Ден: 07.12.2018

Най-после

Най-после

Нова снимка на Васил Левски е открита в архив в Истанбул. На нея Апостола е сниман до кръста, седнал, в гражданско облекло. Вижда се, че е имал джобен часовник, на който се вижда част от верижката, съобщават от Национален музей “Васил Левски“. Вероятно снимката е правена през май-юни 1872 г. в Букурещ след общото събрание. Изглежда, че от нея е изваден малкият портрет в елипсата, по който досега се смята, че Левски е издирван от турската полиция след обира в Арабаконашкия проход и направените разкрития за революционната организация. Наличието именно на тази снимка в османския архив заедно с други документи, свързани с разследването, а също и текстът, който е изписан на гърба – описание на Васил Левски, може би ще покаже, че това е била истинската снимка, с която е разполагала турската власт. Текстът на гърба на снимката е почти идентичен с описанието, което Иван Фурнаджиев от Тетевен дава на разпита на 26 октомври 1872 г. „Снимка на Левски Васил Дякон, [родом] от Карлово и живущ в същия град. Тъй като единият зъб на горната челюст под мустака му стърчи навън, устната му е повдигната, с рижа брада, среден на ръст, със светло сини очи, на 25-26 години.“ – това е изписано на османотурски на гърба. Преводът на текста на български направи Орлин Събев от Института по балканистика. Сред откритите документи, с които е видно, че е разполагала вече турската власт са и оригинали на Устав на БРЦК, окръжно писмо на БРЦК в Букурещ от 14 юни 1872 г., разписки за събрани суми. Две от тях са от Дервишоглу Мехмед Кърджалъ – псевдоним на частния революционен комитет в Тетевен. Това може да наведе на мисълта дали тези документи не са иззети именно от Тетевен, откъдето е и даскал Иван Фурнаджиев. Каква точно информация съдържат документите на османотурски, ще бъде ясно след техния пълен превод, посочват от музея.
Най-после. Черно на бяло черно бяла снимка на Левски. Досега имало 7. Но на гърба им никакъв текст или не сe  казва какво пише. Но сега. Даже „снимка на зъб“ и едва ли не зъбния статус на Апостола. Това между другото. Документите, уставът  на комитета. Колко още неща не се казват, за предателствата преди и след залавянето му, по време на съдебното дело, присъдата.  С чували са носели документи, без никой да не ги е искал за самото дело. Дано още учени и изследователи да отидат до тия турски архиви. Няма начин да не изкочат още неща. Още предателства около Левски. От гърба на една снимка само.

Юг News