Day: 05.01.2018

Параклисът в теб

Параклисът в теб

В Невестино, където от десетина години издигат и все още не могат да го завършат нов параклис гради и 60-годишният Благой Иванов от селото. Съвсем сам. И го позавършил, успешно, конкурирайки общината с нейната Св. Петка в центъра вече десетина години. Избрал и осветено място – старо оброчище. Където има останки на каменен кръст отпреди незнайно колко време. И камбана, поставена преди десетилетия. Но останала единствен християнски символ на оброчището. С пари, материали и труда на невестинчанина, който живее в непосредствена близост параклисът напредва. Тази есен мъжът излял и основите за оградата, която ще зида напролет. Строи го от две години. Ако всичко върви добре, в Невестино може и двата храма да ги осветят по едно и също време.
Пак невестинчани казват, че мъжът имал лично изпитание със семейството и оттам дошла идеята за захване параклиса. Това едва ли е толкова важно. Важно е, че първо е започнал.да гради параклиса в себе си. В дълбините на характера и същността си е намерил старото оброчище и е започнал за гради храма. Така се прави. Чакай синоди и общини, комисии и разни спонсори да помагат. Сам. Така е най-добре. И най-истинско. С благослова отгоре и отвътре в теб. Това е.

Юг News