Ден: 15.01.2019

Вяло въпреки бюджета

Вяло въпреки бюджета

Прогнозната рамка на Бюджет 2019 на Община Кюстендил надхвърля 40 милиона лева – точно е 40 440 000 лв., което е с около 6,5 милиона лева повече от предходната година, стана ясно на тазвечершното обществено обсъждане. Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи е 444 хил. лв. в сравнение с началния план за 2018 година, като това увеличение е при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента и се дължи главно на предприети сериозни мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци, коментират от общинска администрация. Промяна в постъпленията се очаква само при данъка за моторните превозни средства, заради въведената законодателна промяна, като ставките за отделните категории автомобили не са променени в сравнение с предходните години. 1 842 000лв. са предвидените средства за капиталови разходи. С остатъчните средства в това перо отиват около 3,8 мил. лева. Наскоро някъде написаха, че община Криводол има 5,4 мил. лева капиталоив разходи – какво става, кюстендилци.
С почти гузен тон кметът Петър Паунов изреди за какво ще отиват парите за т.г. – ще довършваме медико-здравния компекс, заради който общината се набута с облигационен заем от 6,5 мил. евро /това стана през август 2011 год./. Сега по тоя заем плащаме по 860 хил. лева главница годишно, изобщо по разните задължения общината ще ръси около 7 мил. лева за 2019 год. /лихви, главници/. Около милион ще отиде за додострояване на „ниското тяло“на Партийния дом , което е част от здравния комплекс – колкото и да е ниско това тяло там отидоха дотук около 8 мил. лева. Ще дореновираме река Банщица в южна посока – под плажа, участък необхванат от супер проекта, завършен миналото лято по тоталната промяна на поречието на приличащата на бара лятно време река. Ще се прави резервоар за минералната вода, за да развиваме професионален балнео туризъм – от 18 месеца не се е намерил гост на града, който да се е бил разочаровал от условията и гостоприемството тук, отбеляза кметът.
И т.н. Все едни такива. Уж бюджетът е с 6,5 мил. лева нагоре, уж е разчетен изключително добре и разумно, уж няма забравена сфера за финансиране и оказала се извън общинска грижа. А самият кмет е някяк вял и унил. Защо така.

Юг News