Day: 14.03.2018

Добре дошли, носите ли памперси

Добре дошли, носите ли памперси


Първият щъркел долетя в кюстендилското с. Пиперков чифлик, казаха местни. Седмица преди да изберат девойката мис „Кюстендилска пролет. Щъркелът засега е сам в гнездото си на електрическия стълб в началото на селото, до автоморгата. Това гнездо е от две-три години. Буря отнесе предишното от електрическия стълб и попиля няколкото малки от новоизлюпените по близкото дере. Автотенекеджията обаче качи на по-ниския стълб платформа, върху която щъркелите свиха новия си дом и взеха да мътят и да дават поколения. Стана нещо като саниране.
Добре дошли! Според легендите някога щъркелът бил човек. Много набожен човек бил и голям поклонник, всяка година ходел на Божи гроб да се поклони. Господ обаче решил да го изпита и да провери дали е наистина толкова голяма вярата му. Явил се пред него и му заръчал да изкачи една висока планина с голям сандък, завързан на гърба му, но му забранил да отваря капака и да поглежда какво има в сандъка. Тръгнал да се изкачва човекът, а по едно време спрял да си почине и любопитството му надделяло и отворил сандъка. Отвътре наизлезли змии, гущери, жаби и се разпръснали по широкия свят. Разгневил се Господ, превърнал човека на щъркел и му казал, че ще си стане пак човек, едва когато събере обратно в сандъка всичките избягали твари. Оттогава щъркелът цяло лято ходи по реките и блатата, за да лови жаби, змии и гущери, а на есен все така заминава на хаджилък, да се поклони на Божи гроб.
Това е според преданията. Сега по-важно е да разберем дали носят деца, а и дали са взели и памперси със себе си. Че 2017-а беше рекордно ниска откъм раждаемост.

Юг News