Day: 02.04.2018

Македонците ке ни минат

Македонците ке ни минат

 

 

Транспортен и пешеходен достъп е изграден до водопада в Полска Скакавица по съвместен проект между общините Кюстендил и Конче, Република Македония. Обяви го ухилена до зад ушите зам.-кметът на Кюстендил инж. Росица Плачкова. „В момента съвсем спокойно всеки може да са придвижи – не до самия водопад, а до наблюдателните места, изградени по проекта. Оттам се вижда прекрасно водопадът, а по-калените туристи имат възможност да се качат до първата площадка на средата на водопада”, заяви зам.-кметът на община Кюстендил Росица Плачкова. Главната цел на проекта е да се подобри достъпността до съхраненото природно наследство и природни ценности в общините Кюстендил и Конче, да насърчи устойчивото използване на потенциала на екологичните ресурси за балансирано развитие на туризма от двете страни на границата на трансграничния регион. Дейностите по проекта включват: подобряване на автомобилния достъп и паркиране в сравнителна близост до прилежащата зоната на природната забележителност и както и подобряване на пешеходната достъпност до водопад „Полска Скакавица“ – чрез оптимизиране на техническите параметри на общинския път, изграждане на екологични пътеки и зони за рекреация и наблюдение – за територията на община Кюстендил; изграждане на екологична туристическа зона за отдих и рекреация – „Мантово“, чрез обособяване на екологични пътеки и поставяне на елементи на парковия дизайн в природната среда – за територията на община Конче; провеждане на тематични семинари с представители на заинтересованите страни по проекта – „Подходящо отношение към посетителите“ и „Устойчиво използване на природата и културата за развитието на туризма“; извършване на задълбочено проучване за представяне на природния потенциал за развитие на туризма в община Кюстендил; представяне на културния и природен туристически потенциал на община Конче; представяне на местните художествени традиции и изтъкнати хора на изкуството от двете общини, чрез провеждане на представления и изложби; организиране на форуми на тема „Партньорство в областта на развитието на туризма“ в двете общини. Благоприятните екологични характеристики на околната среда в граничната зона осигуряват възможности за устойчиво развитие на различни форми на туризъм и реализация на следващи съвместни проекти.
Да ти се придрайфа. Не се споменава какви пари са потрошени. И тоя водопад жертва, толкова харесван и посещаван. Ама без българо-македонския проект така и щеше да си остане пуст и безинтересен. А сега. Я вижте. Стълби, площадки, ремонтиран път и достъп. Пълни глупости. Но парите са дошли. И не само по тоя, а и по десетки други проекти. Македония не е член на ЕС и скоро я бъде, я не. Ама усвоява смело всеки цент и евро. Имат добър учител – българските евро лапачи, днешната номенклатура, която реди проект след проект за щяло и не щяло. Няма по-лесно плячкосване и замогване от ЕС за нашите управляващи по места и нагоре. А македонците са страхотни ученици. И ке ни минат. Де що има и при тях реки и водопади, манастири, Настрадин Ходжа и Хитър Петър, всичко ще влезе в оборота по евро лапането. Че и знамето гордо развяват на всяка публична поява. Няма това онова.

Юг News