се слага PVC, то как ще се промени обковът /фазерът/ дори и цоклите по коридорите. Как ще се вържат с новите врати и прозорци. Ами лампионите в коридора. Кованото желязо по парапетите. Пето – трябва да се пипне и осъвремени около сградата – бетонната ограда, железните перила и пр. Още повече, че наблизо ще е новосъздаденият парк „Галерията“ и подходите към бъдещия здравен център. И затова и общината трябва да лъха на ново. А почне ли самото саниране, ще цъфнат и седмо, осмо и още изисквания. Стига да има кой да мисли и да го направи. Чиновниците не ще могат.

Юг News