Day: 26.09.2017

Евровихрите

Евровихрите

250 събития са в графика в дневния ред за периода на европредседателството ни, през 6-те месеца след 1 януари догодина, през които ще сме ръководещите европроцесите и ЕС програмата. Ще бъдем посетени от около 22 хиляди души. Това каза в Кюстендил, откъдето започна серията от регионални срещи по обществено разясняване на редицата въпроси по старта и по самото председателство министър Лиляна Павлова. Тя обяви, че Кюстендилска област и по-специално Рилският манастир ще са част от културната програма по време на Българско председателство на Съвета на ЕС. До 10 октомври се набират доброволци , млади хора, които знаят езици, за да се включат в организационно–логистичната част от председателството. Българският език ще бъде официален по време на Българското председателство. „Именно, за да запазим традицията да се чува българската реч, да се превежда на български език, всички документи, регламенти и закони, всички дебати ще ги има задължително на български език. Това е с цел да го популяризираме, да го отстояваме и да защитаваме този прекрасен и богат език”, коментира още Павлова. Черноморското сътрудничество, развиване на Балканското сътрудничество и взаимодействие и туризмът ще са главните приоритети през европредседателвството ни, обеща Павлова пред 4-я конгрес по балнеология и СПА туризъм, започнал по същото време в града.
По-късно пък се разбра, че Кюстендил ще е домакин на форум по време на Българското председателство в контекста за създаването на „свързаност“ със страните от Западните Балкани. Амбицията на ръководството на града е да организира среща на кметовете на градовете, през които минава Транспортен коридор № 8. Идеята беше споделена от министър Павлова. Пак пиарщини, то не беше „Зона-50 без граници“, „Кюстендил -център на Балканите“, като преди 7-8 години. Какво пречи отново. Само, че така брутално разкопаният град трудно ще хване око за пред такива солидни гости, дори и да не са толкова солидни. Виж, Рилският манастир вече е с новоасфалтиран път, като нищо еврошефовете и депутатите от Брюксел да идат дотам – поне веднаж, за да видят като как я караме с религията. Може да се уреди и още някоя местна дестинация – Скакавишкият водопад например, който също се реновира и рехабилитира и префасонира.
Евровихрите ни завихрят – вижда се. Ще прискърцаме, ще се почудим и … пак същото. И пак сме си тия. Да свършва по-бързо.

Юг News