Day: 17.07.2018

По омбудсмана

По омбудсмана

Омбудсманът Мая Манолова беше изгонена от заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а по-късно тя изрази опасения, че съветът действа срещу интересите на миньорите от Бобов дол. „Аз съм тук като вносител на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които да дадат възможност на миньорите от последния подземен рудник (около 80 души) да се пенсионират по начина, по който се пенсионираха всички останали миньори до края на миналата година“, обясни Манолова и припомни, че промените бяха внесени още в края на януари чрез председателя на парламента Цвета Караянчева. Омбудсманът обясни, че е била помолена от Светлана Ангелова, която има ангажименти в избирателния си район, да дойде на това заседание. За това е уведомила и министъра на труда и социалната политика още в края на миналата седмица.
Защитата на законопроекта се налага, според Манолова, тъй като в края на миналата година без никакви дебати в парламента и без финансова обосновка на миньорите е отнето правото да се пенсионират по реда, по който са се пенсионирали до момента. Става дума за миньорите с 10-15 г. трудов стаж. „За мен е абсурдно синдикат, който защитава правата на миньорите, да се обяви срещу пенсионирането на последните 80 души от последния закрит рудник – това е рудник „Бобов дол“, по условия, които са били валидни до края на миналата година. Това е нечестно, несправедливо. Точно тук, точно от синдикатите не очаквах подобна позиция“, коментира тя.

Стана ясно, че НОИ е издал съответното указание и за всички, които са съкратени през 2017 г., е била дадена възможност, въпреки променените в края на миналата година текстове, да се пенсионират по досегашния ред. Това са миньори от последния закрит рудник – от преди три дни. Утре законопроектът ще се гледа в социална комисия. Законопроектът е внесен от Светлана Ангелова през ПГ на ГЕРБ.  Манолова изтъкна, че становището по този законопроект на КНСБ е отрицателно.
Кметът на Бобов дол Елза Величкова също потвърди, че законопроектът засяга 80 души. „Заедно с г-жа Манолова дойдохме тук, за да искаме подкрепа и странното е, че точно синдикатът на КНСБ, който би трябвало да защитава интереса на миньорите – да имат нещо против това миньорите да присъстват“, заяви Величкова.
Нищо странно няма. Преди Нова година и в мини „Бобов дол“ и в ТЕЦ „Бобол дол“ отрязаха синдикатите с чудесен финт. Шефовете забраниха да се събира членски синдикален внос по ведомост. А кой миньор или тецаджия ще се затича да си плаща по желание – хеле пък на синдикат. Така, че КНСБ-исти и Падкрепа-джии се лишиха от добро постъпление от Бообов дол. Затова ще са против. Омбудсманът и кметицата не го ли знаят. Ето, сега вече трябва да си го изяснят. Ама и защо са им синдикати на миньорите. Щом омбудсманът тича да ги урежда за всичко – заплати, надбавки, ваучери, пенсии. Сиктер на синдикатите – по омбудсмана!

Юг News