Day: 12.07.2018

Висшистите на Босилеград

Висшистите на Босилеград

 

 

 

 

На 10 юли кандидатстудентите за българските университети по ПМС 103 подадоха документите си пред специално пристигнала комисия на Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за българите в чужбина. На 11 юли в босилеградската Гимназия приключиха кандидатстудентските изпити пред комисия, съставена от МОН, Държавната агенция за българите в чужбина и Генералното консулство в Ниш. Упълномощеният министър при Генералното консулство в Ниш Николай Колев поздрави кандидатстудентите и изрази благодарност на КИЦ „Босилеград“ и гимназия Босилеград за добрата организация на изпита.
Кандидастудентският изпит се състоеше от решаване на тест с 40 въпроса по Български език и литература и История на България. Общо 51 кандидатстуденти от Босилеград и българи от вътрешността на Сърбия са се явили на изпита. Още 12 души са кандидатсвали по магистърски и докторски програми / О-хоо/. За разлика от миналата, тази година кандидатстудентските изпити протекоха спокойно, без никакви провокации, което се дължи на новото ръководство на Гимназията. След проведените изпити комисията проведе работна среща в КИЦ „Босилеград“ като беше обсъдена необходимостта от провеждане на подготвителни курсове по български език и литература и история на България. Подготовката на кандидатстудентските изпити и всички други консултации във връзка с кандидатстването по 103 ПМС тази година се проведе в КИЦ-а.
Около 100 младежи от Босилеград, Западните покрайнини и от вътрешността на Сърбия – от общини като Вране, Сурдулица, Ниш, но само с доказан български произход, се явиха днес на кандидатстудентския изпит по предпочитана специалност за български ВУЗ по квотата на министерството на образованието. За улеснение на кандидатите и на родителите им – да пестят време, средства за пътуване, тичане по подаване на докуменит и др. тестът се прави на място – в гимназията в Босилеград. Почти 100% от завършващите гимназията в Босилеград кандидатстват и ще се запишат като студенти в български ВУЗ, категоричен е директорът на школото Владимир Григоров. Дори и тези с по-малък успех, не само отличниците. Повечето са заявили медицина, фармация, компютърни специалности, инженерни дисциплини, а има и за Национална сигурност като добре оформен и снажно сложен физически младеж от Вране например.
Да ти омилее как са го накъдрили като официално съобщение от КИЦ-а по повод теста. Тийнейджърите от Западните покрайнини и от „вътрешността“ имат самочувствието, че са добре подготвени – въпреки, че обучението по български език в сръбските училища е в отделни паралелки като свободно избираем. Но те го знаят. Те са убедени, че ще ги приемат. И как няма. Квотата от просветното министерство за Босилеград и Цариброд е почти 200 места /може да се види на страницата на ведомството/, уточниха сънародници оттатък границата. Както и да е. Скоро Босилеград ще има най-много висшисти на човек от населеинето. Всеки кандидатствал е приет – не че в самата България не е така. Лошото е, че малко от висшистите се връщат обратно у дома. И закъсвацията там е пълна – народът пъшка и стене. Няма доктор, няма компютърни специалисти и хора за информатика, няма икономика, над 65 % безработица. Най-малкото висшистите ще помогнат. Давай към ВУЗ-а и няма връщане назад.

Юг News