Ден: 02.05.2018

Де е Словакия

Де е Словакия

 
Фирма посредник набира миньори за подземен добив на кафяви и лигнитни въглища в област Нитра, Словакия – което е добър шанс за бивши миньори в мини Бобов дол, където м.г. бяха съкратени стотици, казаха експерти. Заплащането е от 815 до 1 200 евро месечно. Обявените места на етапа са 150, като изискването е известен стаж в работа с подземни машини и възраст до 55 години. Работодателят поема определени ангажименти за квартира, транспорт, осигуровки, ваучери за храна. Трудовият договор е с различен срок, може да е и за една и за по-малко от една година силата на КТД и членство в синдикат. Съкратени в мини „Бобов дол“ могат да увеличат стажа си, необходим им за пенсиониране. Припомням, че около 600 миньори бяха освободени от закрития рудник „Бабино“, както и над 100 от закрития подземен добив в рудник „Фундаментал“ в Бобов дол. Повечето от тях започнали работа по изграждащите се трасета на метрото в София, като пътуват ежедневно от Бобов дол и Дупница до столицата. Мините в Словакия са една възможност за тях. Още повече, че възнаграждението не е ниско, сравнено с това, което им плащаха в мини „Бобов дол“, коментират експерти от трудовата борса.
Да, ама желаещи май няма. Поне засега. Миньорите са толкова печени дотам, че не се хващат лесно на обещания в евро. Защо чак от Словакия ще търсят наши /бобовдолски/ миньори, нямат ли си там въгледобивници. Или техните бягат по Франция, по Германия, а собствениците тръгват за евтина работна ръка към България. Разликата очевидно в заплащането. А иначе халът, мъките и безизходицата са еднакви навсякъде. Особено пък на 500 м под земята.

Юг News