Day: 08.01.2018

Мала Франция

 Мала Франция

Най-малката община в България – Трекляно, чието население в 19-те села е намаляло вече под 500 жители, предстои да приеме новия си бюджет-2018 год. Общественото обсъждане е насрочено за 12 януари, каза кметът Радко Петрунов.Той е доволен, че според предварителната рамка има увеличение с около 100 хил. лева, сравнено с м.г. В детайли. Бюджетът на Трекляно за т.г. е разчетен на 1 450 000 лева. Някои горчиво се шегуват, че с тези пари може да се ремонтира една пряка улица в по-голям град или да се реновира едно игрище в периферен градски квартал. Увеличението от около 100 хил. лева все пак ще даде възможност капиталовите разходи за общината да скочат до 415 хиляди лева, с около 80 хиляди повече в сравнение с м.г. Ще има повече средства за ремонт на пътища до някое от тотално обезлюдените селца, по който с дни я мине кола, я не, или за подмяна на водопровод, планира отсега кметът на Трекляно Петрунов. Най-много разходи отново ще се предвидят за местното училище, което е със статут на защитено, в него учат 42 момчета и момичета от първи до осми клас, половината са ромчета от кв. Изток в Кюстендил, на седмичен пансион, а издръжката на всеки от учениците струва на бюджета по около 1 800 лева годишно. Едва 1000 лева са заложени за здравеопазване – за лекарства на боледуващите ученици и за хонорар на медицинската сестра, която им ги дава по рецепта. Собствените приходи не надвишават 100 хиляди – главно от наем на отдадена земеделска земя по параграф 19. Общината няма да увеличава таксата смет, която е 1 промил, а при ниската данъчна оценка на имотите постъпленията са направо символични – до 6-7 хиляди лева. Докато разходите по сметосъбирането, извършвано от наета от съседния град Земен фирма, са около 20 хиляди лева. Това е прецедент за българска община, сметосъбиране на загуба, но все пак тази дейност не може да бъде спряна. И без това проблемът с боклука в немалко от българските градове е в ситуация пред криза, а някъде обявиха и бедствено положение. Кое как до левче ще харчат в Трекляно, ще се знае в началото на февруари, когато минипарламентът от 11 съветника ще гласува бюджетния разчет.
Трекляно ще я крета и тая година, а някои ще съскат от какъв зор се харчи този 1,5 милиона лева за една умряла община. Която преди десетилетия и век хич не е била умряла. А е носела гордото име Мала Франция. То идвало от това, че прадедите на днешните треклянци не носели потури, а панталони. И като слизали по града, в Кюстендил, ги посрещали с: „Я, френците идват“. „Ние сме от Мала Франция“, гордеели се по Каменичко. А докъде са стигнали сега. С циганчета в училище, с празни пътища, с пусти и замлъкнали къщи. Но пък с бюджет – гласуван от-до. В него няма пари за музей, иначе щяха да намерят да купят отнякъде едни потури и да ги сложат на сбирката в читалището в Злогош. Търсили, търсили – никъде не открили. Едни потури барем да са останали от Мала Франция. Няма.

 

 

 

 

Юг News