Day: 05.03.2019

Пред чучура

Пред чучура


Две чешми за минерална вода – едната в центъра на Невестино, другата – край пътя за близкото с. Неделкова Гращица, ремонтира и пусна общината, съобщиха от администрацията. Те спряха поради запушване и аварии преди Нова година. И двете чешми се ползват от стотици пътуващи по направлението Кюстендил-Дупница и Кюстендил-Благоевград /и Рилски манастир/. Минералният извор за чешмата в Невестино е на дълбочина 472 м. През лятото дебитът намалява драстично и в късната есен спира напълно. Пролет налягането се повишава и чешмата тръгва отново. Налагат се обаче профилактики по лабиринта от тръби до извора. Преди месеци бяха взети проби за изследване на химическия състав, минерализацията, утаечността и за други показатели. Водата е препоръчителна и за деца заради съдържание на флуор, казват специалисти.
Невестинско е осеяно с над 20 чешми откакто /от 1 март 2003 год./ кмет там стана о.р. полковник Димитър Стаменков. Пускат, спират чешмите, някакви мистерии вървят. Така беше с крайпътна чешма при с. Пастух, която имаше фасада, но години наред не течеше. Затова злите езици приписват на Стаемнков и този произвол – да спира и пуска чешмите по собствено осмотрение. Сега е изборна година – и чешмите бликнаха. За радост на населенето и преминаващите. Нека. Чучурите да бълват. И през и в следизборни години.

Юг News