Ден: 11.07.2018

Бедствие министър

Бедствие министър

   

Вътрешният министър Валентин Радев днес отиде на разцепената от пороите, но вече почти възстановена ул. Родопи в Дупница, както и на откъснатия преди години единствен път до дупнишкото с. Кременик, където не са правени никакви укрепителни дейности и преминаването е риск за МПС-та, за да се набележат спешни мерки за перодоляване на щетите и за нормализиране на инфрасткуктурата. Пред областния управител на Кюстендил Виктор Янев, пред кмета на Дупница инж. Методи Чимев и екипа му министър Валентин Радев обяви оперативния порядък, по който трябва да бъдат възстановени засегнатите от бедствията обекти и участъци в Дупница и споменото село Кременик. Той разясни каква е разликата от досегашния подход при такива ситуации. „Първото нещо, както каза премиерът, улиците трябва да бъдат възстановени, достъпа на хората до домовете им да бъде осигурен. Ще го направим различно от друг път, има такава възможност по Закона за обществените поръчки, аварийно да се възстановяват улиците в населените места, въпреки, че са ангажимент на кметовете и след това Комисията да разплати“ обясни Радев. Той разясни кое е новото като подход при решаване на такива ситуации. Това, че ще се избегнат дългите процедури по провеждането на обществените поръчки. Какъвто е случаят при с. Кременик, където така и не се намериха средства по фондове, по програми и др. Пък и ЗОП бави нещата много. Дали обаче средствата за възстановяването на стълбите към ул. Родопи ще бъдат възстановени на община Дупница от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии и дали това ще се отчете като аварийна ситуация засега не е ясно, тъй като там беше подменен водопроводът, преди участъкът да бъде отнесен от дъжда. Половината от стълбите вече са изградени.
Като ги слуша човек, самият министър е истинско бедствие. Пришпори ги Бат` Бойко и се юрнаха да асфалтират на мига. Абе, така ли става. Тия от Кременик от 5 години минават на магия през тръгналя отвсякъде през дерето път. Ама, какво от това. И тая улица „Родопи“. Малко по-нагоре в същия квартал има още две-три със същата конструкция, които при следващия порой …  Ама тогава няма МВР министър да е Валентин Радев. Но който и да е, пак ще се бедства.

Юг News