Day: 11.10.2017

По Емел Етем

По Емел Етем

 

 
Проект за съвместни действия при бедствия и извънредни ситуации в трансграничния регион на Сърбия и България реализират главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при–МВР и Секторът за извънредни ситуации на вътрешното министерство на Сърбия. По този повод в Кюстендил беше организирана партньорска среща. Участваха шефовете на основните партньорски структури, ръководствата на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кюстендил и в Перник, ръководителите на пожарните служби на сръбските градове Враня и Лесковац. В рамките на проекта са планирани взаимодействие и действията при наводнения и природни бедствия на територията на регионалните дирекции Кюстендил и Перник, от българска страна, и на територията, обслужвана от пожарните служби на Лесковац и Враня, от сръбска страна. По проекта, стартирал от началото на т.г., ще бъдат осигурени съоръжения за изграждане на изкуствени диги, шейни за спасяване по вода и лед и 4 безпилотни въздухоплавателни апарата за въздушно наблюдение и заснемане на бедствени ситуации. Проектът, който е на стойност почти 600 000 евро, е съфинансиран от ЕС чрез програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ, той ще се реализира за две години – до 18 ноември 2018 год.
По-добре – здраве му кажи! Щедри жестове от ЕС за балканските пожарникари и спасители на населението при бедствия и аварии. Като при вицепремиера Емел Етем при кабинета „Станишев“, която от доста време никаква я няма. Но за която се писа, че станала милионер. Но – по темата. По вода и по лед ще вървят българо-сръбски спасявания. Точно никога! Кметове по поречието на Драговищица се оплакваха, че преди време при снеготопене и обилни дъждове реката прииждала, нещата стават критични, а оттатък границата изпускат безнаказано язовирите при Сурдулца и в Босилеградско. Но нещата може пак да са се променили. И в името на европейското сътрудничество може и общ кризисен щаб да се изгради : Кюстендил-Перник- Вранье-Леесковац. Европа ще даде лодките, пожарните, помпите и маркучите, платнищата, каските и др. И доброволни формирования ще се пръкнат по места – веднага. Щом става дума за 600 хиляди евро, няма спиране. Това наводнения, пожари, земетресения дори по Западните балкани – „атнют“.

Юг News