Day: 08.02.2019

Свято

Свято

Около 7 хил. лева събрали жителите на родното село на св. Иван Рилски – Скрино, за изграждане на 2-километров водопоровод, който ще реши проблема с питейна вода – особено лятото, казаха местни хора. Вече са закупени PVC тръби, пролетта те ще бъдат положени. На общо събрание в Скрино м.г. е взето решение всеки да дари средства и с доброволен труд да участва в изграждането на новия водопровод, който ще увеличи дебита на питейната вода в селото. Координатор е кметът Силвия Мичова. Водохващането делят с монасите от руенската обител „Св. Иван Рилски“. Ще има и за манастира, и за селото на светеца. Събирането на пари продължава. Същевременно по стария водопровод ежедневно стават аварии. Скринци се оправят сами – не викат ВиК. Копаят на ръка до етернитовите тръби, положени преди 50-60 години. Имат си местен майстор, купувап частите и се оправят сами. Като в един двор, като едно сеемейство. Няма каране, няма гарес, няма ама кой, защо, кога. Всичко върви гладко. И водопроводът ще дойде в центъра на Скрино – до луксозния 3-звезден частен хотел например.
Та, така по Скрино на св. Иван Рилски. А всяка сутрин кметицата Силвия Мичова тръгва по пътя до съседното с. Доброво. Да събере боклучките от преминаващи и туристи към руенския манастир предния ден. На две-три места си има разположени чували, метли, ръкавици. Събира уборките, оставя ги до пътя в чувалите. Някой спира, взима ги в багажника и в най-близко разположения контейнер накъм Бобошево или към Кюстендил. Или на Пътното.
И затова в Скрино е чисто. И свято.

Юг News