Ден: 04.07.2018

IQ

IQ

Около 100 възпитаници на гимназиите в Кюстендил се явиха на теста за общински стипендии в сряда, съобщи зам.-кметът на града по духовните дейности Светослав Василев. Тестът се прави за седми пореден път. Наградният фонд за стипендиите т.г. е увеличен на около 5 хил. лева. Класираните на първо място ще вземат по 500 лева, за второ – 350 лева, трето – 250 лева. Всички ученици, получили необходимия брой точки, ще получат еднократна стипендия от 50 – 500 лв. Явяващите са в две групи – осми и девети, а втората – десети и 11 клас. Повечето писали ще вземат.
Идеята е да се насърчава нестандартното мислене, оригиналният подход при решаване на конкретна житейска ситуация или на обществен казус. И това е чудесно.Този път повод за изявя за тийнейджърите е как според тях може да се реши дългогодишен родов конфликт между две фамиии в тукашен /ромски/ квартал. Както и да изразят свое виждане становище по решаване на проблемите на града – естетика и градска среда, екология и др. Кандидатите за стипендия имат избор – решават казус или пишат есе по конкретна тема, формулирани от комисия, оглявявана низменно, всяка година досега, от социалния антрополог Харалан Александров. Резултатите от изпита ще станат ясни към средата на този месец. И Харалан ще каже кое как да се оцени и заплати.
Нито един от ромски произход не се явил на теста, отбелязаха квестори. И как ще се яви – какво да прави. Все умни деца се включват и заради това, че са умни и заради тяхното IQ, е редно да се гарантират някои правила за честност и справедливост. Като обективност на оценките например. Баща, инженер лесовъд, си казва, че детето му не е постигало сериознен актив точки в този тест, защото кметът не го обичал, не обичал бащата. Т.е. накрая Харалан Александров и градоначалникът Петър Паунов казват кой колко е интелигентен и нестандартен като мисъл и подход при кюстендилските тийнейджъри. Затова е редно работите да се дават анонимно и да се оценяват без представа за пред комисията кой се е изявил с отговорите по бланката или с написаното като есе. И на награждаването да не се казват и сипят само суперлативи, а Харалан да каже на децата в кое са силни и в кое не. Нищо, че IQ-то им е добро за тая възраст. И дано така и занапред да го дават. Незаависимо от Петър-Пауновата стипендия, която са взели или не са взели – така де, той даде идеята и прави изпита. И хвала. И во ине присно и во веки веков…

Юг News