Ден: 07.11.2018

Животът е последен

Животът е последен

Първият от серията семинари в програмата „Дай път на живота“ на Съюза на българските учители, Министерството на образованието, Института по психология при МВР, СБА, Ротари клубовете и др. беше открит в Кюстендил. Срещата ще продължи два дни. По темата – „Изграждане на социални компетентности при ученици от начален и гимназиален етап на обучение“ обучение ще минат над 30 учители от училища от София, Перник, Благоевград и Кюстендил. По проект за намаляване на жертвите и пострадалите при пътен травматизъм. Участват педагози, психолози и хора, имащи интерес към реализирането на програмата „Дай път на живота“. Целта е учителите да се запознаят и да овладеят разработените иновативни учебни помагала, включващи ролеви игри и видеоматериали, чрез които да обучават ученици от 3 до 5 клас и от гимназиалния курс за формиране в тях на толерантно и неагресивно поведение на пътя.
„Работи се по подобряване на инфраструктурата на пътищата, а в училищата само за разясняване на правилата на движението и оказване на първа помощ, но никой не насочва усилията към намаляването на агресията и за толерантно поведение. Ако спасим дори един човешки живот – това ще бъде успех, но аз съм сигурен, че с участието на училищата ще успеем да достигнем европейските равнища“, отбеляза Христо Михайловски. „Нашата задача е да развиваме и социални, и граждански компетентности, и това е изключително важен елемент“, каза зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. „За нас е изключително важно да осигурим възможност за добро развитие, или както Сенека е казал – „Ние учим не за училището, а за живота“. Искаме да осигурим мислещи хора за живота, които знаят как да се пазят, как да уважават другите, за да имат адекватни реакции“, допълни тя. Обученията по програмата ще продължат в Стара Загора и в още няколко градове в страната – и догодина, като Велико Търново ще домакинства такъв семинар песледен за 2018 год. Те се спонсорират от Ротари-клубовете, каза Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители. Тя посочи, че чрез програмата се търси и обратния ефект – „чрез децата и учениците да възпитаваме родителите“.
Боже – такава печена „синдикалистка“ като г-жа Такева да ги дрънка такива. Наивности. Но – щом е по проект и по програми, които се финансират – може. Г-жа Такева дори показа и мострите на „кредитни бланки“, които обучаваните ще получат. Както и сертификат на специалисти обучаващи ученици по толерантност и толерантна среда на пътя. Нещо такова. Това да дадеш път на живота е най-голямото което можеш да правиш. Ама то не е за синдикалисти, точно па на учителския синдикат. Всичко и отвсякъде си е една нагласена и подчинена на други цели активност. А животът – животът е последен. Така е във всяка полицейска сводка и при ставащате и ставащи, и ставащи катастрофи и кръв на пътя. Начинания като Янка-Такините проектит изобщо не помагат. Така не става.

Юг News