Ден: 22.11.2018

Срамът заплати

Срамът заплати


Средната брутна месечна работна заплата за областта през третото тримесечие на 2018 г. e 783 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.8%. Най-голямо намаление има в „Култура, спорт и развлечения” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”. Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 905 лв., а за частния – 741 лева. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта нараства с 8.4%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 8.9%, а в частния сектор – с 8.2%.
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2018 г. област Кюстендил е на 25-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение получават наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областите София (столица) – 1 504 лв., София – 1 109 лв., Стара Загора – 1 096 лв., Варна – 1 054 лв., и Враца – 1 040 лева
Това казва статистиката, която …., не й е за вярване. Но и да не й се доверим – срамът е пълен. Как за три месеца заплатата намалява. Друг срам ВиК-то и „Чистота“. Та взимат най-малко. А там бачкането е най-видимо. Ако циганките не изметат сутрин край площада и пред храма „Св. Богородица“ и около блока на шефа на „Чистота“-та, цял ден шума и боклук ще се гази по тия дестинации. Ама – на тях най-ниска заплата. А „селско, рибно и горско стопанство“ и застрахователите са твърдо нагоре. Черешите ли, картофите ли, зелото ли – там ли плащат най-добре. За застрахователите си е ясно – „Гражданската отговорност“ лети-лети. А, я влезте в произволен избран офис на произволно избрана застрахователна компания. Предизвикателно аранжирани и наперени гърли ви гледат едно никакво, хал хабер си нямат от дисциплината, заради която взимат  по-добра заплата, ама к,во от това. Статистиката – да каже колко и с колко скача на ченгетата, на магистратите, на докротите, нали на тях постоянно скача и те все са недоволни. На учителите – и на тях скача и ще скача. Нищо не се казва за данъчните. За премиите /изобщо за приходите/ по съсловия. Абе – срам.

Юг News