Ден: 19.12.2017

ВиК Коледата

ВиК Коледата


„Кюстендилска вода“ стартира кампания „Безлихвено плащане“ за стари сметки на граждани, без да се вземат дължимите лихви за забавените плащания, обявиха от дружеството. Безлихвеното плащане може да се извършва в периода до 31 декември, като инициативата е за сектор „Население“ и не обхваща държавни, общински и частни юридически лица. Плащанията могат да се извършват във всички касови салони на дружеството, в Български пощи, Изипей и Ипей. По този начин всеки гражданин ще спести плащането на лихви, които в много от случаите са високи. „Ръководството на дружеството гарантира, че дължимите лихви за забавено плащане ще бъдат приспаднати от сметките на потребителите, възползвали се от кампанията „Безлихвено плащане“. За потребители, сключили споразумителни протоколи за разсрочено плащане, кампанията е в сила при условие, че бъде заплатен целия размер на задължението по протокола. Задължения, за които са предприети съдебни действия по принудително събиране, не попадат в обхвата на настоящата кампания.
Кратко и ясно – ВиК Коледа. Пенсионерите, като взеха 40 лева надбавка, да не се маят, ами да ги дадат на „Кюстендилска вода“. Така спокойно ще дочакат и новата 2018-а, без дългове. И по Рилското корито с новите водомери по мазетата си – ако имат стари дългове, сега е моментът, без лихви. Не стига, че сме от малкото незасегнат от увеличение в цената на живителната течност области – увеличението при нас ще е по-късно, след месеци, може и със задна дата. За следващата Коледа например. Добре е, ВиК да си събира от длъжниците. Ама да сложи на видно място един такъв анонс за коледните бонуси и в ромските махали. Колко ли ще се затърчат да плащат. Баш па на Коледа. Тяхната е след 31 декември, на 7-я януари, а Нова година – на Банго Васил. Пак се измъкват.

Юг News