Ден: 11.12.2017

Дупница-Сапарева баня

Дупница-Сапарева баня

 

 
Община Дупница предприема действия по промяна на собствеността на републикански път в общински. Предложението на кмета на община Дупница е в резултат на подадено от община Сапарева баня писмо за съгласие. Още миналата година от курортната община изпратиха писмо до МРРБ за прехвърляне на собствеността на републиканската пътна мрежа път 6204, в участъка му преминаващ през община Дупница. С писмо от края на миналата година от МРРБ е дадено принципно съгласие за прехвърляне на собствеността на третокласния път, но с цялата му дължина. Общините, през които преминава са две Дупница и Сапарева баня. Необходимо е обаче решение на двата общински съвета, за да може да бъде извършено прехвърлянето. От началото на тази година такова решение има ОбС- Сапарева баня. В петък се очаква решението на ОбС-Дупница.
Мотивите община Сапарева баня да поиска прехвърлянето на този участък са основно обособяване на синя зона около банята, където е затруднено нормалното преминаване на автомобили. Улицата не е общинска собственост и там не може да се обособява платено паркиране, а така не може да се въведе и ред в паркирането. Освен това, ако пътят стане общинска собственост, община Сапарева баня би могла да кандидатства за цялостна рехабилитация на пътя в с. Ресилово, който е лошо състояние от години, въпреки, че най-големите дупки бяха запълнени. Пишат местни медии.
Освен пътя, който ги свързва, Дупница и Сапарева баня делят и цяло едно селскостопанско летище /плюс военни укрития за вертолети/ при Крайници. И доникъде с това летище. От догодина ще имат и общо сметосъбиране и сметоизвозване – от една фирма, определена с конкурс. Само тези две общини си направиха овреме свои ВиК дружества и пият най-евтината вода в България /по 55 ст. за кубик/ имат си и горски стопанства да се разпореждат с горите. Така са си близо, че села като Ресилово например го бъркат – административно е към Сапарева баня, навсякъде обаче го имат за дупнишко. Затова пък местните хора са ориентирани отлично. Докато бяха братя Галеви в силата си, тукашните хора чертаеха демаркационната линия. „До завоя преди Овчарци с чешмата е на Галеви, нагоре е руската мафия /Сапарейро/“. А ако един ден Галеви отново пак … И т.н.

Юг News