Ден: 04.12.2017

Наводнени

Наводнени

     

От 132 наблюдавани и оценявани до 2010 год. наводнения в Югозападна България 102 са обявени за значими, а за потенциално значими – 41. Това беше обявено на обучителна информационна среща по проблеми, свъзрани с риска от наводнения, организирана от Басейнова дирекция „Западно беломорски район“, на която домакин беше областната администрация в Кюстендил. Изготвена е и подробна карта с обозначените места и райони – с най-потенциално опасни откъм наводнения и водни бедствия, наблюдавани до 2010 год. Дирекцията обслужва и контролира 14 района – 10 са по поречието на река Струма, 4 – по поречието на Места, с обща дължина на водната мрежа от 641 километра. Тези обособени райони са на територията на 24 населени места в 15 общини. Това райониране не се променя, променя се обаче методиката по определяне на риска и по съставяне на плановете за управление на риска от наводнения, беше казано на форума.
Кога беше 2010-а, кое време е сега. Ама басейновите чиновници си я знаят тяхната. Срещи, програми, сводки, карти, актуализирания и пр. И нашите служби и органи, контролиращи и отговарящи за потенциално опасни откъм наводнения райони и участъци, ще синхронизират действията и критериите си по европейските. Цитират наредби, точни и членове, клаузи. Три са източниците не финансиране на планираните и реализираните дейности по управлението на риска от наводнения, каза шефът на басейнова дирекция „Западно беломорски район“ инж. Радослав Георгиев – републиканския бюджет, еврофондовете, оперативна програма „Околна среда“. Планират се ремонти по структурни съоръжения на малки язовири и язовирни стени, борба със свлачищата и изграждане на заградителни съоръжения по поречието на реките – но зелени съоръжения като габиони, насаждения и др., отбеляза инж. Георгиев. Участниците в срещата – специалисти от службите спасителните звена и др. имаха възможност да поставят конкретни въпроси и искания. Припомняйки сериозните изпитания, на които бяха подложени общинските управи, местното население, службите на пожарната при последните порои по реките Бистрица, Елешница, Отовица и др. в Кюстендилско, както и при придошлите Струма и места в Благоевградско този уикенд.
Басейновата ще прави нови наблюдения, замервания, сводки и т.н. И готви до края на 2018 год. нов план как да планира риска от наводнения. Ще се вземат добри бонуси и хонорари. А те, наводненията, не чакат и се случват при всеки по-силен валеж – и през април, и през август, и през декември, всякога. Какво ти планиране и какви ти планове. Затова пък кметове и чиновници отлично се справят – обявяват ни в клин ни в ръкав бедствено /дори и частично бедствено да е/ положение като това в Гърляно. Може и нищо да не става – но бедстваме. За да се изсипят всички телевизии и градоначалници и разни началници и специалисти да говорят и да говорят пред камерите. После да се направят надути протоколи какви са понесените щети, какви са машиносмените на екипите багеристи, фадромаджии, кранисти. Какви пари да се искат по „Бедствия и аварии“. То няма 3 моста по Бистрица при Гърляно, има само един с движение по него, но и пасарелките укрепваха. Да са повече. Хората не щат да ги евакуират /като двамата старци съпрузи в Сажденик например/, ама се прави и евакуация. Изобщо се имитира страшна загриженост и насмитации, за да се вдига шум и добре дошъл пиар. И да се искат пари. Затова и при следващия по-обилен валеж пак ще сме наводнени. Отсега си го знаем.

 

 

Юг News