Ден: 11.12.2018

Кметица на Бобов дол

Кметица на Бобов дол

Кметът на миньорската община Бобов дол Елза Величкова беше единственият представител на местната власт от България, която участва в Световния форум на ООН за проблемите в климата в Катовице /Полша/. От трибуната на форума Величкова представи сериозните икономически и демографски проблеми в Бобов дол след закриването на въгледобива в района, след закриването на двата рудника „Бабино“ и „Бобов дол“ и нарастващата безработица. Тя алармирала за социално-икономическата катастрофа, в която се намира община Бобов дол последните 2-3 години. Пътуването й до Катовице е поето от организаторите на форума,  общината не е плащала нищо за пребиваването й там, уточни кметицата. „Местната икономика на община Бобов дол в момента се отличава със сериозни структурни проблеми. Броят на работодателите е ограничен, което обуславя недостатъчно предлагане на работни места на първичния пазар на труда. През последните 2-3 години бяха освободени около 1500 души от мините, което оказа огромно сътресение върху заетостта и икономиката. Основните последствия от закриване на подземния въгледобив върху икономиката са липсата на инвестиции в други отрасли, пренасочване на трудовия ресурс към по-атрактивни райони и дори извън страната, пряко въздействие върху обезлюдяване на общината, намаляване на броя на образователните институции, ограничаване на транспортната свързаност с други населени места. Повярвайте ми, аз като кмет на община Бобов дол искам да ви кажа, че хората са в безизходица, защото тези хора са учили минно производство, цели фамилии са работили в рудниците и в момента са на улицата. Вярвате ли ми, че тази година едва съм направила паралелка с 10 деца в едно училище. Вярвате ли ми, че хората напускат Бобов дол и селата, общината се обезлюдява. Транспортните фирми не искат да возят до селата, защото няма хора.
В настоящия момент общината е със статут на район в индустриален упадък и вече не е атрактивна за държавните и отговорните институции. Сега, когато общината е изправена пред социално-икономическа катастрофа, тя е оставена „на течението“ да се самоуправлява. И аз като кмет, и хората от общината сме оставени сами. Търся начини и варианти да излезем от това положение, но повярвайте ми, сама е трудно. Община Бобов дол е най-засегната в региона, тъй като поема всички негативни последици, а именно повишена безработица, липса на алтернативна заетост, напускане на града и селата от трудоспособното население, обезлюдяване, невъзможност за спешна диверсификация на икономиката, отсъствие на централната власт за решаване на проблема. Аз искам да използвам този висок форум, за да се обърна към институциите на ЕС: помогнете на такива райони като община Бобов дол. Нека преходът да бъде справедлив. Нека мислим за всичко друго, но да не забравяме и най-важното – човешкия ресурс. С оглед на ситуацията, трябва да се предприемат конкретни мерки и да се предложат реални решения, а именно създаване на фонд за въгледобивните райони, намаляване на безработицата, запазване на трудоспособното население в района, насърчаване на инвестициите. Община Бобов дол винаги ще подкрепя инициативи и възможности за подобряване на жизнения стандарт на населението. Затова активно ще съдейства за участието на всички заинтересовани страни – публичен сектор, стопански организации, НПО и граждани. Въпреки че основна роля за развитието на икономиката в регионите трябва да има държавата чрез прилагане на конкретни инвестиционни механизми“, редяла в Катовоце Величкова, която иначе е адвокат.
Кметица на Бобов дол. Това си е диагноза. Жените се справят. Йорданка Каленичкова-Мама, Желязната Лейди на Бобов дол, инж. Грети Алексова по царското време, сега и Елза Вeличкова. Много мижав мандат преди нея изкара инж. Кирил Станчев, бивш шеф по рудниците, просто с нищо не го запомниха. А, виж – за Калечинкова легендите не отминават. Когато имаше вариант балите с боклук на София да се карат в бивш рудник при Бобов дол, да уточнят нещата на крак при Каленичкова дойде самият Бойко Борисов, тогава столичен градоначалник. Мама го посрещна на входа на общината. Прегърнаха се. „Ама бат Бойко се изгуби в прегръдката й“, изметафоризираха зяпачи наблизо. Та така. Бобов дол да си избира кметици. Ще ги отсрямат и пред ООН дори. Както стана в Катовице. Така де.

Юг News